เปลี่ยนสาย Apple Watch

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดสายนาฬิกา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายนาฬิกาที่สอดคล้องกับขนาดของตัวเรือน Apple Watch คุณสามารถใช้สายนาฬิกาที่ออกแบบมาสำหรับ Apple Watch (รุ่นที่ 1), Apple Watch Series 1, 2 และ 3 กับ Apple Watch Series 4 ได้ หากขนาดเข้ากันได้ คุณสามารถใช้สายนาฬิกาสำหรับตัวเรือนขนาด 38 มม. และ 40 มม. แทนกันได้ เช่นเดียวกับสายนาฬิกาสำหรับตัวเรือนขนาด 42 มม. และ 44 มม.

การเปลี่ยนสาย

  1. วาง Apple Watch ของคุณคว่ำหน้าลงบนพื้นผิวที่สะอาด เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ไม่เป็นขุย หรือแผ่นรองที่นุ่ม
  2. หากคุณมี Link Bracelet ให้กดปุ่มปลดเร็วบนข้อสายเพื่อแยกสายออกเป็นสองชิ้น
  3. กดปุ่มปลดสายค้างไว้ แล้วเลื่อนตามขวางเพื่อถอดออก
  4. หากสายเลื่อนออกไม่ได้ ให้กดปุ่มปลดสายอีกครั้ง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดค้างไว้
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความบนสายหันเข้าหาคุณ แล้วเลื่อนสายใหม่เข้าไปจนคุณรู้สึกและได้ยินเสียงคลิก

การถอด Link Bracelet

คุณต้องแยก Link Bracelet ออกเป็นสองชิ้นก่อนถอดสายออกจาก Apple Watch ในขณะที่ถอดสาย อย่าขืนหรือบิดสาย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสายหรือขอเกี่ยว 

ปิดตัวล็อคทรงผีเสื้อ

ถ้าเปิดอยู่ ให้พับตัวล็อคทรงผีเสื้อเข้ามาทีละด้าน จนกว่าคุณจะรู้สึกและได้ยินเสียงคลิก

กดปุ่มปลดเร็วค้างไว้

ปุ่มปลดเร็วจะอยู่ที่ด้านในของสาย คุณต้องกดค้างไว้

ค่อยๆ ดึงข้อสายออกจากกัน

กดปุ่มปลดเร็วค้างไว้ในขณะที่คุณดึง คุณควรแยกสายออกเป็นสองชิ้นก่อนถอดสายออกจาก Apple Watch

ถอดสายออก

กดปุ่มปลดสายค้างไว้ แล้วเลื่อนตามขวางเพื่อถอดออก

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

ห้ามบังคับสายให้เข้าไปในช่อง หากคุณไม่รู้สึกหรือไม่ได้ยินเสียงคลิก ให้เลื่อนสายไปทางซ้ายและขวา หากติดตั้งสายอย่างถูกต้อง สายจะเลื่อนอย่างอิสระไม่ได้จนกว่าคุณจะกดปุ่มปลดสาย หากสายยังไม่ได้ล็อค ให้จัดสายให้ได้ศูนย์แล้วดันให้เข้าที่ จากนั้นขยับสายขึ้นและลงด้วยความระมัดระวัง อย่าสวม Apple Watch หากสายสามารถเลื่อนได้ 

 

 

วันที่เผยแพร่: