ใส่คำอธิบายประกอบในการบ้านที่เป็นไฟล์ PDF ใน iTunes U

iTunes U 3.0 และใหม่กว่ามีการสนับสนุนในตัวสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบเนื้อหาหลักสูตรในไฟล์ PDF แต่อุปกรณ์ที่เก่ากว่าบางรุ่นอาจจำเป็นต้องให้นักเรียนใส่คำอธิบายประกอบในแอพที่แยกต่างหาก

เมื่อใช้ iTunes U 3.0 และใหม่กว่า นักเรียนจะสามารถใส่คำอธิบายประกอบในการบ้านที่เป็นไฟล์รูปแบบ PDF และส่งไฟล์ PDF ที่มีคำอธิบายประกอบเป็นการบ้านได้

หากนักเรียนใช้ iPad (รุ่นที่ 4 หรือใหม่กว่า) หรือ iPad mini 2 หรือใหม่กว่า นักเรียนจะสามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF และส่งไฟล์ทั้งหมดนั้นภายใน iTunes U ได้ แต่ในอุปกรณ์รุ่นที่เก่ากว่า นักเรียนจะต้องส่งไฟล์ PDF จาก iTunes U ไปยังโปรแกรมแก้ไขไฟล์ PDF นักเรียนสามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ในแอพที่แยกต่างหาก และส่งไฟล์ PDF นั้นกลับไปที่ iTunes U บนอุปกรณ์และส่งไฟล์นั้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes U ในหน้าการสนับสนุนของ iTunes U

วันที่เผยแพร่: