เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงและการแจ้งเตือนใน Apple Watch

ตั้งระดับเสียง ปิดเสียงนาฬิกา หรือเปิดโหมดห้ามรบกวน รวมถึงการปรับความแรงของการสะกิดและการสั่นที่ Apple Watch ใช้ในการเตือนและการแจ้งเตือน 

การตั้งค่าระดับเสียงเตือน

เพิ่มหรือลดระดับเสียง

เปิดแอพการตั้งค่า เลื่อนลง แตะ เสียงและการสั่น แล้วแตะ ลด หรือ เพิ่ม นอกจากนี้คุณยังสามารถแตะแถบเลื่อน แล้วหมุนปุ่ม Digital Crown ได้อีกด้วย

คุณสามารถเปลี่ยนความดังของการเตือนได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเสียงเตือน 

เปลี่ยนความแรงของการสะกิด และการสั่น

  1. สวม Apple Watch และปลดล็อก ฝาหลังของ Apple Watch จำเป็นต้องสัมผัสกับผิวหนังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการสั่นที่ดีที่สุด สวมนาฬิกาให้พอดีแบบสบายๆ 
  2. เปิดแอพการตั้งค่า 
  3. เลื่อนลงแล้วแตะ เสียงและการสั่น
  4. ใต้ส่วนความแรงของการสั่น ให้แตะ ลด เพื่อลดความแรงของการสั่น หรือ เพิ่ม เพื่อเพิ่มความแรงของการสั่น
    การตั้งค่าความแรงของการสั่น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับการเตือนด้วยการสั่นโดยใช้ iPhone ที่จับคู่เอาไว้ได้ โดยให้เปิดแอพ Apple Watch แตะที่แท็บ "Apple Watch ของฉัน" แล้วแตะ เสียงและการสั่น ใต้ส่วนความแรงของการสั่น ให้ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความแรงของการสั่นสำหรับการแจ้งเตือน 

หากคุณสวม Apple Watch อยู่ แต่ไม่รู้สึกถึงการแตะขณะที่คุณปรับแถบเลื่อน ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple  

เพิ่มการสั่นแบบพิเศษ

หากต้องการเพิ่มการเน้นย้ำเป็นพิเศษให้กับการเตือนด้วยการสั่น คุณสามารถเปิดคุณสมบัติ Prominent Haptic หรือการสั่นอย่างแรงได้ คุณสมบัตินี้จะส่งการสะกิดหาคุณด้วยการเพิ่มการสั่น ซึ่งจะบอกคุณล่วงหน้าได้ก่อนจะได้รับการเตือนอื่นๆ ด้วยการสั่น 

คุณสามารถเปิดการสั่นอย่างแรงได้จาก iPhone หรือ Apple Watch โดยทำดังนี้

  • จาก iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch แตะที่แท็บ "Apple Watch ของฉัน" แล้วแตะที่เสียงและการสั่น จากนั้นให้เปิดการสั่นอย่างแรง 
  • จาก Apple Watch ให้เปิดการตั้งค่า แล้วแตะที่เสียงและการสั่น จากนั้นให้เปิดการสั่นอย่างแรง

 

ศูนย์ควบคุม

ปิดเสียง Apple Watch

คุณสามารถปิดเสียง Apple Watch ได้จากการตั้งค่าหรือศูนย์ควบคุม ดังนี้

  • ไปที่หน้าปัดนาฬิกา ปัดขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะที่ ไอคอนโหมดปิดเสียง
  • เปิดการตั้งค่า แตะที่เสียงและการสั่น แล้วเปิดโหมดปิดเสียง

หากต้องการปิดเสียงการเตือนหรือการแจ้งเตือนในขณะที่กำลังส่งเสียง ให้วางฝ่ามือของคุณลงบนจอภาพอย่างน้อยสามวินาทีหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกได้ถึงแรงสะกิด หากวิธีนี้ไม่ได้ผล ให้ดูว่าได้เปิดการตั้งค่าบังหน้าปัดเพื่อปิดเสียงไว้หรือไม่ด้วยการทำดังนี้ บน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch จากนั้นไปที่แท็บ "Apple Watch ของฉัน" แล้วแตะที่เสียงและการสั่น

เปิดโหมดห้ามรบกวน

หากต้องการทำให้สายโทรและการเตือนต่างๆ (ยกเว้นเสียงปลุก) ไม่ส่งเสียงหรือทำให้หน้าจอสว่างขึ้น ให้เปิดโหมดห้ามรบกวน เมื่อเปิดโหมดห้ามรบกวน ไอคอนโหมดห้ามรบกวนหรือพระจันทร์สีม่วง จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ 

เปิดโหมดห้ามรบกวน

ปัดหน้าปัดนาฬิกาขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะ ไอคอนโหมดห้ามรบกวน

โหมดห้ามรบกวนในการตั้งค่า

หรือเปิดการตั้งค่า แตะที่ "ห้ามรบกวน" แล้วเปิดการตั้งค่านี้

เปลี่ยนการตั้งค่าจาก iPhone

บน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch จากนั้นไปที่แท็บ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะที่เสียงและการสั่น

วันที่เผยแพร่: