ใช้ Keynote กับ Apple Watch

คุณสามารถควบคุมงานนำเสนอ Keynote ของคุณด้วย Apple Watch ได้

เริ่มต้นใช้งาน

สิ่งที่คุณต้องมี ได้แก่

 • Apple Watch และ iPhone ที่จับคู่กันของคุณ
 • Keynote สำหรับ iOS 2.5.3 หรือใหม่กว่าบน iPhone เปิด Keynote สำหรับ iOS 2.5.3 หรือใหม่กว่าบน iPhone ของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ก่อนที่คุณจะใช้ Keynote บน Apple Watch
 • Keynote บน Apple Watch ใช้แอพ Apple Watch บน iPhone เพื่อติดตั้ง Keynote เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งแอพแล้ว ให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แตะ Apple Watch ของฉัน แตะ Keynote แล้วแตะแสดงแอพบน Apple Watch

Keynote ทำงานได้ดีที่สุดกับการตั้งค่าเหล่านี้บน Apple Watch ของคุณ

 1. บน Apple Watch ของคุณ ให้แตะการตั้งค่าบนหน้าจอโฮม
 2. แตะทั่วไป แล้วแตะปลุกหน้าจอ
 3. เลื่อนลง แล้วแตะ Keynote
 4. แตะกำหนดเอง แล้วแตะหลังจากกด Crown

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการตั้งค่าจาก iPhone เหล่านี้ได้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแถบ Apple Watch ของฉัน
 2. แตะทั่วไป เลื่อนลง แล้วแตะปลุกหน้าจอ
 3. เลื่อนลง แล้วแตะ Keynote
 4. แตะกำหนดเอง แล้วแตะหลังจากกด Crown


ควบคุมงานนำเสนอ Keynote จาก Apple Watch

Apple Watch สามารถควบคุมงานนำเสนอบน iPhone ได้ในกรณีต่อไปนี้

 • iPhone เชื่อมต่อกับจอภาพภายนอกโดยใช้อะแดปเตอร์ หรือ AirPlay
 • ไม่มีอุปกรณ์นำเสนอ เช่น Mac หรือ iPad จับคู่กับ Keynote สำหรับ iOS บน iPhone
 • คุณมีงานนำเสนอเปิดอยู่หรือเล่นอยู่ใน Keynote สำหรับ iOS บน iPhone

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Apple Watch เพื่อควบคุมงานนำเสนอบนอุปกรณ์อื่นได้ เช่น Mac ในกรณีต่อไปนี้

 • Keynote สำหรับ iOS เปิดอยู่ที่หน้าจอ Keynote Remote
 • มีอุปกรณ์นำเสนอ เช่น Mac หรือ iPad จับคู่กับ Keynote สำหรับ iOS บน iPhone ของคุณ iPhone ไม่ได้เชื่อมต่อกับจอภาพภายนอกโดยใช้อะแดปเตอร์ หรือ AirPlay และคุณไม่มีงานนำเสนอเปิดอยู่หรือเล่นอยู่ใน Keynote สำหรับ iOS บน iPhone

ดูวิธี จับคู่อุปกรณ์นำเสนอกับ Keynote สำหรับ iOS บน iPhone

เล่นงานนำเสนอ หรือไปที่สไลด์หรือลูกเล่นถัดไป

เมื่องานนำเสนอ Keynote พร้อมแล้ว ให้เปิดแอพ Keynote บน Apple Watch ดังนี้

 • หากคุณต้องการเริ่มสไลด์โชว์ คุณจะเห็นปุ่มเล่น ปุ่มเล่น แตะ เล่น เพื่อเริ่มงานนำเสนอ
 • หากสไลด์โชว์กำลังเล่นอยู่ คุณจะเห็นปุ่มถัดไป ปุ่มถัดไป แตะ ถัดไป เพื่อไปยังสไลด์หรือลูกเล่นถัดไป

ย้อนกลับหรือออกจากงานนำเสนอ

กดหน้าจอแบบลงน้ำหนักเพื่อดูตัวเลือกต่อไปนี้

 • แตะปุ่มย้อนกลับ ปุ่มย้อนกลับ เพื่อไปที่สไลด์ก่อนหน้า หรือรีเซ็ตลูกเล่นบนสไลด์ปัจจุบัน
 • แตะปุ่มออก ปุ่มออก เพื่อจบสไลด์โชว์

หากคุณเลือก ย้อนกลับ คุณจะเห็นทั้ง และ ถัดไป บน Apple Watch จนกว่าคุณจะจบ Keynote หรือ Apple Watch พักการทำงาน

วันที่เผยแพร่: