ตั้งค่าและใช้กลับไปที่ Mac ของฉัน

คุณสามารถเชื่อมต่อ Mac เครื่องอื่นของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยด้วยกลับไปที่ Mac ของฉัน

กลับไปที่ Mac ของฉัน คือคุณลักษณะ iCloud ที่ทำให้คุณตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ Mac ที่คุณสามารถเข้าใช้งานได้จากระยะไกล นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำกับ กลับไปที่ Mac ของฉัน:

 • การแบ่งปันไฟล์: หาไฟล์และโฟลเดอร์บน Mac ระยะไกลแล้วลากไปที่ Mac เฉพาะที่ของคุณ
 • การแบ่งปันหน้าจอ: ใช้ Mac ระยะไกลของคุณราวกับคุณนั่งอยู่หน้าเครื่อง คุณสามารถใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ในที่ของคุณเพื่อเปิดแอปพลิเคชันและแก้ไขเอกสารบน Mac ระยะไกลได้

สิ่งที่คุณต้องมี

หากต้องการตั้งค่าและใช้ กลับไปที่ Mac ของฉัน คุณต้องมีสิ่งเหล่านี้:

 • คอมพิวเตอร์ Mac ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปที่ใช้บัญชี iCloud เดียวกันบน OS X Lion v10.7.5 หรือใหม่กว่า 
 • เครื่องสถานีฐาน AirPort (AirPort Extreme, AirPort Express หรือ AirPort Time Capsule) หรือเราเตอร์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ ที่รองรับ UPnP หรือ NAT-PMP ที่มีเฟิร์มแวร์ล่าสุดให้ เครื่องสถานีฐาน AirPort ต้องใช้เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ 7.6.1 หรือใหม่กว่าสำหรับ กลับไปที่ Mac ของฉัน
 • AirPort Utility 6.3 หรือใหม่กว่า
 • สำหรับการแบ่งปันหน้าจอ ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบสองทิศทาง (ขึ้น/ลง) ระหว่างคอมพิวเตอร์ความเร็ว 300-Kbps หรือเร็วกว่า คุณอาจสามารถใช้การแบ่งปันไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อที่ช้ากว่าได้ ถ้าการแบ่งปันไฟล์ไม่ทำงานตามที่คุณคาดหวัง  ตรวจสอบการตั้งค่าและการเชื่อมต่อ
 • ไฟร์วอลล์ที่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระยะไกล ไฟร์วอลล์บางชนิดอาจป้องกันการเชื่อมต่อของกลับไปที่ Mac ของฉันบางประเภท ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอยู่ที่บ้าน คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Mac ที่ทำงานได้ แต่เมื่อคุณอยู่ที่ทำงาน คุณอาจสามารถเชื่อมต่อกับ Mac ที่บ้านของคุณได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าไฟร์วอลล์อนุญาตการเชื่อมต่อ กลับไปที่ Mac ของฉัน หรือไม่ โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรของคุณ  

หากคุณต้องการใช้ AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule เพื่อเข้าใช้งานไฟล์บนฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก คุณจำเป็นต้องมีฮาร์ดไดรฟ์ USB ของ Mac OS ที่มีรูปแบบขยาย (บันทึก) เมื่อคุณใช้กับ กลับไปที่ Mac ของฉัน ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณจะปรากฏเป็นเครื่องสถานีฐานภายใต้ ที่แบ่งปัน ในแถบด้านข้างของ Finder

ตั้งค่ากลับไปที่ Mac ของฉัน

หากต้องการเริ่มต้น คุณจะเป็นต้องตั้งค่า กลับไปที่ Mac ของฉัน บน Mac แต่ละเครื่องที่คุณต้องการจะใช้: 

 1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple () และคลิก iCloud
 2. หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใน iCloud ให้ป้อน Apple ID ที่คุณใช้กับ iCloud และคลิก ลงชื่อเข้า
 3. เลือก กลับไปที่ Mac ของฉัน
 4. ทำตามคำแนะนำในการตั้งค่าซึ่งคุณเห็นถัดจาก กลับไปที่ Mac ของฉัน
 5. ตั้งค่าตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

หากคุณต้องการเข้าใช้งานไฟล์บนฮาร์ดไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับ AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า กลับไปที่ Mac ของฉันบนเครื่องสถานีฐานของคุณ:

 1. ตรวจสอบว่าคุณอยู่บนครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่น (LAN) เดียวกับเครื่องสถานีฐาน AirPort ที่คุณต้องการจะตั้งค่า
 2. จากแถบเมนู เลือก ไป > ยูทิลิตี้ แล้วคลิกสองครั้งที่ ยูทิลิตี้ AirPort
 3. เลือกเครื่องสถานีฐาน AirPort ที่คุณต้องการจะใช้กับ กลับไปที่ Mac ของฉัน หากคุณไม่เห็นเครื่องสถานีฐาน ให้คลิก อุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆ เพื่อดูรายการเครื่องสถานีฐานที่มีให้ คุณอาจจำเป็นต้องเลือกอินเทอร์เฟซเครือข่ายที่แตกต่างกันจากเมนูป๊อปอัพ
 4. ป้อนรหัสผ่านของเครื่องสถานีฐาน รหัสผ่านนี้จะแตกต่างจากรหัสผ่าน iCloud ของคุณ
 5. เลือกแท็บเครื่องสถานีฐาน
 6. ในส่วน กลับไปที่ ของฉัน คลิกปุ่ม + และ ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้กับ กลับไปที่ Mac ของฉัน คุณควรเห็นตัวแสดงสถานะสีเขียวที่แสดงว่ากลับไปที่ Mac ของฉันเปิดแล้ว
 7. คลิก อัปเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เชื่อมต่อ Mac ระยะไกลของคุณหรือเครื่องสถานีฐาน AirPort ในเครือข่ายกลับไปที่ Mac ของฉัน

หลังจากที่คุณตั้งค่า Mac หรือเครื่องสถานีฐาน AirPort แต่ละเครื่องแล้ว คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นได้จากระยะไกล:

 1. จากเมนู Finder เลือก การตั้งค่า และคลิกแท็บแถบด้านข้าง
 2. ในส่วน ที่แบ่งปัน เลือก กลับไปที่ Mac ของฉัน 
 3. เปิดหน้าต่าง Finder และมองหาส่วน ที่แบ่งปัน ในแถบด้านข้าง หากคุณไม่เห็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องสถานีฐานที่แบ่งปัน ให้วางตัวชี้บนคำว่า ที่แบ่งปัน และคลิก แสดง
 4. เลือกคอมพิวเตอร์หรือเครื่องสถานีฐานระยะไกลที่คุณต้องการจะเข้าใช้งานและคลิก เชื่อมต่อเป็น (หากต้องการแบ่งปันหน้าจอกับ Mac ระยะไกลของคุณ ให้เลือก Mac และคลิก แบ่งปันหน้าจอ) หากคุณไม่เห็น Mac หรือเครื่องสถานีฐานระยะไกลที่คุณกำลังมองหาอยู่ ให้คลิก ทั้งหมด เพื่อดูรายการคอมพิวเตอร์ Mac และเครื่องสถานีฐานที่มีให้

นำ Mac หรือเครื่องสถานีฐาน AirPort ออกจากเครือข่าย กลับไปที่ Mac ของฉัน

คุณสามารถปิด กลับไปที่ Mac ของฉัน ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เมื่อคุณปิดคุณลักษณะนี้ คุณจะลบ Mac หรือเครื่องสถานีฐาน AirPort ออกจากเครือข่ายกลับไปที่ Mac ของฉัน

บน Mac ที่คุณต้องการจะลบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู  จากนั้นคลิก iCloud
 2. ในการตั้งค่า iCloud ให้เลิกเลือก กลับไปที่ Mac ของฉัน เพื่อปิด คุณยังสามารถคลิก ลงชื่อออก เพื่อออกจากระบบ iCloud อย่างสมบูรณ์ก็ได้

หากต้องการลบเครื่องสถานีฐาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. จากแถบเมนู เลือก ไป > ยูทิลิตี้ แล้วคลิกสองครั้งที่ ยูทิลิตี้ AirPort
 2. เลือกเครื่องสถานีฐาน AirPort ที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป แล้วคลิก แก้ไข หากคุณไม่เห็นเครื่องสถานีฐาน ให้คลิก อุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆ เพื่อดูรายการเครื่องสถานีฐานที่มีให้ คุณอาจจำเป็นต้องเลือกอินเทอร์เฟซเครือข่ายอื่นจากเมนูป๊อปอัพ
 3. ป้อนรหัสผ่านของเครื่องสถานีฐาน รหัสผ่านนี้จะแตกต่างจากรหัสผ่าน iCloud ของคุณ
 4. เลือกแท็บเครื่องสถานีฐาน
 5. ในส่วน กลับไปที่ ของฉัน คลิกปุ่ม - และ ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้กับกลับไปที่ Mac ของฉัน ตัวแสดงสถานะสีเขียวควรปรากฏขึ้นที่แสดงว่ากลับไปที่ Mac ของฉันปิดแล้ว
 6. คลิก อัปเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขอความช่วยเหลือ

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำหากคุณกำลัง มีปัญหาในการตั้งค่าหรือการใช้กลับไปที่ Mac ของฉัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: