หากเมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพดไร้สายของ Apple ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพดไร้สายของ Apple

Mac ไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณ

เมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพดหยุดตอบสนองเป็นระยะๆ

เมาส์ของคุณไม่เลื่อนขึ้นหรือลงหรือจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

เมาส์หรือแทร็คแพดของคุณไม่เลื่อนตามอย่างที่ควรจะเป็น

คีย์บอร์ดมีคีย์ที่ไม่ตอบสนองตั้งแต่หนึ่งคีย์ขึ้นไป

Mac ไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หาก Mac ไม่รู้จักเมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพดของคุณ

ตรวจสอบว่าเมาส์ คีย์บอร์ด หรือแทร็คแพดไร้สายของคุณเปิดอยู่

Magic Mouse และ Magic Mouse 2 มีสวิตช์เลื่อนอยู่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิดเครื่อง บน Magic Mouse ไฟ LED สีเขียวจะสว่างชั่วครู่ บน Magic Mouse 2 จะสามารถมองเห็นสีเขียวได้

Magic Keyboard และ Magic Trackpad 2 มีสวิตช์เลื่อนอยู่ที่ขอบด้านหลังของอุปกรณ์ เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิดเครื่อง (คุณจะเห็นสีเขียว) คีย์บอร์ดไร้สายรุ่นก่อนของ Apple จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องที่ด้านขวาของอุปกรณ์ การกดปุ่มจะเป็นการเปิดใช้งานไฟ LED สีเขียวที่ด้านบนของอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับปุ่ม

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์เหล่านี้ อุปกรณ์จะปรากฏเป็น เชื่อมต่อแล้ว ในส่วนบลูทูธของการตั้งค่าระบบ หากอุปกรณ์ไม่ปรากฏที่นี่ ให้ตรวจสอบว่าได้ชาร์จไฟอุปกรณ์หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว และตรวจสอบว่ามีการจับคู่กับ Mac ของคุณแล้ว

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้ทำงานร่วมกับ Mac แล้ว

เรียนรู้วิธี จับคู่ Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 และอุปกรณ์ไร้สายรุ่นก่อนหน้าของ Apple กับ Mac ของคุณ

ตรวจสอบว่าได้เปิดบลูทูธแล้ว

เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > บลูทูธ และตรวจสอบว่าบลูทูธเปิดอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาสถานะของบลูทูธในตารางด้านล่าง หากไอคอน บลูทูธ ไม่ปรากฏขึ้น หรือหากสถานะของแถบเมนูยังแสดงว่าบลูทูธปิดอยู่ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วลองเปิดบลูทูธอีกครั้ง

ไอคอนเมนูบลูทูธ สถานะบลูทูธ
ไอคอน BT บลูทูธเปิดอยู่ แต่ไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Mac โปรดดูที่ส่วน ตรวจสอบว่าเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สายเปิดอยู่ ของบทความนี้
ไอคอน BT บลูทูธเปิดอยู่ โดยมีอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อยหนึ่งเครื่องเชื่อมต่ออยู่
 เมื่อไอคอนนี้กะพริบ แสดงว่ามีอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่มีแบตเตอรี่ต่ำ  คลิกไอคอน บลูทูธ เพื่อระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วชาร์จซ้ำอุปกรณ์หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่
ไอคอน BT บลูทูธปิดอยู่ คลิกไอคอน บลูทูธ โดยใช้เมาส์ USB หรือแทร็คแพดในตัว แล้วเลือก "เปิดบลูทูธ"
ไอคอน BT บลูทูธออฟไลน์อยู่หรือไม่พร้อมใช้งาน รีสตาร์ท Mac ของคุณ หากสถานะบลูทูธไม่เปลี่ยนแปลง ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ทั้งหมดแล้วรีสตาร์ท Mac ของคุณอีกครั้ง

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณชาร์จไฟแล้ว

Magic Mouse 2, Magic Keyboard และ Magic Trackpad 2 มีแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ในตัว คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์เหล่านี้โดยเชื่อมต่อกับ Mac หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟ USB โดยใช้สาย Lightning to USB เพื่อประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วที่สุด โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่เมื่อต่อสาย Lightning to USB

หากต้องการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เหล่านี้ ให้คลิกไอคอน บลูทูธ ในแถบเมนูของ Mac แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณตามชื่อ หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เครื่องใดอยู่ในระดับต่ำ ให้ชาร์จซ้ำอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ไม่แสดง ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เปิดอยู่ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น

เมาส์หรือคีย์บอร์ดของคุณหยุดตอบสนองเป็นระยะๆ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าเมาส์หรือคีย์บอร์ดของคุณหยุดตอบสนองเป็นการชั่วคราวในบางครั้ง 

คลิกหรือกดคีย์

 • คลิกเมาส์หรือแทร็คแพด หรือกดคีย์บนคีย์บอร์ดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์อีกครั้ง อาจใช้เวลาสักครู่กว่าอุปกรณ์จะตอบสนอง

ตรวจสอบการรบกวนสัญญาณ

 • เครือข่ายไร้สายที่ใช้งานในความถี่ 2.4GHz อาจสร้างการรบกวนได้ ย้ายเครื่องสถานีฐานของโทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4GHz ให้ห่างจาก Mac หากคุณสงสัยว่ามีการรบกวน
 • วางอุปกรณ์ไร้สายให้อยู่ภายใน 10 เมตร (ประมาณ 30 ฟุต) จาก Mac
 • หลีกเลี่ยงการวางวัตถุที่เป็นโลหะคั่นระหว่างอุปกรณ์ไร้สายของคุณกับ Mac

เมาส์ของคุณไม่เลื่อนขึ้นหรือลงหรือจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

เมาส์หรือแทร็คแพดของคุณไม่เลื่อนตามที่ควรจะเป็น

เมาส์ไร้สาย, Magic Mouse และ Magic Mouse 2 ของ Apple สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวราบเรียบส่วนใหญ่ แต่หากเกิดปัญหาในการเลื่อนตาม ให้ลองใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

 • เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple แล้วเลือก เมาส์ ตั้งค่าแถบเลื่อนการเลื่อนตาม เพื่อปรับความเร็วของการเคลื่อนไหวของตัวชี้ขณะที่คุณย้ายเมาส์
 • ลองใช้พื้นผิวต่างๆ เพื่อดูว่าการเลื่อนตามปรับปรุงขึ้นหรือไม่
 • หงายเมาส์แล้วตรวจสอบหน้าต่างเซนเซอร์ ใช้แรงดันอากาศเพื่อค่อยๆ ทำความสะอาดหน้าต่างเซนเซอร์หากมีฝุ่นหรือเศษต่างๆ
 • หากมีการใช้อุปกรณ์ไร้สายบลูทูธหลายเครื่องอยู่ใกล้ๆ ลองปิดทีละเครื่องเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการปรับปรุงหรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้แบนด์วิธจำนวนมากอาจส่งผลต่อการเลื่อนตาม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำ หาก แทร็คแพดไม่เลื่อนตามอย่างถูกต้อง

คีย์บอร์ดมีคีย์ที่ไม่ตอบสนองตั้งแต่หนึ่งคีย์ขึ้นไป

ใช้ตัวแสดงคีย์บอร์ด เพื่อทดสอบว่าคีย์ของคีย์บอร์ดตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อกดหรือไม่

 1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple แล้วเลือก ภาษาและข้อความ
 2. เลือกแหล่งข้อมูลป้อนเข้า
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายตัวแสดงคีย์บอร์ดและอักขระ
 4. เปิดใช้งานแหล่งข้อมูลป้อนเข้าสำหรับเค้าโครงคีย์บอร์ดที่คุณกำลังทดสอบ โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกัน
 5. ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน "แสดงเมนูป้อนเข้าในแถบเมนู" อยู่
 6. เลือก แสดงตัวแสดงแสดงคีย์บอร์ด จากเมนู ป้อนเข้า ในแถบเมนู  
 7. ตัวแสดงคีย์บอร์ด ที่แสดงเค้าโครงคีย์บอร์ดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ
 8. พิมพ์คีย์บนคีย์บอร์ดที่ไม่ตอบสนอง แล้วสังเกตว่าคีย์นั้นมีการไฮไลต์ในตัวแสดงคีย์บอร์ดหรือไม่ หากมี แสดงว่าคีย์นั้นทำงานอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ:

 • หากคุณสมบัติ ปุ่มเมาส์ ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าระบบการเข้าถึงทั่วไป เปิดใช้งานอยู่ หลายๆ คีย์บนคีย์บอร์ดอาจไม่ตอบสนองตามที่คาดไว้
 • หากยังคงเกิดปัญหาอยู่ ให้ลองเริ่มต้นระบบ Mac ของคุณใน โหมดผู้ใช้คนเดียว เพื่อตรวจดูว่าปัญหาซอฟต์แวร์เป็นสาเหตุของปัญหานี้หรือไม่
แก้ไขล่าสุด: