หาก Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ของคุณหยุดที่หน้าจอวันที่และเวลาในระหว่างการเริ่มต้นระบบ

ทุกครั้งที่เปิด Apple TV ของคุณ จะมีการอัพเดทวันที่และเวลาของระบบ หาก Apple TV ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือกับพอร์ตเครือข่ายที่ใช้ในการอัพเดทวันที่และเวลา Apple TV อาจหยุดที่หน้าจอนี้

Apple TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องใช้การเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมหรือสำรองได้ เช่น การลงชื่อเข้าใช้หน้าเว็บ เครือข่ายเหล่านี้เรียกว่าเครือข่ายที่ต้องสมัคร และสามารถมีได้เฉพาะเครือข่ายที่ใช้งานได้ฟรี และเครือข่ายที่คุณจ่ายเงินเพื่อใช้งานในที่ต่างๆ เช่น ธุรกิจ โรงเรียน หอพัก อพาร์ตเมนต์ โรงแรม และร้านค้า

หากคุณพยายามตั้งค่า Apple TV โดยใช้เครือข่ายที่ต้องสมัคร คุณอาจไม่สามารถดำเนินการต่อจากหน้าจอวันที่และเวลาได้ หากคุณไม่ได้ใช้เครือข่ายที่ต้องสมัครอยู่ แต่ยังคงไม่สามารถดำเนินการต่อจากหน้าจอวันที่และเวลา ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ที่บ้าน

หาก Apple TV ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณที่บ้าน และไม่มีการผ่านหน้าจอวันที่และเวลา ให้ ลองรีสตาร์ทโมเด็มและเราเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากคุณยังคงไม่สามารถตั้งวันที่และเวลาบน Apple TV ของคุณได้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า พอร์ต NTP 123ไม่ได้ถูกปิดกั้น

นอกจากนี้ คุณยังอาจลองเชื่อมต่อ Apple TV ของคุณกับเครือข่ายอื่นหากสามารถใช้ได้ เช่น เครือข่ายที่บ้านเพื่อน 

ที่ทำงานหรือสถานศึกษา

หาก Apple TV ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรหรือภายในสถานศึกษา ให้ตรวจสอบว่าเครือข่าย เราเตอร์ ไฟร์วอลล์ หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีการกำหนดค่าที่อนุญาตให้สื่อสารผ่าน พอร์ต NTP 123 หรือไม่

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ใช้ตัวกำหนดค่า เพื่อสร้างการกำหนดค่าครั้งแรกสำหรับอุปกรณ์ Apple TV ของคุณ เชื่อมต่อ Apple TV กับเซิร์ฟเวอร์ตัวกำหนดค่าของคุณโดยใช้ USB แล้วตั้งค่าอุปกรณ์โดยใช้โปรไฟล์

วันที่เผยแพร่: