เกี่ยวกับบริการหาที่ตั้งใน OS X และ Safari

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะช่วยให้แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ต่างๆ สามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณต้องให้การอนุญาตของคุณก่อนที่แอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ต่างๆ จะสามารถใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณได้

ระบบจะพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของคุณโดยใช้ข้อมูลจากเครือข่าย Wi-Fi ในพื้นที่ และบริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณ

หากคุณอนุญาตให้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ผลิตรายอื่นใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ คุณจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวและหลักปฏิบัติของแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรตรวจสอบเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และหลักปฏิบัติของแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่พวกเขาจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่รวบรวมโดย Apple จะถูกปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถดูได้ที่ http://www.apple.com/th/privacy/

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ บริการหาที่ตั้ง บน iPhone, iPad หรือ iPod touch โปรดดู บทความนี้

บริการหาที่ตั้ง ใน OS X

   

การเปิดใช้งาน บริการหาที่ตั้ง

โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งาน บริการหาที่ตั้ง ใน OS X Mountain Lion หรือใหม่กว่า

  1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple ()
  2. คลิกไอคอน ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ในหน้าต่าง การตั้งค่าระบบ
  3. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว
  4. หากไอคอนกุญแจที่ด้านซ้ายล่างล็อกอยู่ ( ) ให้คลิกที่ไอคอนนั้นและป้อนชื่อและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเพื่อปลดล็อก ( )
  5. เลือก บริการหาที่ตั้ง
  6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "เปิดใช้บริการหาที่ตั้ง"

แอพที่คุณอนุญาตให้ใช้ บริการหาที่ตั้ง จะปรากฏขึ้นในหน้าต่าง ความเป็นส่วนตัว ของการตั้งค่า ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว กล่องกาเครื่องหมายจะแสดงว่าเปิดหรือปิด บริการหาที่ตั้ง สำหรับแอพ หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้ใช้ บริการหาที่ตั้ง สำหรับหนึ่งแอพขึ้นไป คุณสามารถ เลิกเลือก (ยกเลิกเครื่องหมาย) ที่กล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อแอพ หากคุณปิด บริการหาที่ตั้ง สำหรับแอพใด คุณจะถูกขออนุญาตในครั้งต่อไปที่แอพนั้นขอใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณ

ตัวแสดงสถานะบริการหาที่ตั้ง

หากในขณะนี้แอพใช้บริการหาที่ตั้ง ตัวแสดงสถานะที่เป็นลูกศร ( ) จะปรากฏในแถบเมนู ให้คลิกที่ลูกศรเพื่อดูว่าแอพใดที่ใช้บริการหาที่ตั้งอยู่ หากแอพใดขอที่ตั้งของคุณภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวแสดงสถานะที่เป็นลูกศร ( ) จะปรากฏขึ้นทางขวาของชื่อแอพใน การตั้งค่าระบบ 

การตั้งค่าวันที่และเวลา

สามารถใช้บริการหาที่ตั้งเพื่อตั้งค่าเขตเวลาของคุณโดยอัตโนมัติใน การตั้งค่าวันที่และเวลา

กล่องกาเครื่องหมาย "ตั้งเขตเวลาอัตโนมัติโดยใช้ที่ตั้งปัจจุบัน" จะปรากฏขึ้นบน Mac ที่มีความสามารถในการใช้ Wi-Fi หาก Mac ของคุณไม่มีคุณลักษณะนี้ ให้เลือกเมืองที่ใกล้ที่สุด

บริการหาที่ตั้ง ใน Safari 6 หรือใหม่กว่า

เมื่อคุณไปที่เว็บไซต์ที่เปิดใช้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใน Safari คุณจะถูกถามว่าต้องการแชร์ที่ตั้งของคุณกับเว็บไซต์หรือไม่ เว็บไซต์ดังกล่าวอาจให้ข้อมูลตามที่ตั้งที่เป็นประโยชน์ อย่างเช่น แสดงให้คุณเห็นไปรษณีย์หรือตู้ ATM ที่ใกล้ที่สุด ในแผ่นงานที่ปรากฏ ให้เลือกตัวเลือก "จำการตัดสินใจของฉันหนึ่งวัน" หากคุณต้องการอนุญาตหรือปิดใช้งานการอนุญาตเป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อมา

คุณสามารถรีเซ็ตการอนุญาตเว็บไซต์ทั้งหมดได้ใน Safari โดยเลือก รีเซ็ต Safari จากเมนู Safari เลือกตัวเลือก "รีเซ็ตการเตือนที่ตั้งทั้งหมด" ในหน้าต่าง รีเซ็ต Safari (อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายอื่นเว้นแต่คุณจะแน่ใจว่าคุณต้องการจะรีเซ็ตรายการเหล่านั้นด้วย)

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ บริการหาที่ตั้ง ใน Safari

  1. ใน Safari เลือก Safari > การตั้งค่า
  2. คลิกไอคอน ความเป็นส่วนตัว ในหน้าต่าง การตั้งค่า
  3. เลือกตัวเลือก "ปฏิเสธโดยไม่ต้องถาม"

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: