สถานีฐาน Wi-Fi: การตั้งค่าและการกำหนดค่าเครือข่ายข้ามโครงข่าย (802.11 a/b/g/n)

บทความนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่าสถานีฐาน Wi-Fi หลายสถานีเพื่อสร้างเครือข่ายไร้สายเครือข่ายเดียว (เรียกว่า เครือข่าย "ข้ามโครงข่าย") โดยใช้อีเธอร์เน็ต

ตั้งค่า: การเชื่อมต่อสถานีฐาน Wi-Fi ของคุณเข้าด้วยกัน

ใช้อีเธอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อจาก   พอร์ต LAN ของสถานีฐาน Wi-Fi หลักกับ   พอร์ต WAN ของสถานีฐาน Wi-Fi แบบขยาย สถานีฐานหลักคือสถานีฐานที่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

➊ สถานีฐาน Wi-Fi หลัก
➋ สถานีฐาน Wi-Fi ที่ขยาย

เมื่อต้องการกำหนดค่าเครือข่ายข้ามโครางข่าย

  1. เปิดสถานีฐาน Wi-Fi แบบ 802.11n ทั้งหมดแล้วให้เวลาสักครู่เพื่อให้ปรากฏในเมนูพิเศษ AirPort
  2. เปิดยูทิลิตี้ AirPort (บน Mac เลือก ไป > แอปพลิเคชั่น จากเดสก์ท็อปของคุณ คลิกโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ จากนั้นเปิดยูทิลิตี้ AirPort ใน Microsoft Windows เลือก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > AirPort เพื่อเริ่มยูทิลิตี้ AirPort)
  3. หากคุณกำลังกำหนดค่าสถานีฐาน Wi-Fi หลัก ให้ตั้งค่าการแบ่งปันการเชื่อมต่อเป็น "แบ่งปันที่อยู่ IP สาธารณะ"

    หากคุณกำลังกำหนดค่าสถานีฐาน Wi-Fi ที่ขยาย ให้ตั้งค่าการแบ่งปันการเชื่อมต่อเป็น "ปิด (โหมดบริดจ์)"

  4. ใช้ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อกำหนดค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัย และรหัสผ่านบนสถานีฐาน Wi-Fi แต่ละสถานีให้ตรงกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: