หากคุณเห็น "!" สีแดง บน Apple Watch ของคุณ

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบังคับให้ Apple Watch ของคุณรีสตาร์ท

เครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง

หาก Apple Watch ของคุณแสดง เครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง หลังจากอัพเดทซอฟต์แวร์ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กดทั้งปุ่มด้านข้างและ Digital Crown ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที
  2. เมื่อเห็นโลโก้ Apple ให้ปล่อยนิ้วจากปุ่มทั้งสอง
  3. หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอรับบริการส่งซ่อมทางไปรษณีย์

วันที่เผยแพร่: