หาก Media Browser ไม่แสดง คลังรูปภาพ ทั้งหมดของคุณ

บางครั้ง Media Browser ซึ่งจะช่วยให้แอปพลิเคชัน เช่น Pages หรือ iMovie ใช้รูปจาก รูปภาพ ไม่แสดงภาพทั้งหมดที่ใช้ได้จาก คลังรูปภาพ ของคุณ

ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud พร้อมกับเปิดใช้งานการตั้งค่า ปรับความเหมาะสมเนื้อที่เก็บข้อมูล Mac

Media Browser จะแสดงเฉพาะรูปภาพที่มีภาพต้นฉบับหรือตัวอย่างเต็มรูปแบบขนาดที่เก็บไว้บน Mac ของคุณ คุณสามารถทำให้รูปภาพสามารถใช้ได้กับ Media Browse ชั่วคราวโดยการดับเบิลคลิกที่รูปภาพนั้น ซึ่งจะดาวน์โหลดต้นฉบับลงใน Mac ของคุณ ซึ่งจะสามารถใช้ได้ใน Media Browse จนกว่า รูปภาพ จะปรับความเหมาะสมอีกครั้งเพื่อประหยัดเนื้อที่ดิสก์

ถ้าคุณต้องการทำให้ภาพสามารถใช้ได้ใน รูปภาพ อย่างถาวรใน Media Browser ให้ขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เลือกไฟล์ > อัลบั้มใหม่... จากแถบเมนู รูปภาพ ตั้งชื่อให้อัลบั้มใหม่
  2. คลิกที่ภาพที่คุณต้องการให้ใช้ได้ใน Media Browser
  3. คลิกปุ่ม เพิ่ม
  4. คลิกแท็บ อัลบั้ม ที่ด้านบนของ รูปภาพ และค้นหาอัลบั้มใหม่ที่คุณสร้างขึ้น 
  5. กด Control พร้อมกับคลิก (หรือคลิกขวา) ที่อัลบั้ม และเลือก ดาวน์โหลดต้นฉบับ ลงใน Mac เครื่องนี้

นี้จะดาวน์โหลดรูปภาพเวอร์ชันเต็มความละเอียดที่คุณเลือกสำหรับ Mac ของคุณ ซึ่งทำให้สามารถใช้ได้ใน Media Browser อย่างถาวร

หมายเหตุ: คุณสามารถทำให้รูปภาพทั้งหมดใน คลังรูปภาพ ของคุณสามารถใช้ได้กับ Media Browser อย่างถาวรโดยการเปิดใช้ ดาวน์โหลดต้นฉบับ ลงใน Mac เครื่องนี้ในการตั้งค่า รูปภาพ แต่คุณจะสูญเสียจุดเด่นในการประหยัดพื้นที่ของการตั้งค่า ปรับความเหมาะสมเนื้อที่เก็บข้อมูล Mac

วันที่เผยแพร่: