การแสดงตัวอย่างจบการทำงานโดยไม่คาดหมายเมื่อเปิดเอกสาร

แบบอักษรที่การแสดงตัวอย่างใช้สำหรับทำเครื่องหมายอาจไม่ได้ติดตั้งไว้อีกต่อไป หรือเอกสารอาจเสียหาย

OS X Yosemite

ใน OS X Yosemite การลบหรือปิดใช้งานแบบอักษรที่การแสดงตัวอย่างใช้สำหรับทำเครื่องหมายอาจทำให้การแสดงตัวอย่างจบการทำงานเมื่อเปิดเอกสาร หากคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับเอกสาร ให้ใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้

  • อัพเกรดเป็น OS X El Capitan หรือใหม่กว่า
  • หรือลบแบบอักษร หลังจากนั้นคุณก็สามารถเปิดการแสดงตัวอย่างและเปลี่ยนแบบอักษรสำหรับทำเครื่องหมายได้ โดยเลือกมุมมอง > แสดงแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย คลิกปุ่มลักษณะข้อความ ปุ่ม จากนั้นเลือกแบบอักษรอื่นจากเมนูป๊อปอัพ ในตอนนี้คุณก็สามารถลบหรือปิดใช้งานแบบอักษรสำหรับทำเครื่องหมายก่อนหน้า
  • หรือใช้ Terminal ในการแก้ปัญหา โดยออกจากการแสดงตัวอย่าง จากนั้นให้เปิด Terminal ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น วางคำสั่งนี้ใน Terminal จากนั้นให้กด Return:
defaults delete ~/Library/Group\ Containers/com.apple.Preview/Library/Preferences/com.apple.Preview.plist com.apple.AnnotationKit.font

macOS ทุกเวอร์ชั่น

หากวิธีข้างต้นสามารถช่วยได้สำหรับ OS X Yosemite หรือคุณไม่ได้ใช้ Yosemite แสดงว่าเอกสารของคุณอาจเสียหาย หากคุณมีข้อมูลสำรอง Time Machine ให้ลองใช้ Time Machine ในการกู้คืนไฟล์เวอร์ชั่นก่อนหน้า

วันที่เผยแพร่: