หากเมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพดไร้สายของ Apple ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพดไร้สายของ Apple

Mac ไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณ

เมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพดหยุดตอบสนองเป็นระยะๆ

เมาส์ไม่เลื่อนขึ้นหรือลงหรือจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

เมาส์หรือแทร็คแพดไม่เลื่อนตามอย่างที่ควรจะเป็น

คีย์บอร์ดมีปุ่มที่ไม่ตอบสนองตั้งแต่หนึ่งปุ่มขึ้นไป

Mac ไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หาก Mac ไม่รู้จักเมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพดของคุณ

ตรวจสอบว่าเมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพดไร้สายเปิดอยู่

Magic Mouse และ Magic Mouse 2 มีสวิตช์เลื่อนอยู่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิดเครื่อง บน Magic Mouse ไฟ LED สีเขียวจะสว่างชั่วครู่ บน Magic Mouse 2 สีเขียวจะปรากฏใต้สวิตช์

Magic Keyboard และ Magic Trackpad 2 มีสวิตช์เลื่อนอยู่ที่ขอบด้านหลังของอุปกรณ์ เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิดอุปกรณ์ (มองเห็นสีเขียว) คีย์บอร์ดไร้สายรุ่นก่อนหน้าของ Apple จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องที่ด้านขวาของอุปกรณ์ เมื่อกดปุ่มจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ด้านบนของอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับปุ่ม

เมื่อเปิดอุปกรณ์เหล่านี้ อุปกรณ์ดังกล่าวจะปรากฏเป็น "เชื่อมต่ออยู่" ในส่วนบลูทูธของการตั้งค่าระบบ และเมนูบลูทูธในแถบเมนู หากอุปกรณ์ไม่ปรากฏ ให้ตรวจสอบว่าชาร์จแล้วหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ และตรวจสอบว่าจับคู่กับ Mac แล้ว

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้ทำงานร่วมกับ Mac แล้ว

ดูวิธีจับคู่ Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 และอุปกรณ์ไร้สายรุ่นก่อนหน้าของ Apple กับ Mac ของคุณ

ตรวจสอบว่าเปิด Bluetooth แล้ว

เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นเลือกบลูทูธ ตรวจสอบว่าเปิด Bluetooth แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาสถานะของ Bluetooth ในตารางด้านล่าง หากไอคอน Bluetooth ไม่ปรากฏขึ้น หรือหากสถานะของแถบเมนูยังแสดงว่า Bluetooth ปิดอยู่ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วลองเปิด Bluetooth อีกครั้ง

ไอคอนเมนู Bluetooth สถานะ Bluetooth
ไอคอน BT Bluetooth เปิดอยู่ แต่ไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Mac โปรดดูที่ส่วนตรวจสอบว่าเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สายเปิดอยู่ของบทความนี้
ไอคอน BT Bluetooth เปิดโดยมีอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่
 เมื่อไอคอนนี้กะพริบ แสดงว่าอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์มีแบตเตอรี่ต่ำ  คลิกไอคอน Bluetooth เพื่อระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วชาร์จอุปกรณ์ซ้ำ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
ไอคอน BT Bluetooth ปิดอยู่ คลิกไอคอน Bluetooth โดยใช้เมาส์ USB หรือแทร็คแพดในตัว แล้วเลือกเปิดบลูทูธ
ไอคอน BT Bluetooth ออฟไลน์อยู่หรือไม่พร้อมใช้งาน รีสตาร์ท Mac หากสถานะ Bluetooth ไม่เปลี่ยนแปลง ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ทั้งหมด แล้วรีสตาร์ท Mac อีกครั้ง

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณชาร์จไฟแล้ว

Magic Mouse 2, Magic Keyboard และ Magic Trackpad 2 มีแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ในตัว คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์เหล่านี้โดยเชื่อมต่อกับ Mac หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟ USB โดยใช้ Lightning to USB Cable เพื่อประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วที่สุด โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่เมื่อต่อ Lightning to USB Cable

หากต้องการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เหล่านี้ ให้คลิกไอคอน Bluetooth ในแถบเมนูของ Mac แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณตามชื่อ หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เครื่องใดอยู่ในระดับต่ำ ให้ชาร์จซ้ำอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ไม่แสดง ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เปิดอยู่ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น

เมาส์หรือคีย์บอร์ดหยุดตอบสนองเป็นระยะๆ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากเมาส์หรือคีย์บอร์ดของคุณหยุดตอบสนองเป็นการชั่วคราวในบางครั้ง 

คลิกหรือกดปุ่ม

 • คลิกเมาส์หรือแทร็คแพด หรือกดปุ่มบนคีย์บอร์ดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์อีกครั้ง อาจใช้เวลาสักครู่กว่าอุปกรณ์จะตอบสนอง

ตรวจสอบการรบกวนสัญญาณ

 • เครือข่ายไร้สายที่ทำงานบนคลื่นความถี่ 2.4GHz อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ ให้ย้ายเครื่องสถานีฐานของโทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4GHz ให้ห่างจาก Mac หากคุณสงสัยว่ามีการรบกวน
 • วางอุปกรณ์ไร้สายให้อยู่ห่างจาก Mac ภายในระยะ 10 เมตร (ประมาณ 30 ฟุต)
 • หลีกเลี่ยงการวางวัตถุที่เป็นโลหะคั่นระหว่างอุปกรณ์ไร้สายกับ Mac

เมาส์ไม่เลื่อนขึ้นหรือลงหรือจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

หากคุณไม่สามารถใช้เมาส์เพื่อเลื่อนดูเว็บเพจหรือเอกสารได้ ให้ดู ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Mac: คำสั่งนิ้ว Multi-Touch เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำหนดค่าคำสั่งนิ้วอย่างถูกต้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถลองปรับการตั้งค่าความเร็วในการเลื่อนได้อีกด้วย

เมาส์หรือแทร็คแพดไม่เลื่อนตามที่ควรจะเป็น

เมาส์ไร้สาย, Magic Mouse และ Magic Mouse 2 ของ Apple สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวราบเรียบส่วนใหญ่ แต่หากเกิดปัญหาในการเลื่อนตาม ให้ลองใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

 • เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วเลือกเมาส์ ตั้งค่าแถบเลื่อนการเลื่อนตาม เพื่อปรับความเร็วของการเคลื่อนไหวของตัวชี้ขณะที่คุณย้ายเมาส์
 • ลองใช้พื้นผิวต่างๆ เพื่อดูว่าการเลื่อนตามดีขึ้นหรือไม่
 • หงายเมาส์แล้วตรวจสอบหน้าต่างเซ็นเซอร์ ใช้ลมอัดในการทำความสะอาดหน้าต่างเซ็นเซอร์เบาๆ หากมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก
 • หากมีการใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth หลายเครื่องอยู่ใกล้ๆ ให้ลองปิดทีละเครื่องเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการปรับปรุงหรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้แบนด์วิดท์จำนวนมากอาจส่งผลต่อการเลื่อนตาม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำ หากแทร็คแพดไม่เลื่อนตามอย่างถูกต้อง

คีย์บอร์ดมีปุ่มที่ไม่ตอบสนองตั้งแต่หนึ่งปุ่มขึ้นไป

ใช้ตัวแสดงแป้นพิมพ์เพื่อทดสอบว่าปุ่มของคีย์บอร์ดตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อกดหรือไม่

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วเลือกภาษาและภูมิภาค
 2. คลิกปุ่มการตั้งค่าแป้นพิมพ์
 3. คลิกที่แท็บแหล่งป้อนเข้า
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษาของคีย์บอร์ดที่คุณใช้มีอยู่ในรายการทางด้านซ้าย หากไม่มี ให้คลิก  แล้วเลือกจากภาษาที่ปรากฏ
 5. เลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ข้าง "แสดงเมนูป้อนเข้าในแถบเมนู"
 6. เลือกแสดงตัวแสดงแป้นพิมพ์จากเมนูป้อนเข้า ในแถบเมนู ตัวแสดงแป้นพิมพ์ที่แสดงเค้าโครงคีย์บอร์ดจะปรากฏขึ้นบนจอภาพ
 7. กดปุ่มบนคีย์บอร์ดที่ไม่ตอบสนอง แล้วสังเกตว่าปุ่มนั้นมีการไฮไลท์ในตัวแสดงแป้นพิมพ์หรือไม่ หากมี แสดงว่าปุ่มนั้นทำงานอย่างถูกต้อง

หากคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติปุ่มเมาส์ อาจมีหลายๆ ปุ่มที่ไม่ตอบสนองตามที่คุณคาดไว้ วิธีปิดปุ่มเมาส์มีดังนี้

 • ใน OS X เวอร์ชั่น 10.8 หรือใหม่กว่า ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิกที่การช่วยการเข้าถึง แล้วเลือกเมาส์และแทร็คแพดจากรายการทางด้านซ้าย จากนั้นเอาเครื่องหมายออกจากช่อง "เปิดใช้งานปุ่มเมาส์"
 • ใน OS X เวอร์ชั่น 10.7.5 หรือก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิกที่การเข้าถึงทั่วไป แล้วเลือกแท็บเมาส์และแทร็คแพด จากนั้นเลือกปุ่มปิดที่อยู่ข้าง "ปุ่มเมาส์"

หากยังคงเกิดปัญหาเกี่ยวกับปุ่มอยู่ ให้ลองเริ่มต้นระบบ Mac ในโหมดผู้ใช้คนเดียว เพื่อตรวจดูว่าปัญหาซอฟต์แวร์เป็นสาเหตุของปัญหานี้หรือไม่

วันที่เผยแพร่: