เกี่ยวกับ Applebot

เรียนรู้เกี่ยวกับ Applebot เว็บครอว์เลอร์สำหรับ Apple

Applebot เป็นเว็บครอว์เลอร์สำหรับ Apple ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น คำแนะนำโดย Siri และคำแนะนำโดย Spotlight ใช้ Applebot ซึ่งปฏิบัติตามกฎ robots.txt ที่ใช้กันและ Robots Meta Tag และเริ่มเกิดขึ้นในบล็อกเน็ต 17.0.0.0

ระบุ Applebot

สตริง User-agent มี “Applebot” พร้อมข้อมูลเอเจนต์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1)

ปรับแต่งกฎสำหรับ Applebot

Applebot ปฏิบัติตามคำสั่ง robots.txt มาตรฐานที่มุ่งเป้าหมายไปที่ Applebot ในตัวอย่างนี้ Applebot จะไม่พยายามดึงข้อมูลเอกสารที่อยู่ภายใต้ /private/ หรือ /not-allowed/

User-agent: Applebot         # apple
Disallow: /private/          # disallow this directory
User-agent: *                # any robot
Disallow: /not-allowed/      # disallow this directory

Applebot รองรับ Robots Meta Tag ในเอกสาร HTML หากต้องการระบุกฎ robots ใน Meta Tag ให้ใส่แท็กในส่วน <head> ของเอกสาร ดังต่อไปนี้

<html><head>
<meta name="robots" content="noindex"/>
...
</head>
<body>...</body>
</html>


Applebot ยังรองรับคำสั่งต่อไปนี้อีกด้วย

  • noindex: Applebot จะไม่สร้างดัชนีหน้านี้ และจะไม่ปรากฏในคำแนะนำโดย Spotlight หรือคำแนะนำโดย Siri
  • nosnippet: Applebot จะไม่สร้างคำอธิบายหรือคำตอบของเว็บสำหรับหน้านี้ คำแนะนำใดๆ ที่ให้ไปที่ URL นี้จะมีเฉพาะชื่อของหน้า
  • nofollow: Applebot จะไม่ไปตามลิงก์ใดๆ บนหน้า
  • none: Applebot จะไม่สร้างดัชนี สร้างส่วนย่อย หรือไปตามลิงก์บนหน้าตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น
  • all: Applebot จะมีเอกสารสำหรับคำแนะนำต่างๆ และจะสร้างส่วนย่อยคอนเทนต์ เพื่อให้คำอธิบายสั้นๆ ของหน้าสามารถปรากฏถัดจากรูปภาพแทนได้ Applebot อาจไปตามลิงก์บนหน้าเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติม

หากต้องการใส่คำสั่งหลายคำสั่งใน Meta Tag เดียว ให้ใช้รายการที่คั่นด้วยจุลภาคหรือ Meta Tag หลายรายการ ตัวอย่างเช่น

<meta name="robots" content="nosnippet, noindex”>

และ

<meta name="robots" content=“noindex">
<meta name="robots" content=“nosnippet">

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวล โปรดติดต่อเราที่ applebot@apple.com

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: