หลักสูตรการศึกษาสำหรับการสอบ 9L0-066 ACMT 2015

บทความนี้จะแสดงหลักสูตรที่คุณควรทบทวนสำหรับการสอบ 9L0-066 ACMT 2015

หลักสูตร 9L0-066 ตามลำดับที่แนะนำ

คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงหลักสูตรใน ATLAS (ระบบดูแลจัดการการเรียนรู้ทางเทคนิคของ Apple) จึงจะเข้าลิงก์หลักสูตรเหล่านี้ได้ สิทธิ์การเข้าถึงนี้จะให้แก่ผู้ใช้ GSX ที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple และแก่ผู้ซื้อหลักสูตรการฝึกอบรมช่าง AppleCare

วันที่เผยแพร่: