AirPort: วิธีต่อเชื่อมโวลุ่มฮาร์ดดิสก์ USB ของ AirPort Extreme ใน Mac OS X และ Windows

บทความนี้จะอธิบายวิธีต่อเชื่อมโวลุ่มฮาร์ดดิสก์ USB ของ AirPort Extreme ใน Mac OS X และ Windows

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อเชื่อมต่อดิสก์ USB เข้ากับสถานีฐาน AirPort Extreme (802.11n) ก็จะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้เครือข่าย อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งานใน AirPort Disk Utility (Mac OS X) หรือดิสก์ AirPort (Windows) หรือผู้ใช้เครือข่ายปฏิเสธ ก็ยังสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่เหมาะสมด้านล่างนี้ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสถานีฐาน AirPort Extreme (802.11n) ผ่าน IP โดยการป้อนที่อยู่ IP 10.0.1.1  

หากคุณไม่แน่ใจในที่อยู่ IP ของ AirPort Extreme (802.11n) ของคุณ ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort (Mac OS X) หรือดิสก์ AirPort (Windows) เพื่อเลือกสถานีฐานของคุณ คุณจะเห็นที่อยู่ IP ในหน้าต่างหลัก

หมายเหตุ: AirPort Disk Utility อยู่ในโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ ในโฟลเดอร์ แอพพลิเคชั่น บน Mac ส่วนดิสก์ AirPort อยู่ใน เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > AirPort บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows เปิด หรือคลิกไอคอนแถบเมนูดิสก์ AirPort ( ) ใน Mac OS X แล้วจึงเลือกสถานีฐาน AirPort Extreme (802.11n) ที่ฮาร์ดไดรฟ์ USB เชื่อมต่ออยู่

Mac OS X

   

การต่อเชื่อมฮาร์ดดิสก์โดยอัตโนมัติ

 1. จากหน้าต่างหลักของ AirPort Disk Utility ให้เปิดใช้งาน "แสดงดิสก์ AirPort ในแถบเมนู"
 2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นในการเข้าถึงดิสก์ AirPort

การต่อเชื่อมฮาร์ดดิสก์ด้วยตนเองโดยใช้รายการแถบเมนูดิสก์ AirPort

 1. คลิกไอคอนแถบเมนูดิสก์ AirPort( ) และเลือกสถานีฐานที่มีฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่ต้องการ
 2. เลือกฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการ (ดิสก์ AirPort)
 3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นในการเข้าถึงดิสก์ AirPort

การต่อเชื่อมโวลุ่มของ Mac OS Extended (HFS+) ด้วยตนเอง

 1. จากเมนู ไป ของ Finder เลือก เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
 2. ป้อนที่อยู่ IP ของ LAN ของสถานีฐาน AirPort Extreme (ตามค่าเริ่มต้นคือ 10.0.1.1)
 3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นในการเข้าถึงดิสก์ AirPort
 4. เลือกดิสก์ AirPort ที่ต้องการจากโวลุ่มที่มีอยู่

การติดตั้งโวลุ่ม FAT16/FAT32 ด้วยตนเอง

 1. จากเมนู ไป ของ Finder เลือก เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
 2. ป้อนที่อยู่ IP ของ LAN ของสถานีฐาน AirPort Extreme ที่นำหน้าด้วย smb:// (ตัวอย่างเช่น smb://10.0.1.1 )
 3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จำเป็นในการเข้าถึงดิสก์ AirPort ปล่อยให้ช่อง Workgroup ว่างไว้ เว้นแต่คุณจะได้กำหนดไว้ใน AirPort Utility
 4. เลือกดิสก์ AirPort ที่ต้องการจากโวลุ่ม CIFS (Common Internet File System) ที่มีอยู่

Windows XP และ Vista

หมายเหตุ: ด้วยการอัพเดทสถานีฐาน AirPort 2007-002 หรือใหม่กว่า AirPort Disk Agent จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น AirPort Base Station Agent หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งการอัพเดทนี้ ให้แทนค่า AirPort Disk Agent สำหรับ AirPort Base Station Agent ในขั้นตอนด้านล่างนี้

การต่อเชื่อมโดยใช้ AirPort Base Station Agent

 1. เรียกใช้ AirPort Base Station Agent จาก C:\\Program Files\AirPort\
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมนูแถบงานถูกเปิดใช้งานจากดิสก์ AirPort
 3. คลิกไอคอน AirPort Base Station Agent ในแถบงาน
 4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

การต่อเชื่อมโดยการจับคู่ไดรฟ์เครือข่าย

 1. ไปที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน (เริ่ม > คอมพิวเตอร์ของฉัน)
 2. จากเมนู ดึงเครื่องมือลง และเลือก "จับคู่ไดรฟ์เครือข่าย"
 3. ป้อนตัวอักษรไดรฟ์ที่ยังไม่ได้ใช้ (เช่น "Z")
 4. ป้อนพาธไปยังไดรฟ์ โดยมีรูปแบบดังนี้: \\IPaddress\drivename (เช่น \\10.0.1.1\mydrive)

การต่อเชื่อมโดยใช้การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

 1. เลือก เริ่ม > เรียกใช้ และป้อนที่อยู่ IP ของสถานีฐาน AirPort Extreme (802.11n) (ตามค่าเริ่มต้น \\10.0.1.1)
 2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 3. หน้าต่างจะเปิดขึ้นโดยมีโฟลเดอร์ของฮาร์ดไดรฟ์แต่ละตัวที่เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort Extreme (802.11n)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: