หาก Media Browser ไม่แสดงคลังรูปภาพทั้งหมดของคุณ

บางครั้ง Media Browser ซึ่งจะช่วยให้แอพพลิเคชั่น เช่น Pages หรือ iMovie ใช้รูปจาก รูปภาพ ไม่แสดงภาพทั้งหมดที่ใช้ได้จาก คลังรูปภาพ ของคุณ

ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้รูปภาพ iCloud พร้อมกับเปิดใช้งานการตั้งค่า "ปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Mac ให้เหมาะสม"

Media Browser จะแสดงเฉพาะรูปภาพที่มีภาพต้นฉบับหรือตัวอย่างขนาดเต็มที่เก็บไว้บน Mac ของคุณ หากต้องการทำให้รูปภาพสามารถใช้ได้กับ Media Browser ชั่วคราว ให้คลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น วิธีนี้จะดาวน์โหลดต้นฉบับลงใน Mac ของคุณ ซึ่งจะสามารถใช้ได้ใน Media Browser จนกว่าแอพรูปภาพจะปรับความเหมาะสมอีกครั้งเพื่อประหยัดเนื้อที่ดิสก์

ถ้าคุณต้องการทำให้ภาพสามารถใช้ได้ใน รูปภาพ อย่างถาวรใน Media Browser ให้ขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เลือกไฟล์ > อัลบั้มใหม่ จากแถบเมนูรูปภาพ ตั้งชื่อให้อัลบั้มใหม่
  2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิก (หรือคลิกขวา) ที่ภาพที่คุณต้องการให้ใช้ได้ใน Media Browser เลือก "เพิ่มไปที่ [อัลบั้มใหม่]" หรือลากรูปภาพไปที่อัลบั้มใหม่
  3. ค้นหาอัลบั้มใหม่ที่คุณสร้างไว้
  4. กด Control พร้อมกับคลิก (หรือคลิกขวา) ที่อัลบั้ม และเลือก ดาวน์โหลดต้นฉบับ ลงใน Mac เครื่องนี้

วิธีนี้จะดาวน์โหลดรูปภาพเวอร์ชันเต็มความละเอียดที่คุณเลือกสำหรับ Mac ของคุณ ซึ่งทำให้สามารถใช้ได้ใน Media Browser อย่างถาวร

หากคุณต้องการให้รูปภาพทั้งหมดในคลังรูปภาพของคุณพร้อมใช้งานใน Media Browser อย่างถาวร คุณสามารถเลือก "ดาวน์โหลดต้นฉบับไปที่ Mac เครื่องนี้" ในแท็บ iCloud ในการตั้งค่ารูปภาพ เมื่อคุณดำเนินการเช่นนี้ คุณจะสูญเสียประโยชน์ในการประหยัดพื้นที่ของการตั้งค่า "ปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Mac ให้เหมาะสม"

วันที่เผยแพร่: