ตั้งค่า iPad เพื่อมอบแบบทดสอบหรือการประเมิน

เมื่อคุณมอบแบบทดสอบให้นักเรียน คุณสามารถล็อค iPad ของพวกเขาไว้กับแอพประเมินผล แล้วปิดคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณไม่ต้องการให้นักเรียนใช้งานได้

คุณสามารถควบคุมวิธีที่นักเรียนใช้ iPad ขณะทำแบบทดสอบได้ด้วยหลากหลายวิธีการ ใช้ตารางนี้เพื่อเลือกคุณสมบัติการประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับสถาบันของคุณที่สุด คลิกที่ชื่อของคุณสมบัติเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าว

คุณสมบัติ

จำเป็นต้องมีการรองรับของแอพ 

จำเป็นต้องมีการควบคุมดูแล

จำเป็นต้องมี MDM

จำเป็นต้องมีการจำกัดเพิ่มเติม

ความต้องการของ iOS

การกำหนดค่าการประเมินผลอัตโนมัติ

ใช่

ไม่

ไม่

ไม่

iOS 9.3.2 หรือใหม่กว่า

โหมดแอพเดี่ยวอิสระ

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

iOS 7.1 หรือใหม่กว่า

โหมดแอพเดี่ยว

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

iOS 7.1 หรือใหม่กว่า

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

ไม่

ไม่

ไม่

ใช่

iOS 7.1 หรือใหม่กว่า

ใช้แอพที่มีการกำหนดค่าการประเมินผลอัตโนมัติในตัว

เมื่อใช้ iOS 9.3.2 หรือใหม่กว่า แอพจะสามารถล็อคและกำหนดค่า iPad ได้โดยอัตโนมัติด้วยการกำหนดค่าการประเมินผลอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้ช่วยให้นักพัฒนาการประเมินผลที่ได้รับการรับรองสามารถสร้างแอพซึ่งล็อค iPad ไว้กับแอพๆ เดียว รวมทั้งปิดคุณสมบัติต่อไปนี้เมื่อเปิดใช้งานได้

 • แก้ไขคำผิดอัตโนมัติและตัวตรวจสอบการสะกดคำ
 • แป้นพิมพ์ที่มีการคาดเดา
 • การค้นหาคำจำกัดความในพจนานุกรม
 • ปุ่มลัดแป้นพิมพ์
 • การแชร์
 • คลิปบอร์ดกลาง (iOS 10.2 หรือใหม่กว่า)
 • การป้อนตามคำบอก (iOS 10.3 หรือใหม่กว่า)
 • การดูและควบคุมจากระยะไกลด้วยห้องเรียน (iOS 10.3.2 หรือใหม่กว่า)
 • การอัดหน้าจอ (iOS 11 หรือใหม่กว่า)
 • อ่านออกเสียงข้อความที่เลือก (iOS 11 หรือใหม่กว่า)
 • ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ แสดงตัวอย่างอักขระ และเครื่องหมายวรรคตอนอัจฉริยะ (iOS 11 หรือใหม่กว่า)

ตรวจสอบกับผู้ให้บริการการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่าแอพของพวกเขาใช้การกำหนดค่าการประเมินผลอัตโนมัติ 

การกำหนดค่าการประเมินผลอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมีการจัดการหรือตั้งค่าเพิ่มเติม หากคุณเปิดโหมดแอพเดี่ยวหรือการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด คุณสมบัติดังกล่าวจะแทนที่การจำกัดของแอพของคุณ

นี่เป็นวิธีการเดียวที่จะจำกัดฟังก์ชั่นคีย์บอร์ดและพจนานุกรมโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้วิธีการอื่นใดในการล็อคหรือกำหนดค่า iPad คุณต้องจำกัดคุณสมบัติเหล่านี้แยกต่างหาก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดฟังก์ชั่นคีย์บอร์ดและพจนานุกรม

ล็อคไว้กับแอพทำแบบทดสอบเดียวด้วยโหมดแอพเดี่ยวอิสระ

โหมดแอพเดี่ยวอิสระเป็นคุณสมบัติที่ล็อค iPad ไว้กับแอพสำหรับทำแบบทดสอบ หากแอพของคุณไม่รองรับการกำหนดค่าการประเมินผลอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่า iPad สำหรับโหมดแอพเดี่ยวอิสระได้โดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ซอฟต์แวร์ MDM ของคุณจะติดตั้งโปรไฟล์ที่ระบุแอพทำแบบทดสอบบนอุปกรณ์ดังกล่าว 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อกำหนดค่าโหมดแอพเดี่ยวอิสระ

ตั้งค่าคุณสมบัติการจำกัดและการช่วยการเข้าถึงด้วยโหมดแอพเดี่ยว

เมื่อคุณเปิดโหมดแอพเดี่ยว คุณจะสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการจำกัดและการช่วยการเข้าถึงเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน

 • การแตะ
 • การเคลื่อนไหว
 • ปุ่มปรับเสียง
 • สวิตช์ด้านข้าง
 • ปุ่มพัก/ปลุก
 • ล็อคอัตโนมัติ
 • อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก*
 • เสียงโมโน*
 • VoiceOver*
 • ซูม*
 • กลับสี*
 • AssistiveTouch*

*คุณสมบัติเหล่านี้จะถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น

หากคุณใช้วิธีการนี้ในการล็อคหรือกำหนดค่า iPad คุณต้องจำกัดคุณสมบัติเหล่านี้แยกต่างหาก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดฟังก์ชั่นคีย์บอร์ดและพจนานุกรม

ใช้การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดเพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดช่วยให้นักเรียนจดจ่อกับงานและมีสมาธิกับเนื้อหา เนื่องจากการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดเป็นคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงสำหรับนักเรียนรายบุคคล เจ้าหน้าที่หรือครูจำเป็นที่จะต้องตั้งค่าอุปกรณ์แต่ละเครื่องด้วยตนเอง ไม่แนะนำให้ใช้คุณสมบัตินี้ในการประเมินผล

วันที่เผยแพร่: