เกี่ยวกับโรเตอร์ของ VoiceOver บน iPhone, iPad และ iPod touch

คุณสามารถใช้โรเตอร์ของ VoiceOver เพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานของ VoiceOver ได้ คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงของ VoiceOver หรืออัตราการพูด ย้ายจากรายการหนึ่งไปยังรายการถัดไปบนหน้าจอ และอื่นๆ

ใช้โรเตอร์ของ VoiceOver

อันดับแรก ถ้าคุณยังไม่ได้เปิด VoiceOver ให้เปิดใน การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง

เมื่อต้องการใช้โรเตอร์ ให้หมุนสองนิ้วบนหน้าจอของอุปกรณ์ iOS เหมือนการหมุนหน้าปัด VoiceOver จะแสดงตัวเลือกแรกของโรเตอร์ หมุนนิ้วของคุณไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ยินเสียงตัวเลือกเพิ่มเติม ยกนิ้วของคุณขึ้นเพื่อเลือกตัวเลือก

หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกแล้ว ให้ตวัดนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอเพื่อใช้งาน เช่น ถ้าคุณเลือก คำ เมื่อเอกสารเปิดขึ้น การตวัดนิ้วขึ้นหรือลงจะเป็นการย้าย VoiceOver ไปที่คำถัดไปหรือคำก่อนหน้า

ตัวเลือกโรเตอร์และการทำงานมีรายการดังนี้

ตัวเลือกสำหรับการนำทาง

ตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถย้ายจากรายการหนึ่งไปยังรายการถัดไปได้ ด้วยการตวัดจากบนลงล่างด้วยนิ้วเดียวบนหน้าจอ คุณสามารถย้าย VoiceOver ไปที่รายการก่อนหน้าโดยการตวัดนิ้วจากล่างขึ้นบน

คุณสามารถตรวจสอบข้อความที่คุณพิมพ์ด้วย อักขระ คำ และบรรทัด ดังนี้

 • อักขระ: อ่านอักขระทีละตัว
 • คำ: อ่านทีละคำ
 • บรรทัด: อ่านทีละบรรทัด 

ย้ายผ่านการจัดระเบียบของหน้าหรือหน้าจอด้วยตัวเลือกเหล่านี้

 • คอนเทนเนอร์: ย้ายจากคอนเทนเนอร์บนหน้าจอหนึ่งไปยังคอนเทนเนอร์ถัดไป เช่น Dock และหน้าจอ โฮม เป็นคอนเทนเนอร์ 
 • ส่วนหัว: ย้ายจากหัวข้อหนึ่งไปยังหัวข้อถัดไป ลองใช้โรเตอร์นี้ใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน
 • แลนด์มาร์ค: ย้ายระหว่างแบนเนอร์ การนำทาง และปุ่มในเนื้อหา HTML (เช่น หน้าเว็บหรืออีเมล HTML)
 • รายการเดียวกัน: ย้ายจากรายการหนึ่งไปยังรายการถัดไปที่เป็นประเภทเดียวกัน ลองใช้กับลิงก์ในผลลัพธ์ของการค้นหาเว็บ Safari
 • การนำทางแนวตั้ง: เลื่อนขึ้นหรือลงด้วยการตวัดด้วยนิ้วเดียวในแนวตั้ง ลองใช้บนหน้าจอ โฮม
 • ข้อความแบบคงที่: ย้ายจากข้อความ HTML แบบคงที่หนึ่งบรรทัดไปที่บรรทัดถัดไป ข้อความแบบคงที่เป็นข้อความหลักในหน้า กล่าวคือ ไม่ใช่ลิงก์หรือชื่อปุ่ม เป็นต้น

ย้ายจากลิงก์หนึ่งไปยังอีกลิงก์หนึ่งด้วยตัวเลือกเหล่านี้

 • ลิงก์: ย้ายจากลิงก์หนึ่งไปยังลิงก์ถัดไป
 • ลิงก์ที่มีการเข้าดู: ย้ายจากลิงก์หนึ่งไปยังลิงก์ถัดไป เฉพาะลิงก์ที่คุณคลิกแล้วเท่านั้น
 • ลิงก์ที่ไม่มีการเข้าดู: ย้ายจากลิงก์หนึ่งไปยังลิงก์ถัดไป เฉพาะลิงก์ที่คุณยังไม่ได้คลิกเท่านั้น
 • ลิงก์ในหน้า: ย้ายจากลิงก์ในหน้าหนึ่งไปยังลิงก์ถัดไปบนหน้าเว็บ

วิธีการเพิ่มเติมในการย้ายผ่านหน้า มีดังนี้

 • ตาราง: เลื่อนเคอร์เซอร์ของ VoiceOver ไปที่จุดเริ่มต้นของตารางบนหน้าเว็บ
 • รายการ: เลื่อนเคอร์เซอร์ของ VoiceOver ไปที่จุดเริ่มต้นของรายการบนหน้าเว็บ
 • ปุ่ม: ย้ายจากปุ่มหนึ่งไปยังปุ่มถัดไปในเนื้อหา HTML
 • การควบคุมแบบฟอร์ม: ย้ายระหว่างปุ่มกับเมนู เมื่อใช้แบบฟอร์ม
 • ช่องข้อความ: ย้ายจากช่องข้อความหนึ่งไปยังช่องถัดไปในเนื้อหา HTML
 • ช่องค้นหา: ย้ายจากช่องค้นหาหนึ่งไปยังช่องถัดไปในเนื้อหา HTML
 • ภาพ: ย้ายไปที่ภาพ

เปลี่ยนวิธีการพูด อ่าน และส่งเสียงของ VoiceOver

อัตราการพูด: เปลี่ยนความเร็วในการพูดของ VoiceOver ตวัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียวเพื่อให้พูดเร็วขึ้นหรือช้าลง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อตวัดนิ้วแต่ละครั้ง

ระดับเสียง: เปลี่ยนความดังในการพูดของ VoiceOver ซึ่งจะแยกต่างหากจากระดับเสียงของระบบ ตวัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว เพื่อให้พูดดังขึ้นหรือเบาลง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อตวัดนิ้วแต่ละครั้ง 

เครื่องหมายวรรคตอน: เปลี่ยนวิธีการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนของ VoiceOver ตวัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว เพื่อสลับไปมาระหว่างการใช้เครื่องหมายวรรคตอนทั้งหมด บางส่วน และไม่มีเลย

เสียง: เปิดหรือปิดลักษณะพิเศษของเสียงของ VoiceOver คลิกและเลื่อนเคอร์เซอร์ส่งเสียง ตวัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

เคล็ดลับ: เปิดหรือปิดเคล็ดลับของ VoiceOver ตวัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

การลดเสียงอัตโนมัติ: ลดระดับเสียงของเนื้อหาเสียงอื่นๆ เมื่อ VoiceOver พูด ตวัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

เปลี่ยนวิธีที่คุณพิมพ์

ใช้ตัวเลือก โหมดการพิมพ์ เพื่อสลับระหว่างโหมดการพิมพ์แบบมาตรฐาน การพิมพ์สัมผัส และการสัมผัสโดยตรง ตวัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว เพื่อสลับระหว่างโหมด

แทนที่จะใช้โรเตอร์ คุณสามารถไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ลักษณะการพิมพ์ เพื่อเลือกโหมดการพิมพ์

วิธีการใช้โหมดการพิมพ์มีดังนี้

การพิมพ์แบบมาตรฐาน

เลือกปุ่มบนคีย์บอร์ด โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา แล้วแตะสองครั้งเพื่อป้อนอักขระ หรือเลื่อนนิ้วไปรอบๆ คีย์บอร์ดเพื่อเลือกปุ่ม และในขณะที่ยังคงสัมผัสปุ่มด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น

VoiceOver จะพูดบอกชื่อปุ่ม เมื่อคุณเลือกปุ่มนั้น และพูดอีกครั้งเมื่อคุณป้อนอักขระ

การพิมพ์สัมผัส

สัมผัสปุ่มบนคีย์บอร์ดเพื่อเลือกปุ่มนั้น แล้วยกนิ้วเพื่อป้อนอักขระ หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม ให้เลื่อนนิ้วไปที่ปุ่มที่คุณต้องการ

VoiceOver จะพูดบอกอักขระสำหรับแต่ละปุ่มเมื่อคุณสัมผัส VoiceOver จะป้อนอักขระเมื่อคุณยกนิ้ว

การพิมพ์สัมผัสโดยตรง

พิมพ์ในลักษณะเดียวกับเมื่อ VoiceOver ปิดอยู่ โหมดนี้จะปิด VoiceOver สำหรับการพิมพ์เท่านั้น

ตัวเลือกสำหรับการป้อนข้อมูล การดำเนินการ และการซูม

การเขียนด้วยลายมือ: ช่วยให้คุณสามารถเขียนข้อความด้วยมือแทนการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด

การป้อนข้อมูลบนหน้าจอด้วยอักษรเบรลล์: เปิดคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์บนหน้าจอ

การดำเนินการ: เลือกว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้น เมื่อคุณแตะสองครั้งด้วยนิ้วเดียว เช่น ใน เมล โรเตอร์จะนี้เลือกตัวเลือกระหว่าง ลบ เปิดใช้งานรายการ ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว ตั้งค่าสถานะ และอื่นๆ

ซูม: ย่อและขยาย ตวัดจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนด้วยนิ้วเดียว ลองใช้กับแอพ กล้อง สิ่งนี้ไม่ใช่การควบคุมคุณสมบัติ การช่วยการเข้าถึงการซูม

เลือกตัวเลือกของคุณ

ตัวเลือกบางส่วนด้านบนจะมีอยู่บนโรเตอร์ตามค่าเริ่มต้น และบางส่วนจะเป็นตัวเลือก

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกโรเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการให้ปรากฏในโรเตอร์

ตัวเลือกบางอย่างจะไม่อยู่บนโรเตอร์ตลอดเวลา เช่น โหมดการพิมพ์ จะอยู่บนโรเตอร์เฉพาะเมื่อมีคีย์บอร์ดเท่านั้น

วันที่เผยแพร่: