ใช้แอพใน Apple Watch ของคุณ

ติดตั้งและจัดการแอพต่างๆ สำหรับ Apple Watch ของคุณ

แอพ Apple Watch

เพิ่มหรือลบแอพบน Apple Watch ของคุณ

เมื่อคุณ ตั้งค่า Apple Watch คุณจะสามารถเลือกติดตั้งแอพของคุณทั้งหมดหรือจะตั้งค่าในภายหลังก็ได้ หากคุณเลือก ติดตั้งทั้งหมด เครื่องจะติดตั้งทุกแอพบน iPhone ของคุณที่เข้ากันได้กับ Apple Watch หากคุณไม่มีแอพบน iPhone คุณจะต้องดาวน์โหลดจาก App Store ก่อน

คุณสามารถเพิ่มหรือลบแอพได้ทุกเมื่อ โดยทำดังนี้

  1. บน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch จากนั้นแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน 
  2. เลื่อนไปที่แอพที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบ
  3. หากต้องการเพิ่มแอพไปยัง Apple Watch ของคุณ ให้แตะ "ติดตั้ง" 
  4. หากต้องการลบแอพ ให้แตะที่แอพ แล้วปิด "แสดงแอพบน Apple Watch"

การตั้งค่าทั่วไปใน iPhone     

อัพเดทแอพบน Apple Watch ของคุณ

การอัพเดทใดๆ เกี่ยวกับแอพบน iPhone ของคุณ หรือรายการซื้อใดๆ ของแอพในอนาคตก็จะซิงค์โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน วิธีการเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้มีขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดแอพ Apple Watch แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน 
  2. แตะ "ทั่วไป" แล้วเปิดหรือปิด "ติดตั้งแอพอัตโนมัติ"

     การตั้งค่ากลไกหน้าปัดบน iPhone

เลือกกลไกหน้าปัดสำหรับหน้าปัดนาฬิกาของคุณ

สำหรับแอพของผู้ให้บริการรายอื่นบางแอพ คุณสามารถเพิ่มกลไกหน้าปัดลงในหน้าปัดนาฬิกาของคุณได้ วิธีการตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้กลไกหน้าปัดของผู้ให้บริการรายอื่นใดบ้างมีดังนี้

  1. ใน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch
  2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะ "กลไกหน้าปัด" 

หากต้องการจัดการกลไกหน้าปัด ให้แตะ "แก้ไข" เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ "เสร็จสิ้น" 

  • ลบกลไกหน้าปัดหนึ่งรายการออกโดยแตะที่ ไอคอนลบ แล้วแตะเอาออก
  • เพิ่มกลไกหน้าปัดด้วยการแตะที่ ไอคอนบวก

หลังจากเลือกกลไกหน้าปัดแล้ว คุณสามารถเพิ่มไปยังหน้าปัดนาฬิกาของคุณได้ เรียนรู้วิธีปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: