เพิ่มและดาวน์โหลดเพลงจาก Apple Music หรือซื้อเพลงจาก iTunes Store

หากคุณสมัครสมาชิก Apple Music ให้ใช้แอพ Apple Music เพื่อดาวน์โหลดเพลงหรือเพิ่มเพลงไปยังคลังของคุณ หากคุณต้องการซื้อเพลงหรือไม่สามารถสมัครสมาชิก Apple Music ได้ ให้ใช้ iTunes Store

ใช้ Apple Music เพื่อดาวน์โหลดเพลงหรือเพิ่มเพลงไปยังคลังของคุณ

หากต้องการใช้ Apple Music คุณต้องสมัครสมาชิก Apple Music เท่านั้น

บน iPhone, iPad, iPod touch หรืออุปกรณ์ Android ของคุณ

 1. ให้เปิดแอพเพลงบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ หรือเปิดแอพ Apple Music บนอุปกรณ์ Android
 2. ค้นหาเพลงที่คุณต้องการเพิ่มไปยังคลังของคุณ
 3. หากต้องการเพิ่มเพลงไปยังคลังของคุณ ให้แตะปุ่มเพิ่ม หากต้องการเพิ่มทั้งอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ ให้แตะ +เพิ่ม
 4. หากต้องการดาวน์โหลดเพลงเพื่อฟังแบบออฟไลน์ ให้เพิ่มเพลงไปยังคลังของคุณ จากนั้นแตะปุ่มดาวน์โหลด
 5. หากคุณต้องการเข้าถึงคลังเพลงของคุณในทุกอุปกรณ์ ให้เปิดเชื่อมข้อมูลคลังด้วย Apple Music

บนคอมพิวเตอร์

 1. เปิดแอพเพลงหรือ iTunes 
 2. ค้นหาเพลงที่คุณต้องการเพิ่มไปยังคลังของคุณ
 3. หากต้องการเพิ่มเพลงไปยังคลังของคุณ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม หากต้องการเพิ่มทั้งอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์ ให้คลิก +เพิ่ม
 4. หากต้องการดาวน์โหลดเพลงเพื่อฟังแบบออฟไลน์ ให้เพิ่มเพลงไปยังคลังของคุณ จากนั้นคลิกปุ่มดาวน์โหลด   หรือค้นหาเพลย์ลิสต์ในแถบด้านข้างแล้วคลิกปุ่มดาวน์โหลด 
 5. หากคุณต้องการเข้าถึงคลังเพลงของคุณในทุกอุปกรณ์ ให้เปิดเชื่อมข้อมูลคลังด้วย Apple Music

ซื้อเพลงจาก iTunes Store

หากคุณไม่ได้สมัครสมาชิก Apple Music หรือต้องการซื้อเพลง คุณสามารถซื้อเพลงได้จาก iTunes Store

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพ iTunes Store
 2. แตะเพลงที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. ค้นหาเพลงหรืออัลบั้มที่คุณต้องการ แล้วแตะที่ราคาเพื่อซื้อ
 4. เพลงจะปรากฏในคลังของคุณในแอพ Apple Music หากต้องการดาวน์โหลดเพลงเพื่อฟังแบบออฟไลน์ ให้แตะปุ่มดาวน์โหลด 

บน Mac ที่ใช้ macOS Catalina

 1. เปิดแอพ Apple Music
 2. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเพลงหรืออัลบั้มที่คุณต้องการ
 3. คลิกปุ่ม iTunes Store ที่ด้านล่างการควบคุมเสียง หากคุณไม่เห็น iTunes Store
  แอพ Apple Music บน Mac จะแสดงปุ่ม iTunes Store ด้านล่างการควบคุมเสียง ซึ่งอยู่ถัดจากปุ่มคลังของคุณ
 4. แตะปุ่มราคาเพื่อซื้อเพลงหรืออัลบั้มนั้น
 5. เพลงจะปรากฏในคลังของคุณ หากต้องการดาวน์โหลดเพลงเพื่อฟังแบบออฟไลน์ ให้ค้นหาเพลงหรืออัลบั้มนั้นในคลังของคุณ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มดาวน์โหลด  

บน PC หรือ Mac ที่ใช้ macOS Mojave หรือรุ่นก่อนหน้า

 1. เปิด iTunes
 2. เลือกเพลงจากเมนูป๊อปอัพ จากนั้นคลิกร้านในแถบการนำทาง
 3. ค้นหาเพลงหรืออัลบั้มที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ราคาเพื่อซื้อ
 4. เพลงจะปรากฏในคลังของคุณ หากต้องการดาวน์โหลดเพลงเพื่อฟังแบบออฟไลน์ ให้ค้นหาเพลงหรืออัลบั้มนั้นในคลังของคุณ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มดาวน์โหลด  

หากคุณไม่เห็น iTunes Store บน Mac ของคุณ

 1. เปิดแอพ Apple Music
 2. ในแถบเมนู เลือกเพลง > การตั้งค่า
 3. ไปที่แท็บทั่วไปแล้วเลือก iTunes Store
 4. คลิกตกลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความพร้อมให้บริการของ Apple Music อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: