เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ Safari 8.0.5, Safari 7.1.5 และ Safari 6.2.5

เอกสารนี้จะอธิบายเนื้อหาด้านความปลอดภัยของ Safari 8.0.5, Safari 7.1.5 และ Safari 6.2.5

เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปรายหรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการสืบสวนโดยละเอียดและมีโปรแกรมปะแก้ที่จำเป็นหรือมีการวางจำหน่าย เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดูเว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัส PGP เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดู  วิธีการใช้รหัส PGP เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

เมื่อเป็นไปได้ จะใช้ CVE ID เพื่ออ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมของช่องโหว่ต่างๆ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยอื่นๆ โปรดดู การอัปเดตความปลอดภัยของ Apple

Safari 8.0.5, Safari 7.1.5 และ Safari 6.2.5

 • Safari

  มีให้สำหรับ: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 และ OS X Yosemite v10.10.2

  ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจถูกเว็บไซต์ที่มุ่งร้ายติดตามรอยโดยอาศัยใบรับรองฝั่งไคลเอนต์

  คำอธิบาย: มีปัญหาในการจับคู่ใบรับรองฝั่งไคลเอนต์ของ Safari สำหรับการพิสูจน์ตัวตนด้วย SSL ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการจับคู่ของใบรับรองฝั่งไคลเอนต์ที่ถูกต้อง

  CVE-ID

  CVE-2015-1129: Stefan Kraus แห่ง fluid Operations AG, Sylvain Munaut แห่ง Whatever s.a.

 • Safari

  มีให้สำหรับ: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 และ OS X Yosemite v10.10.2

  ผลกระทบ: การกำหนดค่าการแจ้งเตือนอาจเปิดเผยประวัติการเรียกดูของผู้ใช้ในโหมดการเรียกดูแบบส่วนตัว

  คำอธิบาย: การตอบสนองคำขอการแจ้งเตือนแบบผลักในโหมดการเรียกดูแบบส่วนตัวเปิดเป็นการเผยประวัติการเรียกดูของผู้ใช้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการปิดใช้งานพร้อมท์การแจ้งเตือนแบบผลักในโหมดการเรียกดูแบบส่วนตัว

  CVE-ID

  CVE-2015-1128: Joseph Winn แห่ง Credit Union Geek

 • Safari

  มีให้สำหรับ: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 และ OS X Yosemite v10.10.2

  ผลกระทบ: ประวัติการเรียกดูของผู้ใช้อาจไม่ได้รับการล้างอย่างสมบูรณ์

  คำอธิบาย: มีปัญหาการจัดการสถานะใน Safari โดยจะมีผลทำให้ประวัติการเรียกดูของผู้ใช้ไม่ถูกล้างออกจาก history.plist ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2015-1112: William Breuer, The Netherlands

 • WebKit

  มีให้สำหรับ: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 และ OS X Yosemite v10.10.2

  ผลกระทบ: การไปเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาหน่วยความจำเสียหายหลายจุดใน WebKit ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2015-1119: Renata Hodovan แห่ง University of Szeged/Samsung Electronics

  CVE-2015-1120: Apple

  CVE-2015-1121: Apple

  CVE-2015-1122: Apple

  CVE-2015-1124: Apple

 • WebKit

  มีให้สำหรับ: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 และ OS X Yosemite v10.10.2

  ผลกระทบ: ประวัติการเรียกดูของผู้ใช้ในโหมดส่วนตัวอาจได้รับการทำดัชนีไว้

  คำอธิบาย: มีปัญหาการจัดการสถานะใน Safari โดยมีการจัดทำดัชนีประวัติการเรียกดูของผู้ใช้โดยไม่ตั้งใจ เมื่ออยู่ในโหมดการเรียกดูแบบส่วนตัว ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2015-1127: Tyler C

 • WebKit

  มีให้สำหรับ: OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5 และ OS X Yosemite v10.10.2

  ผลกระทบ: การเข้าเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้ทรัพยากรของแหล่งที่มาอื่นถูกเข้าถึงได้

  คำอธิบาย: มีปัญหาในการจัดการหลักฐานยืนยันตัวตนของ WebKit สำหรับ FTP URL ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการถอดรหัส URL ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2015-1126: Jouko Pynnonen แห่ง Klikki Oy

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: