เปลี่ยนสาย Apple Watch

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดสายนาฬิกา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายนาฬิกาที่เข้ากับขนาดของตัวเรือน Apple Watch คุณสามารถใช้สายนาฬิกาที่ออกแบบมาสำหรับ Apple Watch (รุ่นที่ 1), Apple Watch Series 1, 2 และ 3 กับ Apple Watch Series 4 และใหม่กว่าได้ หากขนาดเข้ากันได้ คุณสามารถใช้สายนาฬิกาสำหรับตัวเรือนขนาด 38 มม. และ 40 มม. แทนกันได้ เช่นเดียวกับสายนาฬิกาสำหรับตัวเรือนขนาด 42 มม. และ 44 มม.

เปลี่ยนสาย

 1. วาง Apple Watch ของคุณคว่ำหน้าลงบนพื้นผิวที่สะอาด เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ไม่เป็นขุย หรือแผ่นรองที่นุ่ม
 2. หากคุณมี Link Bracelet ให้กดปุ่มปลดเร็วบนข้อสายเพื่อแยกสายออกเป็นสองชิ้น
 3. กดปุ่มปลดสายค้างไว้ แล้วเลื่อนตามขวางเพื่อถอดออก
  ปุ่มปลดสายที่ด้านหลังของ Apple Watch
 4. หากสายเลื่อนออกไม่ได้ ให้กดปุ่มปลดสายอีกครั้ง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดค้างไว้
  สายที่เลื่อนออกจากตัวเรือนนาฬิกา
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความบนสายหันเข้าหาคุณ แล้วเลื่อนสายใหม่เข้าไปจนคุณรู้สึกและได้ยินเสียงคลิก
  สายใหม่สีน้ำเงินบน Apple Watch

เมื่อคุณถอด Milanese Loop

Milanese Loop ได้รับการออกแบบใหม่ในปี 2018 ซึ่งทำให้คุณสามารถปลดสายออกได้ทั้งหมดโดยเลื่อนตัวล็อคที่เป็นแม่เหล็กผ่านข้อหรือห่วงของสาย ใน Milanese Loop รุ่นก่อนหน้า ตัวล็อคจะไม่สามารถเลื่อนผ่านห่วงได้

 

วิธีถอด Link Bracelet

คุณต้องแยก Link Bracelet ออกเป็นสองชิ้นก่อนถอดสายออกจาก Apple Watch ในขณะที่ถอดสาย อย่าขืนหรือบิดสาย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสายหรือขอเกี่ยว 

ปิดตัวล็อคทรงผีเสื้อ

ถ้าเปิดอยู่ ให้พับตัวล็อคทรงผีเสื้อเข้ามาทีละด้าน จนกว่าคุณจะรู้สึกและได้ยินเสียงคลิก

ตัวล็อคทรงผีเสื้อที่พับแล้วบน Link Bracelet

กดปุ่มปลดเร็วค้างไว้

ปุ่มปลดเร็วจะอยู่ที่ด้านในของสาย คุณต้องกดค้างไว้

ปุ่มปลดเร็วที่ข้อสายนาฬิกา

ค่อยๆ ดึงข้อสายออกจากกัน

กดปุ่มปลดเร็วค้างไว้ในขณะที่คุณดึง คุณควรแยกสายออกเป็นสองชิ้นก่อนถอดสายออกจาก Apple Watch

ข้อสายแยกออกจากกัน

ถอดสายออก

กดปุ่มปลดสายค้างไว้ แล้วเลื่อนตามขวางเพื่อถอดออก

สายที่เลื่อนออกจากตัวเรือนนาฬิกา

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

ห้ามบังคับสายให้เข้าไปในช่อง หากคุณไม่รู้สึกหรือไม่ได้ยินเสียงคลิก ให้เลื่อนสายไปทางซ้ายและขวา หากติดตั้งสายอย่างถูกต้อง สายจะเลื่อนอย่างอิสระไม่ได้จนกว่าคุณจะกดปุ่มปลดสาย หากสายยังไม่ได้ล็อค ให้จัดสายให้ได้ศูนย์แล้วดันให้เข้าที่ จากนั้นขยับสายขึ้นและลงด้วยความระมัดระวัง อย่าสวม Apple Watch หากสายสามารถเลื่อนได้ 

แผนภาพของสายนาฬิกาที่เลื่อนขึ้นลง

 

 

วันที่เผยแพร่: