เปิดคำบรรยายภาพและคำบรรยายใน iPod nano

ใน iPad nano คุณสามารถใช้คำอธิบายภาพและคำอธิบายเพื่ออ่านคำพูดในวิดีโอได้

หากวิดีโอที่คุณกำลังชมมีคำบรรยายภาพและคำบรรยาย คุณสามารถค้นหาคำบรรยายดังกล่าวได้ในเมนู เสียงและคำบรรยาย โดยให้ทำดังนี้

  1. ในขณะที่รับชมวิดีโอในแอพวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอเพื่อเปิดแผงควบคุมการเล่น
  2. แตะไอคอนฟองคำพูด  เพื่อเปิดเมนูเสียงและคำบรรยาย
  3. เลือกตัวเลือกคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

ตั้งค่าคำบรรยายภาพและคำบรรยาย

หากคุณต้องการให้วิดีโอใช้คำบรรยายภาพหรือคำบรรยายสำหรับผู้มีความบกพร่องด้านการได้ยินหรือได้ยินไม่ชัดเป็นค่าเริ่มต้น ให้ทำดังนี้

  1. แตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ
  2. เปิด คำบรรยายภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิดีโอบางรายการไม่มีแทร็กคำบรรยายภาพหรือคำบรรยาย โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับวิดีโอที่คุณกำลังดู เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่หรือไม่

บางเว็บไซต์และบางแอพของบริษัทอื่นมีการควบคุมคำบรรยายภาพเองให้สำหรับวิดีโอ หากคุณไม่เห็นการควบคุมคำบรรยายภาพเมื่อดูวิดีโอจากเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบเอกสารประกอบ หรือติดต่อเจ้าของเว็บไซต์หรือนักพัฒนาแอพเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณยังสามารถเปิดคำบรรยายภาพและคำบรรยายในอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างได้อีกด้วย โดยให้ทำดังนี้

เรียนรู้วิธี ค้นหาเนื้อหาที่มีคำบรรยายภาพหรือคำบรรยายใน iTunes Store

วันที่เผยแพร่: