หากอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ไม่ชาร์จโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ

ดูสิ่งที่ควรทำหากอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณหยุดชาร์จ ร้อน หรือเกิดประกายไฟ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C และสายชาร์จ คุณสามารถดูว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟและสายชนิดใดที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ และค้นหาเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาได้ด้านล่าง หากคุณมีปัญหากับอะแดปเตอร์แปลงไฟที่ไม่ใช่ของ Apple ให้ลองใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟของ Apple และสายที่มาพร้อมกับโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณแทน

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C

 

ปลั๊ก AC หรือ "เต้าเสียบ"

 

สายชาร์จ USB-C

 

หากโน้ตบุ๊ค Mac ที่มี USB-C ไม่ชาร์จ

หากอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ชาร์จ MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro ไม่เข้า ขั้นแรกให้ลองถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟออกจากเต้ารับปลั๊กไฟ รอสักครู่ แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปอีกครั้ง หากใช้วิธีนี้แล้วไม่ได้ผล ให้ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบกระแสไฟ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ที่มาพร้อมกับโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณเชื่อมต่อกับเต้ารับปลั๊กไฟที่ใช้งานได้ ลองเสียบโคมไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าเต้ารับนั้นมีกระแสไฟ หากคุณเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟกับปลั๊กพ่วง ให้ลองเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง 

หากอะแดปเตอร์แปลงไฟไม่ทำงาน แสดงว่าอาจเกิดการรบกวนที่ส่งผลต่อการทำงานของเต้ารับที่คุณใช้อยู่ หากอะแดปเตอร์แปลงไฟใช้งานได้ชั่วครู่ แต่หลังจากนั้นก็ไม่ชาร์จไฟ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับชั่วคราว รอเวลา 30 วินาที แล้วจึงเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟกลับเข้าไปใหม่

หากโน้ตบุ๊ค Mac เริ่มชาร์จหลังจากคุณเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟกลับเข้าไปใหม่ อาจแสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเพราะมีสัญญาณรบกวนในสาย (การรบกวนจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่เล็ดลอดเข้ามา) จากเต้ารับที่คุณใช้ อะแดปเตอร์แปลงไฟหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสมบัติการป้องกันแรงดันไฟฟ้าในเครื่องรับรู้ว่ามีสัญญาณรบกวนในสายออกมาจากเต้ารับ

ที่มาของสัญญาณรบกวนในสายอาจมาจากไฟที่มีบัลลาสต์ ตู้เย็น หรือตู้เย็นขนาดเล็กที่ใช้วงจรไฟฟ้าเดียวกันกับเต้ารับที่คุณใช้งานอยู่ การเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับอุปกรณ์จ่ายไฟต่อเนื่อง (UPS) หรือเสียบเข้ากับเต้ารับที่ใช้วงจรอื่นอาจช่วยได้

หากอะแดปเตอร์แปลงไฟยังคงไม่ทำงาน เมื่อเสียบกับเต้ารับที่ใช้งานได้ ให้นำอะแดปเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อการประเมินเพิ่มเติม

อะแดปเตอร์แปลงไฟของคุณมากับปลั๊ก AC ชนิดถอดได้ที่มีขาปลั๊กสำหรับเสียบเข้าไปในเต้ารับ หากโน้ตบุ๊ค Mac ไม่ชาร์จเมื่อใช้ปลั๊ก AC กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ ให้ลองใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟนั้นกับปลั๊ก AC ของ Apple อันอื่น หรือลองใช้ Apple Power Adapter Extension Cable (จำหน่ายแยกต่างหาก) 

ตรวจสอบสาย

โน้ตบุ๊ค Mac มาพร้อมกับสาย USB-C ที่ชาร์จคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถค้นหาได้ว่าสายนี้เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการชาร์จหรือไม่ โดยลองใช้สาย USB-C สายอื่น โปรดทราบว่า ไม่ใช่สาย USB-C ทุกสายที่สามารถชาร์จ MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro ของคุณได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายที่คุณใช้นั้นออกแบบมาสำหรับการชาร์จ

หากโน้ตบุ๊ค Mac ชาร์จกับสาย USB-C สายหนึ่งแต่ไม่ชาร์จกับอีกสายหนึ่ง ให้หยุดใช้สายที่ใช้งานไม่ได้ทันที แล้วนำสายและอุปกรณ์จ่ายไฟไปรับการประเมิน

หากโน้ตบุ๊ค Mac เริ่มชาร์จเฉพาะเวลาที่คุณขยับหรือเคลื่อนสาย USB-C หรือ Apple Power Adapter Extension Cable (จำหน่ายแยกต่างหาก) เท่านั้น ให้หยุดใช้สายนั้นทันที แล้ว นำสายและอุปกรณ์จ่ายไฟไปรับการประเมิน

ตรวจหารายการอัพเดท

ในบางกรณี รายการอัพเดทซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์อาจใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ หาก MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro ของคุณที่มี USB-C ไม่ชาร์จตามที่คาด ตรวจสอบรายการอัพเดทซอฟต์แวร์บน Mac ของคุณ

หากอะแดปเตอร์ร้อน

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C อาจร้อนได้ในระหว่างการใช้งานปกติ ดังนั้นควรแน่ใจว่าคุณใช้งานในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดี เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟโดยตรงกับเต้ารับโดยใช้ปลั๊ก AC หรือวางไว้บนโต๊ะ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ระบายอากาศได้ดีเมื่อใช้ Power Adapter Extension Cable (จำหน่ายแยกต่างหาก)

หลีกเลี่ยงการวางอะแดปเตอร์ไว้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ไม่ดี เช่น บนโซฟา พรมหนา ที่นอน หรือหมอน หลีกเลี่ยงการคลุมอะแดปเตอร์ด้วยผ้าห่มหรือวัตถุที่เป็นฉนวนอื่นๆ

อะแดปเตอร์แปลงไฟอาจหยุดทำงานหากอะแดปเตอร์นั้นร้อนเกินไป หากเกิดกรณีนี้ ให้ถอดสาย USB-C ออกจากโน้ตบุ๊ค Mac แล้วปล่อยให้อะแดปเตอร์แปลงไฟเย็นลงก่อนดำเนินการต่อ

หากคุณเห็นประกายไฟ

เมื่อคุณเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟ อาจมีประกายไฟในจุดที่ขาปลั๊กเสียบลงไปในเต้ารับ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับ

หากคุณเห็นสิ่งต่อไปนี้เมื่อเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ หรือหากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับประกายไฟ คุณควรติดต่อ Apple

  • ติดต่อ Apple หากมีประกายไฟมาจากที่อื่นซึ่งไม่ใช่ขาปลั๊ก
  • ติดต่อ Apple หากคุณพบความเสียหายหรือสีของอะแดปเตอร์เปลี่ยนไป

นำโน้ตบุ๊ค Mac และอุปกรณ์จ่ายไฟไปรับการประเมิน

ไม่ว่าโน้ตบุ๊ค Mac ที่มี USB-C ของคุณจะอยู่ในการรับประกันหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถนำเครื่องไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อรับการประเมินได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำ Mac, อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C และสาย USB-C ที่ใช้สำหรับการชาร์จไปด้วย

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: