หากอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของคุณไม่ชาร์จแล็ปท็อป Mac ของคุณ

ดูสิ่งที่ควรทำหากอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Mac ของคุณหยุดชาร์จ ร้อน หรือเกิดประกายไฟ

คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Mac มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C และสายชาร์จ หากคุณมีปัญหากับอะแดปเตอร์แปลงไฟที่ไม่ใช่ของ Apple ให้ลองใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟของ Apple และสายที่มาพร้อมกับแล็ปท็อป Mac ของคุณแทน

หาก Mac ของคุณมาพร้อมกับสาย USB-C to MagSafe 3 ให้ดูสิ่งที่ควรทำ หากสาย MagSafe หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟไม่ทำงาน

อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C

อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C

 

มุมมองด้านบนของปลั๊ก AC ที่แสดงปลายขาสายไฟที่ขยาย

ปลั๊ก AC หรือ "เต้าเสียบ"

 

มุมมองด้านบนของสายชาร์จ USB-C to USB-C

สายชาร์จ USB-C

 

ตรวจสอบกระแสไฟ

หากอะแดปเตอร์แปลงไฟไม่ชาร์จแล็ปท็อป Mac ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า รอสักครู่แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ หากไม่ได้ผล ให้ลองใช้เคล็ดลับต่อไปนี้

ทดสอบเต้ารับไฟฟ้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ออกจากเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นเสียบอุปกรณ์ที่มีประวัติว่าทำงานปกติ เช่น โคมไฟหรือนาฬิกาเพื่อยืนยันว่าไฟฟ้าใช้การได้ หากเต้ารับไฟฟ้าใช้งานได้ ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C แล้วลองชาร์จ Mac ของคุณ หาก Mac ของคุณยังคงไม่ชาร์จ ให้ปิดเครื่อง Mac และปิดจอแสดงผลเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นเปิดจอแสดงผลและลองชาร์จ Mac ของคุณอีกครั้ง หากคุณไม่ได้ใช้ Mac ที่มี Apple Silicon ให้รีเซ็ต SMC

ตรวจสอบปัญหาหาสัญญาณรบกวนในสาย

ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟออกจากผนัง รอ 30 วินาที แล้วเสียบอะแดปเตอร์กลับเข้าที่

  • หากแล็ปท็อป Mac เริ่มชาร์จหลังจากคุณเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟกลับเข้าไปใหม่ อาจแสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเพราะมีสัญญาณรบกวนในสาย (การรบกวนจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่เล็ดลอดเข้ามา) จากเต้ารับที่คุณใช้ อะแดปเตอร์แปลงไฟหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสมบัติการป้องกันแรงดันไฟฟ้าในเครื่องรับรู้ว่ามีสัญญาณรบกวนในสายออกมาจากเต้ารับ
  • ที่มาของสัญญาณรบกวนในสายอาจมาจากไฟที่มีบัลลาสต์ ตู้เย็น หรือตู้เย็นขนาดเล็กที่ใช้วงจรไฟฟ้าเดียวกันกับเต้ารับที่คุณใช้งานอยู่ การเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับอุปกรณ์จ่ายไฟต่อเนื่อง (UPS) หรือเสียบเข้ากับเต้ารับที่ใช้วงจรอื่นอาจช่วยได้

หากอะแดปเตอร์แปลงไฟยังคงไม่ทำงาน เมื่อเสียบกับเต้ารับที่มีประวัติว่าทำงานปกติ ให้นำอะแดปเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Store เพื่อรับการประเมินเพิ่มเติม

มองหาประกายไฟ การเปลี่ยนสี หรือความเสียหาย

บางครั้งเมื่อคุณเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟกับเต้ารับที่ผนัง คุณอาจเห็นประกายไฟ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตามปกติและนี่เป็นเรื่องปกติและอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ากับเต้ารับที่มีไฟฟ้าไฟอยู่ หากประกายไฟมาจากที่อื่นนอกจากขาเสียบของปลั๊ก หากคุณพบอะแดปเตอร์เกิดความเสียหายหรือมีสีที่เปลี่ยนไปของอะแดปเตอร์ หรือหากคุณมีข้อกังวลอื่นๆ เกี่ยวกับประกายไฟ โปรดติดต่อ Apple

ตรวจสอบปลั๊ก สาย USB-C และพอร์ต USB-C

เรียนรู้วิธีตรวจสอบปลั๊ก AC, สาย USB-C และพอร์ต USB-C

ลองใช้ปลั๊ก AC อื่น

อะแดปเตอร์แปลงไฟของคุณมากับปลั๊ก AC ชนิดถอดได้ที่มีขาปลั๊กสำหรับเสียบเข้าไปในเต้ารับ หากแล็ปท็อป Mac ของคุณไม่ชาร์จเมื่อใช้ปลั๊ก AC (เต้าเสียบ) กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ ให้ลองใช้กับปลั๊ก AC อื่นของ Apple หรือลองใช้สายเพิ่มความยาวอะแดปเตอร์แปลงไฟของ Apple (จำหน่ายแยกต่างหาก)

ตรวจสอบสาย USB-C

แล็ปท็อป Mac มาพร้อมกับสาย USB-C ที่ชาร์จคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถค้นหาได้ว่าสายนี้เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการชาร์จหรือไม่ โดยลองใช้สาย USB-C สายอื่น สาย USB-C บางสายรองรับเฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลและจะไม่ชาร์จ Mac ของคุณ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายที่คุณลองใช้รองรับการชาร์จ

หากแล็ปท็อป Mac ของคุณชาร์จด้วยสาย USB-C อื่นหรือชาร์จเฉพาะเมื่อคุณกระดิกหรือขยับสาย USB-C ให้หยุดใช้สายที่ใช้งานไม่ได้ แล้วนำสายและอุปกรณ์จ่ายไฟไปรับการประเมิน

ตรวจสอบหาเศษฝุ่นในพอร์ต USB-C

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ต USB-C บน Mac ของคุณสะอาดและปราศจากเศษฝุ่น หากจำเป็น ให้เป่าลมเข้าไปในพอร์ต USB-C

ตรวจหารายการอัปเดต

ในบางกรณี รายการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์อาจใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ หาก Mac เริ่มต้นระบบ ให้ ตรวจหารายการอัปเดตซอฟต์แวร์ใน Mac

หากอะแดปเตอร์ร้อน

อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C อาจร้อนได้ในระหว่างการใช้งานปกติ ดังนั้นควรแน่ใจว่าคุณใช้งานในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดี เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟโดยตรงกับเต้ารับโดยใช้ปลั๊ก AC หรือวางไว้บนโต๊ะ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ระบายอากาศได้ดีเมื่อใช้สายเพิ่มความยาวอะแดปเตอร์แปลงไฟ (จำหน่ายแยกต่างหาก)

หลีกเลี่ยงการวางอะแดปเตอร์ไว้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ไม่ดี เช่น บนโซฟา พรมหนา ที่นอน หรือหมอน หลีกเลี่ยงการคลุมอะแดปเตอร์ด้วยผ้าห่มหรือวัตถุที่เป็นฉนวนอื่นๆ

อะแดปเตอร์แปลงไฟอาจหยุดทำงานหากอะแดปเตอร์นั้นร้อนเกินไป หากเกิดกรณีนี้ ให้ถอดสาย USB-C ออกจากแล็ปท็อป Mac แล้วปล่อยให้อะแดปเตอร์แปลงไฟเย็นลงก่อนดำเนินการต่อ

ตั้งค่าบริการหรือซื้อสายหรืออะแดปเตอร์ใหม่

หากแล็ปท็อป Mac ของคุณยังไม่ชาร์จ คุณสามารถนำเครื่องไปที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำ Mac, อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C และสาย USB-C ที่ใช้สำหรับการชาร์จไปด้วย

หากคุณต้องการซื้อชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทน ให้เลือกสายหรืออะแดปเตอร์แปลงไฟด้านล่างต่อไปนี้

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C กับแล็ปท็อป Mac ของคุณได้ แต่คุณควรใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ที่มีกำลังวัตต์ (W) เท่ากันหรือมากกว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณ หากไม่แน่ใจว่าควรใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟรุ่นใดกับ Mac ของคุณ โปรดดูวิธีระบุอะแดปเตอร์แปลงไฟของ Mac

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: