เครื่องสถานีฐาน AirPort: การตั้งค่าและการกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายแบบขยาย (802.11n)

บทความนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายที่ขยาย แบบ 802.11n

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการขยายเครือข่ายไร้สายของสถานีฐาน Wi-Fi และสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนที่จะขยายเครือข่ายของคุณ คลิก ที่นี่

ตั้งค่า: ส่วนประกอบของเครือข่ายที่ขยาย

➊ สถานีฐาน Wi-Fi หลัก (นี่คือสถานีฐานที่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต)
➋ สถานีฐานที่ขยาย

การกำหนดค่าเครือข่ายที่ขยายแบบไร้สาย

ในการสร้างเครือข่าย Wi-Fi แบบขยาย คุณต้องวางสถานีฐาน Wifi แบบขยายให้อยู่ในช่วงของสถานีฐาน Wi-Fi หลัก

เริ่มด้วยอุปกรณ์ที่จะถูกกำหนดค่าให้เป็นสถานีฐาน Wi-Fi หลัก จากนั้นกำหนดค่าสถานีฐาน Wi-Fi ที่ขยายของคุณเพื่อตรวจสอบว่าแต่ละสถานีฐานอยู่ในช่วงของสถานีฐาน Wi-Fi หลักโดยตรง ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของสถานีฐาน Wi-Fi ที่ขยายจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมการทำงานของอาคารและอาจต้องมีการทดลอง

หากก่อนหน้านี้คุณได้กำหนดค่าสถานีฐาน Wi-Fi ไว้แล้ว อาจเป็นประโยชน์ถ้าคุณทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานสำหรับสถานีฐาน Wi-Fi แต่ละสถานีที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแบบขยายไร้สายก่อนที่คุณจะเริ่ม

การกำหนดค่าสถานีฐาน Wi-Fi หลัก

 1. เปิดสถานีฐาน Wi-Fi แบบ 802.11n ทั้งหมดแล้วให้เวลาสักครู่เพื่อให้ปรากฏในเมนูพิเศษ AirPort
 2. เปิดยูทิลิตี้ AirPort (บน Mac เลือก ไป > แอปพลิเคชั่น จากเดสก์ท็อปของคุณ คลิกโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ จากนั้นเปิดยูทิลิตี้ AirPort ใน Microsoft Windows เลือก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > AirPort เพื่อเริ่มยูทิลิตี้ AirPort)
 3. เลือกสถานีฐาน Wi-Fi หลักในตัวเลือกสถานีฐาน จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ หมายเหตุ: หากคุณเห็นข้อความปรากฏขึ้นที่บ่งชี้ว่าสถานีฐาน Wi-Fi ได้รับการรีเซ็ตแล้ว ให้คลิก ยกเลิก เพื่อดำเนินการต่อ
 4. คลิก การตั้งค่าด้วยตนเอง ป้อนรหัสผ่านสถานีฐานหากจำเป็น
 5. คลิก AirPort ในแถบเครื่องมือ
 6. คลิก ไร้สาย
 7. เลือก "สร้างเครือข่ายไร้สาย" จากเมนู โหมดไร้สาย
 8. เลือกช่องทำเครื่องหมาย "อนุญาตให้เครือข่ายนี้ขยายได้"
 9. ป้อนชื่อเครือข่ายไร้สาย
 10. ทางเลือก: โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ความปลอดภัยระบบไร้สายจะถูกตั้งค่าไว้ที่ ไม่มี เพื่อให้ไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าร่วมเครือข่าย เราแนะนำให้คุณคลิกปุ่ม ความปลอดภัยระบบไร้สาย เลือกเมนู WPA2 Personal แล้วสร้างรหัสผ่านที่มีความยาวระหว่าง 8 ถึง 63 อักขระ
 11. จากเมนู การเลือกช่องสัญญาณวิทยุ ให้เลือก อัตโนมัติ
 12. คลิก อัปเดต
 13. หน้าต่างถัดไปอาจแสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้น แก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก อัปเดต

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเพิ่มสถานีฐาน Wi-Fi ที่ขยายในเครือข่ายของคุณแล้ว

การกำหนดค่าสถานีฐาน Wi-Fi ที่ขยาย

 1. ให้วางสถานีฐาน Wi-Fi ที่ขยายภายในช่วงของสถานีฐาน Wi-Fi หลัก
 2. ตรวจสอบว่าได้เปิดสถานีฐาน Wi-Fi แบบ 802.11n แล้วและให้เวลาสักครู่เพื่อให้ปรากฏในเมนูพิเศษ AirPort
 3. เปิดยูทิลิตี้ AirPort (บน Mac เลือก ไป > แอปพลิเคชั่น จากเดสก์ท็อปของคุณ คลิกโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ จากนั้นเปิดยูทิลิตี้ AirPort ใน Microsoft Windows เลือก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > AirPort เพื่อเริ่มยูทิลิตี้ AirPort)
 4. เลือกสถานีฐาน Wi-Fi ที่ขยายในตัวเลือกสถานีฐาน จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ  หมายเหตุ: หากคุณเห็นข้อความปรากฏขึ้นที่บ่งชี้ว่าสถานีฐาน Wi-Fi ได้รับการรีเซ็ตแล้ว ให้คลิก ยกเลิก เพื่อดำเนินการต่อ
 5. คลิก การตั้งค่าด้วยตนเอง ป้อนรหัสผ่านสถานีฐานหากจำเป็น
 6. คลิก AirPort ในแถบเครื่องมือ
 7. คลิก ไร้สาย
 8. เลือก ''เพิ่มระยะเครือข่ายไร้สาย'' จากเมนู โหมดไร้สาย
 9. เลือกเครือข่ายที่คุณ๖้องการขยายจากเมนูชื่อเครือข่าย
 10. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์หากจำเป็น จากนั้นคลิก อัปเดต
 11. หน้าต่างถัดไปอาจแสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้น แก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก อัปเดต
วันที่เผยแพร่: