ภาพรวมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ iTunes U

Apple ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง iTunes U สร้างขึ้นโดยยึดแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และใช้นโยบายที่เข้มงวดในการป้องกันข้อมูลของผู้ใช้

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ iTunes U เก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรให้ปลอดภัยอยู่เสมอ นอกเหนือจากบทความนี้ คุณยังควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple อีกด้วย

ความปลอดภัยของข้อมูล

iTunes U รักษาความปลอดภัยของการส่งการบ้าน การสนทนาส่วนตัว และเกรด โดยจะเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต จัดเก็บไว้ในรูปแบบการเข้ารหัสเมื่อเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ และใช้โทเค็นความปลอดภัยในการรับรองความถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีการส่งและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา iTunes U ใช้การเข้ารหัส AES 128 บิตเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นระดับเดียวกับการรักษาความปลอดภัยที่สถาบันการเงินรายใหญ่ๆ ใช้กัน

ความเป็นเจ้าของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน iTunes U

สถาบัน ผู้สอน หรือผู้เรียนที่เป็นผู้ให้ข้อมูล จะเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ และจะสามารถดูแลควบคุมข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลา บทบาทเดียวของ Apple คือการประมวลผลการบ้าน เกรด และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

iTunes U จะเก็บข้อมูลไว้นานเท่าใด

iTunes U จะรักษาข้อมูลไว้ตราบเท่าที่ยังมีหลักสูตรหรือคอลเลกชั่นอยู่ เมื่อหลักสูตรหรือคอลเลกชั่นถูกลบ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกลบด้วย ผู้ใช้จะยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ในตัวเครื่องบนอุปกรณ์ของตนได้

วิธีที่ Apple ลบข้อมูล

เมื่อผู้สอนลบผู้เรียนออกจากหลักสูตร Apple จะลบเอกสารประกอบหลักสูตร การสนทนา และการสนทนาส่วนตัวระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่ผู้เรียนได้สร้างไว้ทั้งหมด ออกจากระบบของเรา

การรับรองความถูกต้องด้วยโทเค็นความปลอดภัย

เมื่อผู้ใช้เข้าถึง iTunes U จากแอพ iTunes U โทเค็นความปลอดภัยจะช่วยขจัดความจำเป็นในการจัดเก็บรหัสผ่านบนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ เมื่อเข้าถึง iTunes U จากเว็บเบราเซอร์ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก็จะถูกส่งผ่านการเชื่อมต่อ TLS ที่มีการเข้ารหัส

รหัสผ่านที่คาดเดายาก

Apple ID ที่ใช้กับ iTunes U จะต้องมีรหัสผ่านที่ใช้อักขระอย่างน้อย 8 ตัว ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรพิมพ์เล็ก การใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ใช้สามารถทำได้ เพื่อช่วยให้ข้อมูลของตนมีความปลอดภัยอยู่เสมอ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายาก

ความเป็นส่วนตัว

Apple มีความมุ่งมั่นทั่วทั้งบริษัทในการรักษาความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ครอบคลุมถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ นอกเหนือจากการยึดถือตามนโยบายนี้แล้ว iTunes U ยังมีคุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อีกด้วย

  • ข้อมูล iTunes U จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่แยกต่างหากจากข้อมูล iTunes ประเภทอื่นๆ
  • ข้อมูล iTunes U จะถูกใช้สำหรับการให้บริการเท่านั้น
  • จะไม่มีการใช้ข้อมูล iTunes U เพื่อการโฆษณาโดยเด็ดขาด
  • ข้อมูลบัญชีที่จัดเก็บไว้ใน iTunes จะเป็นไปตามนโยบายข้อมูลมาตรฐานของ Apple
  • การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้และผู้สอนจะถูกจำกัดไว้เฉพาะบุคลากรของ Apple ที่ต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือในการให้บริการ

การลบทันทีเมื่อมีการร้องขอ

เมื่อผู้ใช้ขอให้ลบข้อมูล iTunes U ข้อมูลนั้นๆ จะถูกลบออกทันที ผู้ใช้จะยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูล iTunes U ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของตนได้

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของโรงเรียน

iTunes U ยังช่วยให้โรงเรียนปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของโรงเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีอีกด้วย Apple จะไม่ใช้ข้อมูลของผู้เรียนเพื่อการตลาดหรือการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย เราจะไม่ขายข้อมูลของผู้เรียน และจะไม่แบ่งปันข้อมูลของผู้เรียนกับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด

คำมั่นสัญญาว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน

Apple ได้ลงนามในคำมั่นสัญญาว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน ซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้เห็นเพิ่มเติมถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องข้อมูลของผู้เรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ ซึ่งมีการแบ่งปันกันภายในโรงเรียน

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ในฐานะบริษัทระดับโลก Apple มีนิติบุคคลจำนวนมากในเขตอำนาจกฎหมายต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่นิติบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้เก็บรวบรวม และข้อมูลที่ดำเนินการโดย Apple Inc. ในนามของนิติบุคคลเหล่านั้น โดย Apple จะใช้ Model Contractual Clauses ที่ได้รับการอนุมัติในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ Apple ปฏิบัติตาม Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross Border Privacy Rules System ระบบ APEC CBPR นี้จะให้กรอบการทำงานสำหรับองค์กรในการรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการถ่ายโอนระหว่างเขตเศรษฐกิจของ APEC

การบังคับใช้กฎหมาย

Apple จะไม่เปิดเผยข้อมูลใน iTunes U ให้กับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด หากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายติดต่อ Apple เพื่อขอเข้าถึงข้อมูลใน iTunes U ในกรณีนี้ Apple จะพยายามดำเนินการให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายนั้นติดต่อเพื่อขอข้อมูลนั้นโดยตรงจากสถาบัน ผู้สอน หรือผู้เรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับคำขอนั้นๆ แทน หากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายมีคำสั่งให้ Apple เปิดเผยข้อมูลใน iTunes U ในกรณีนี้ Apple จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทราบทันที และส่งมอบสำเนาคำสั่งดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายจะสั่งห้ามมิให้ดำเนินการ

บุคคลที่สาม

หาก Apple ได้รับคำขอรับข้อมูล iTunes U จากบุคคลที่สาม (เช่น คำขอรับระเบียนของผู้เรียน) Apple จะแจ้งให้สถาบัน ผู้สอน หรือผู้เรียนทราบทันที เว้นแต่กฎหมายจะสั่งห้าม หากกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ Apple ต้องเปิดเผยข้อมูลใน iTunes U ในกรณีนี้ Apple จะปฏิเสธคำขอนั้น

หากคำขอนั้นชอบด้วยกฎหมาย และ Apple อาจถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่ขอนั้น Apple จะพยายามดำเนินการให้บุคคลที่สามนั้นติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลโดยตรงจากสถาบัน ผู้สอน หรือผู้เรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับคำขอนั้นๆ แทน และเพื่อสนับสนุนความพยายามนี้ Apple อาจให้ข้อมูลพื้นฐานในการติดต่อแก่บุคคลที่สาม     

คำขอจากรัฐบาล

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Apple จัดการกับคำขอข้อมูลจากรัฐบาล

ความพร้อมให้บริการ

หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา

ข้อมูลใดๆ (เช่น การบ้านหรือเกรด) ที่ถูกรวบรวมไว้ในขณะที่ใช้ iTunes U จะอยู่ในการควบคุมดูแลของสถาบันหรือผู้สอน ผู้ใช้เหล่านั้นสามารถลบข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค หรือในเวลาใดก็ตาม

เมื่อข้อมูลถูกลบออกจากระบบของเราแล้ว ข้อมูลนั้นก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ผู้ใช้จะยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องใดๆ ที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของตนได้  

ปัญหาการด้านการบริการหรือการหยุดทำงาน

เราทราบดีว่าบริการที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ และเราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการหยุดทำงานใดๆ ของระบบ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของระบบ iTunes U ได้ที่หน้าสถานะระบบของ Apple

การขอรับบริการช่วยเหลือ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ iTunes U และขอรับบริการช่วยเหลือใน หน้าบริการช่วยเหลือของ iTunes U

วันที่เผยแพร่: