วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สาย ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักเมาส์หรือคีย์บอร์ด
เมาส์หรือคีย์บอร์ดหยุดตอบสนองเป็นระยะๆ
เมาส์ไม่เลื่อนขึ้นหรือลง หรือไม่เลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
เมาส์ไม่เคลื่อนที่ตามที่ต้องการ (กระตุก กระโดด ช้า เร็ว)
ปุ่มเมาส์ไม่ทำงานตามที่ต้องการ
คีย์บอร์ดมีปุ่มที่ไม่ตอบสนองอย่างน้อยหนึ่งปุ่มขึ้นไป

ปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักเมาส์หรือคีย์บอร์ดของคุณ

ตรวจสอบว่าได้เปิดบลูทูธแล้ว

ขั้นแรกให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > บลูทูธ และยืนยันว่าบลูทูธเปิดอยู่

ไอคอนแถบเมนูบลูทูธควรเปลี่ยนเป็น

 • สีดำ หากบลูทูธเปิด และไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
 • สีเทาอ่อนพร้อมกับจุดสามจุด หากบลูทูธเปิด และมีอุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งเครื่อง
 • สีเทาอ่อน (หรือหายไปทั้งหมด) หากบลูทูธปิด หรือหาก iMac ไม่สามารถสื่อสารกับโมดูลบลูทูธได้

โปรดดูตารางไอคอนเมนูบลูทูธด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาสถานะของบลูทูธ หากไอคอนบลูทูธไม่ปรากฏขึ้น หรือหากสถานะของแถบเมนูยังแสดงว่าบลูทูธปิดอยู่ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และพยายามเปิดบลูทูธอีกครั้ง

ไอคอนเมนูบลูทูธ สถานะบลูทูธ
ไอคอน BT บลูทูธเปิดอยู่ แต่ไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Mac โปรดดูที่ส่วน ตรวจสอบว่าเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สายเปิดอยู่ ของบทความนี้
ไอคอน BT บลูทูธเปิดอยู่ โดยมีอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อยหนึ่งเครื่องเชื่อมต่ออยู่ โปรดดูที่ส่วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สายเปิดอยู่ ของบทความนี้
 เมื่อไอคอนนี้กะพริบ แสดงว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อยหนึ่งเครื่องมีกำลังไฟต่ำ คลิกไอคอนบลูทูธ เพื่อระบุอุปกรณ์ที่แบตเตอรี่มีกำลังไฟต่ำ จากนั้นให้ เปลี่ยนแบตเตอรี่
ไอคอน BT บลูทูธปิดอยู่ คลิกที่ไอคอนบลูทูธ โดยใช้เมาส์ USB แล้วเลือก "เปิดบลูทูธ" หมายเหตุ: Mac OS X จะไม่อนุญาตให้ปิดบลูทูธจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อเมาส์ USB
ไอคอน BT บลูทูธออฟไลน์ รีสตาร์ท Mac ของคุณ หากสถานะบลูทูธไม่เปลี่ยนแปลง ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ทั้งหมด แล้วรีสตาร์ท Mac ของคุณอีกครั้ง

ตรวจสอบว่าเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สายเปิดอยู่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเมาส์หรือคีย์บอร์ดเปิดอยู่

เปิดใช้งานเมาส์

 • เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านล่างของเมาส์ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน หมายเหตุ: หากไม่ได้ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง สวิตช์เปิด/ปิดอาจทำงานไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้ใช้งานเมาส์ได้ยาก ให้ถอดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ออกแล้วติดตั้งใหม่
 • เมื่อเมาส์ของคุณเปิดอยู่ มีการจับคู่ และชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ไฟแสดงสถานะจะสว่างอย่างต่อเนื่อง
 • ถ้าเมาส์ของคุณไม่ได้จับคู่กับ Mac ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ ซึ่งบ่งชี้ว่าเมาส์ของคุณอยู่ในโหมดการค้นหา และพร้อมที่จะจับคู่
 • ถ้าไฟแสดงสถานะไม่สว่าง ให้ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนมีไฟ และ ใส่อย่างถูกต้อง

เปิดใช้งานคีย์บอร์ด

 • กดแล้วปล่อยสวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิดคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple
 • เมื่อคีย์บอร์ดของคุณเปิดอยู่ มีการจับคู่ และชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ไฟจะสว่างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวินาที ก่อนที่จะดับลง
 • หากคีย์บอร์ดไร้สายของคุณยังไม่จับคู่กับ Mac ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบ ซึ่งบ่งชี้ว่าคีย์บอร์ดของคุณอยู่ในโหมดการค้นหา และพร้อมจับคู่กับ Mac
 • ถ้าไฟ LED ไม่ติด ให้ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อตรวจสอบว่ามีไฟอยู่ และ ใส่อย่างถูกต้อง 

ไฟแสดงสถานะของคีย์บอร์ด

ตรวจสอบการตั้งค่า

จากเมนู Apple ให้เลือก การตั้งค่าระบบ แล้วเลือก บลูทูธ จากเมนู มุมมอง  บานหน้าต่างการตั้งค่าบลูทูธจะแสดงอุปกรณ์บลูทูธที่ถูกจับคู่กับคอมพิวเตอร์ สถานะของอุปกรณ์ (ที่จับคู่หรือที่เชื่อมต่อ) และแสดงว่าสวิตช์บลูทูธเปิดหรือปิดอยู่

 • คลิกที่ไอคอนเฟืองแล้วเลือก "เชื่อมต่อ" เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เมื่อสวิตช์เปิดอยู่
 • เมื่อต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ ให้คลิกไอคอน + แล้วทำตามตัวช่วยการตั้งค่าบลูทูธ

หน้าต่างการตั้งค่าบลูทูธ

 • หากบานหน้าต่าง การตั้งค่าระบบของเมาส์ เปิดอยู่และไม่มีการเชื่อมต่อเมาส์แบบมีสายหรือแบบไร้สาย Mac ของคุณจะเริ่มค้นหาเมาส์ไร้สายทันที

หน้าต่างการตั้งค่าเมาส์

เมาส์หรือคีย์บอร์ดหยุดตอบสนองเป็นระยะๆ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าเมาส์หรือคีย์บอร์ดของคุณหยุดตอบสนองเป็นการชั่วคราวในบางครั้ง 

คลิกที่เมาส์

 • คลิกที่เมาส์หนึ่งครั้งเพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณใหม่ เมาส์อาจใช้เวลาสักครู่ในการตอบสนอง
 • ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของเมาส์ เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple แล้วเลือก เมาส์ จากเมนู มุมมอง ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่จะอยู่ที่มุมซ้ายล่าง เปลี่ยนแบตเตอรี่หากกำลังไฟในแบตเตอรี่ต่ำ 

กดปุ่มบนคีย์บอร์ด

 • กดปุ่มบนคีย์บอร์ดเพื่อเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณใหม่ คีย์บอร์ดอาจใช้เวลาสักครู่ในการตอบสนอง
 • ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของคีย์บอร์ด เลือก การตั้งค่าระบบ จาก Apple () แล้วเลือก คีย์บอร์ด จากเมนู มุมมอง และเลือกแท็บ คีย์บอร์ด ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่จะอยู่ที่มุมซ้ายล่าง เปลี่ยนแบตเตอรี่หากกำลังไฟในแบตเตอรี่ต่ำ

ตรวจสอบการรบกวนสัญญาณ

 • เครือข่ายไร้สายที่ใช้งานในความถี่ 2.4GHz อาจสร้างการรบกวนได้
 • ย้ายฐานโทรศัพท์ไร้สาย ตู้อบไมโครเวฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าความถี่ 2.4GHz อื่นๆ ให้ห่างจาก Mac หากคุณสงสัยว่ามีการรบกวน
 • วางอุปกรณ์ไร้สายให้อยู่ภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) จาก Mac
 • หลีกเลี่ยงการวางวัตถุโลหะระหว่างอุปกรณ์และ Mac

เมาส์ไม่เลื่อนขึ้นหรือลง หรือไม่เลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

 • ทำความสะอาดเมาส์
 • ตรวจสอบการควบคุมความเร็วของการเลื่อนที่ด้านบน แล้วตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "เลื่อน"
 • สำหรับการเลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ให้ตรวจสอบว่าแอพพลิเคชั่นที่คุณใช้งานอยู่รองรับการเลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งหรือไม่
 • โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถเลื่อนได้โดยใช้นิ้วหนึ่งนิ้ว และนำทางได้โดยการใช้สองนิ้วปัดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
 • การนำทางจะเป็นการย้ายจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งในเอกสารหรืออินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ซึ่งต่างจากการเลื่อน

เมาส์ไม่เคลื่อนที่ตามที่ต้องการ (กระตุก กระโดด ช้า เร็ว)

เมาส์ไร้สายของ Apple สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวที่เรียบส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาการติดตามเกิดขึ้น ให้ลองใช้ตัวเลือกเหล่านี้

 • เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple แล้วเลือก เมาส์ จากเมนู มุมมอง ตั้งค่าแถบเลื่อนการติดตาม เพื่อปรับความเร็วของการเคลื่อนไหวของตัวชี้ขณะที่คุณเลื่อนเมาส์
 • ลองใช้งานบนพื้นผิวอื่น เพื่อดูว่าการติดตามได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่
 • หงายเมาส์แล้วตรวจสอบหน้าต่างเซ็นเซอร์ ใช้แรงดันอากาศเพื่อค่อยๆ ทำความสะอาดหน้าต่างเซ็นเซอร์หากมีฝุ่นหรือเศษต่างๆ
 • หากมีการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายบลูทูธอื่นๆ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ลองปิดอุปกรณ์ทีละเครื่อง เพื่อดูว่าสามารถบรรเทาปัญหาได้หรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้แบนด์วิธจำนวนมากอาจส่งผลต่อการติดตาม

ปุ่มเมาส์ไม่ทำงานตามที่ต้องการ

ผู้ใช้สามารถกำหนดคุณสมบัติเมาส์เองตามความต้องการได้ในบานหน้าต่างการตั้งค่าเมาส์

 • เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple แล้วเลือก เมาส์ จากเมนู มุมมอง ตั้งค่าแถบเลื่อนการติดตาม เพื่อปรับความเร็วของการเคลื่อนไหวของตัวชี้ขณะที่คุณเลื่อนเมาส์
 • ลองใช้งานบนพื้นผิวอื่น เพื่อดูว่าการติดตามได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่
 • หงายเมาส์แล้วตรวจสอบหน้าต่างเซ็นเซอร์ ใช้แรงดันอากาศเพื่อค่อยๆ ทำความสะอาดหน้าต่างเซ็นเซอร์หากมีฝุ่นหรือเศษต่างๆ
 • หากมีการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายบลูทูธอื่นๆ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ลองปิดอุปกรณ์ทีละเครื่อง เพื่อดูว่าสามารถบรรเทาปัญหาได้หรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้แบนด์วิธจำนวนมากอาจส่งผลต่อการติดตาม

คีย์บอร์ดมีปุ่มที่ไม่ตอบสนองอย่างน้อยหนึ่งปุ่มขึ้นไป

ใช้ตัวแสดงคีย์บอร์ด เพื่อทดสอบว่าเมื่อกดแล้วปุ่มบนคีย์บอร์ดตอบสนองอย่างถูกต้องหรือไม่

 1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple แล้วเลือก ภาษาและข้อความ จากเมนู มุมมอง
 2. เลือกแหล่งข้อมูลป้อนเข้า
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายตัวแสดงคีย์บอร์ดและอักขระ
 4. เปิดใช้งานแหล่งข้อมูลป้อนเข้าสำหรับเค้าโครงคีย์บอร์ดที่คุณกำลังทดสอบ โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกัน
 5. ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน "แสดงเมนูป้อนเข้าในแถบเมนู" อยู่
 6. เลือก แสดงตัวแสดงคีย์บอร์ด จากเมนูป้อนเข้าในแถบเมนู ตามตัวอย่างที่แสดง  
 7. ตัวแสดงคีย์บอร์ดจะแสดงเค้าโครงคีย์บอร์ด
 8. พิมพ์ปุ่มบนคีย์บอร์ดที่ไม่ตอบสนอง แล้วสังเกตว่าปุ่มนั้นไฮไลต์ในตัวแสดงคีย์บอร์ดหรือไม่ หากไฮไลต์ แสดงว่าปุ่มนั้นทำงานอย่างถูกต้อง ในตัวอย่างที่แสดงด้านบน ปุ่ม Shift และ Command ถูกกดอยู่
 9. หากคุณสมบัติ ปุ่มเมาส์ ในบานหน้าต่างการตั้งค่าระบบการเข้าถึงทั่วไปเปิดใช้งานอยู่ ปุ่มหลายปุ่มบนคีย์บอร์ดอาจไม่ตอบสนองตามที่คาดไว้
 10. ลองเริ่มต้นระบบใน โหมดผู้ใช้คนเดียวเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาของซอฟต์แวร์เป็นสาเหตุของปัญหานี้หรือไม่
แก้ไขล่าสุด: