ใช้คุณสมบัติการป้อนตามคำบอกบน Apple Watch

เมื่อใช้คุณสมบัติการป้อนตามคำบอก คุณจะสามารถใช้เสียงในการตอบกลับข้อความและอีเมล หรือใช้กับงานอื่นๆ เช่น การค้นหาในแอพแผนที่ นอกจากนี้ คุณยังอาจสามารถใช้คุณสมบัติการป้อนตามคำบอกกับแอพของบริษัทอื่นได้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ตอบกลับข้อความ

 1. เปิดข้อความ เลื่อนลงไปที่ด้านล่าง แล้วแตะ ไอคอนไมโครโฟน
 2. พูดข้อความของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถบอกให้ใส่เครื่องหมายวรรคตอนได้ด้วย ตัวอย่างเช่น พูดว่า "เธอคิดว่ายังไงบ้าง เครื่องหมายคำถาม"  
 3. แตะ ส่ง

หากคุณต้องการส่งข้อความตัวอักษรแทนข้อความเสียง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าใน iPhone โดยเปิดแอพ Apple Watch แตะแท็บนาฬิกาของฉัน แล้วแตะข้อความ > ข้อความที่ป้อนตามคำบอก

ตอบกลับอีเมล

 1. เปิดอีเมล แล้วแตะตอบกลับที่ส่วนท้ายของข้อความ หรือกดลงน้ำหนักบนหน้าจอแล้วแตะตอบกลับ
 2. แตะ ไอคอนไมโครโฟน
 3. พูดข้อความของคุณ แล้วแตะเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังสามารถบอกให้ใส่เครื่องหมายวรรคตอนได้ด้วย ตัวอย่างเช่น พูดว่า "หนังสนุกไหม เครื่องหมายคำถาม" 
 4. ตรวจสอบข้อความของคุณ แล้วแตะส่ง

ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งในแผนที่

 1. เปิดแผนที่
 2. แตะค้นหา แล้วแตะป้อนตามคำบอก
 3. พูดสิ่งที่คุณกำลังค้นหา แล้วแตะเสร็จสิ้น

เปิดหรือปิดป้อนตามคำบอก

บน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ จากนั้นเปิดหรือปิดเปิดใช้งานการป้อนตามคำบอก

เปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอใดๆ ก็ได้ในจุดที่คุณมีตัวเลือกให้แตะป้อนตามคำบอก แตะตอบกลับหรือค้นหา กดลงน้ำหนักบนหน้าจอ แตะ แล้วเลือกภาษา

เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการป้อนตามคำบอกในแอพบน Apple Watch ภาษาที่ใช้ในการป้อนตามคำบอกจะตรงกับภาษาบนคีย์บอร์ดสำหรับแอพเดียวกันบน iPhone เช่น หากคุณป้อนข้อความตามคำบอกบน Apple Watch ภาษาก็จะตรงกับภาษาบนคีย์บอร์ดใน iPhone สำหรับการสนทนานั้น เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดบน iPhone สำหรับข้อความหรือแอพ ภาษาที่ใช้ในการป้อนตามคำบอกก็จะเปลี่ยนบน Apple Watch ด้วย

วันที่เผยแพร่: