ใช้ iMac เป็นจอภาพด้วยโหมดแสดงผลเป้าหมาย

โหมดแสดงผลเป้าหมายช่วยให้คุณสามารถใช้จอภาพในตัวกับ iMac ที่รองรับเป็นจอภาพภายนอกสำหรับ Mac อีกเครื่องหนึ่งได้

เกี่ยวกับโหมดแสดงผลเป้าหมาย

หากต้องการใช้ iMac เป็นจอภาพ ให้เชื่อมต่อกับ Mac อีกเครื่องหนึ่งโดยใช้สายที่ถูกต้อง (ดูความต้องการของระบบด้านล่าง) จากนั้นกด Command-F2 บนคีย์บอร์ดที่เชื่อมต่อกับ iMac เมื่อเสร็จแล้วให้กด Command-F2 อีกครั้ง

ความต้องการของระบบ

คุณจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้เพื่อใช้โหมดแสดงผลเป้าหมาย

ดูรายการด้านล่างสำหรับ รุ่นของ iMac ที่รองรับโหมดแสดงผลเป้าหมาย ประเภทของสายที่คุณต้องใช้เพื่อเชื่อมต่อ iMac รุ่นดังกล่าว และประเภทของพอร์ตที่คุณต้องใช้บน Mac อีกเครื่องหนึ่ง

iMac รุ่นที่คุณสามารถใช้
เป็นจอแสดงผล

สาย
ที่คุณต้องมี

พอร์ตที่คุณต้องมี
บน Mac อีกเครื่องหนึ่ง

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)

Mini DisplayPort to Mini DisplayPort

Mini DisplayPort หรือ Thunderbolt

iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010)

Mini DisplayPort to Mini DisplayPort

Mini DisplayPort หรือ Thunderbolt

iMac (กลางปี 2011 - กลางปี 2014)

Thunderbolt

Thunderbolt

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2014) และ iMac รุ่นใหม่กว่า ไม่สามารถใช้เป็นจอภาพโหมดแสดงผลเป้าหมายได้

ใช้โหมดแสดงผลเป้าหมาย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มใช้ iMac เป็นจอภาพ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iMac เปิดอยู่ และ Mac อีกเครื่องหนึ่งเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ macOS แล้ว
 2. เชื่อมต่อสาย Mini DisplayPort หรือ Thunderbolt ระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง
 3. กด Command-F2 บนคีย์บอร์ดของ iMac ที่คุณต้องการใช้เป็นจอภาพ

หลังจากที่คุณกด Command-F2 แล้ว iMac จะแสดงเดสก์ท็อปจาก Mac ที่เชื่อมต่ออยู่

หาก Command-F2 ไม่ทำงาน

หาก iMac ไม่สลับไปเป็นโหมดแสดงผลเป้าหมายเมื่อคุณกด Command-F2 ให้ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iMac ที่คุณกำลังพยายามใช้เป็นจอภาพรองรับโหมดแสดงผลเป้าหมาย
 • โหมดแสดงผลเป้าหมายจะทำงานก็ต่อเมื่อ Mac เครื่องหลักเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ macOS แล้วเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หาก Mac เครื่องแรกอยู่ที่หน้าจอการเข้าสู่ระบบ FileVault การกด Command-F2 บน iMac จะไม่เปิดใช้งานโหมดแสดงผลเป้าหมาย อันดับแรกคุณต้องเข้าสู่ระบบ Mac (โดยใช้จอภาพปกติ หากจำเป็น) ก่อนจึงจะสามารถใช้ iMac ในโหมดแสดงผลเป้าหมายได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกด Command-F2 บนคีย์บอร์ดที่เชื่อมต่อกับ iMac ที่คุณต้องการใช้เป็นจอภาพ
 • ในการตั้งค่าระบบแป้นพิมพ์ หากเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ "ใช้ F1, F2 ฯลฯ ทั้งหมด เป็นปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐาน" การกดปุ่มร่วมกันจะเปลี่ยนเป็น Command-Fn-F2
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสาย Mini DisplayPort หรือ Thunderbolt กับคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องแล้ว
 • หากตอนนี้คุณเข้าสู่ระบบบน iMac ที่คุณต้องการใช้เป็นจอภาพ ให้ลองออกจากระบบเพื่อกลับไปยังหน้าต่างเข้าสู่ระบบ จากนั้นกด Command-F2 อีกครั้ง
 • คีย์บอร์ดรุ่นเก่าบางรุ่นของ Apple และคีย์บอร์ดของบริษัทอื่นอาจไม่อนุญาตให้ใช้ Command-F2 เพื่อสลับโหมดการแสดงผล หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้ใช้คีย์บอร์ดที่มาพร้อมกับ iMac เพื่อสลับเปิดและปิดโหมดแสดงผลเป้าหมาย 
 • หากตอนนี้ iMac เริ่มต้นระบบใน Windows จะไม่มีการเข้าสู่โหมดแสดงผลเป้าหมาย Boot Camp ไม่รองรับโหมดแสดงผลเป้าหมาย

ออกจากโหมดแสดงผลเป้าหมาย

หากต้องการออกจากโหมดแสดงผลเป้าหมาย ให้กด Command-F2 บนคีย์บอร์ด iMac อีกครั้ง iMac จะออกจากโหมดแสดงผลเป้าหมายด้วย หากคุณถอดสายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สองเครื่อง หรือหากคุณปิดหรือพักการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง

หาก Mac ที่เชื่อมต่ออยู่เข้าสู่โหมดพักเครื่อง หน้าจอ iMac จะปิดจนกว่าคุณจะปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง หรือจนกว่าคุณจะตั้งค่าให้ iMac ออกจากโหมดแสดงผลเป้าหมาย

ตัวเลือกการแสดงผล

คุณสามารถควบคุมความสว่างของจอภาพ iMac ในขณะที่อยู่ในโหมดแสดงผลเป้าหมายจาก Mac ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ ใช้บานหน้าต่างจอแสดงผลของการตั้งค่าระบบบน Mac ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือใช้ปุ่มควบคุมความสว่างบนคีย์บอร์ดของ Mac ที่เชื่อมต่ออยู่

หากต้องการได้ยินเสียงจาก Mac ที่เชื่อมต่อโดยใช้ลำโพงในตัวของ iMac ให้เลือก iMac จากบานหน้าต่างเสียงในการตั้งค่าระบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ปุ่มเสียงและสื่อบนคีย์บอร์ดของ Mac ที่เชื่อมต่ออยู่ เพื่อปรับระดับเสียงและควบคุมการเล่นของ iTunes และสื่ออื่นๆ ได้

เชื่อมต่อจอภาพมากกว่าหนึ่งจอ

คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ iMac หลายเครื่องเป็นจอภาพได้ ตราบเท่าที่ iMac แต่ละเครื่องเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับพอร์ต Thunderbolt บนคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย Thunderbolt iMac แต่ละเครื่องที่คุณเชื่อมต่อเป็นจอภาพจะนับรวมเป็นจำนวนสูงสุดของ จอภาพที่เชื่อมต่อพร้อมกันที่ Mac รองรับได้

หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ iMac (แบบสายโซ่) ที่อยู่ในโหมดแสดงผลเป้าหมายกับ iMac ด้วยกันเอง ควรเชื่อมต่อ iMac แต่ละเครื่องในโหมดแสดงผลเป้าหมายกับ Mini DisplayPort โดยตรง หรือต่อกับพอร์ต Thunderbolt โดยตรงบน Mac ที่คุณต้องการใช้เป็นจอภาพ

ใช้แอพบน iMac

แอพใดๆ ที่เปิดอยู่ใน iMac จะยังคงเปิดและทำงานต่อ ในขณะที่ iMac อยู่ในโหมดแสดงผลเป้าหมาย เช่น หากคุณเริ่มเล่นเพลงใน iTunes บน iMac แล้วเปิดใช้งานโหมดแสดงผลเป้าหมาย iTunes จะไม่หยุดเล่นชั่วคราวบน iMac

หากคุณตั้งค่าให้ iMac ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ แอพจะหยุดชั่วคราวหรือปิดเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ แต่ iMac จะยังคงอยู่ในโหมดแสดงผลเป้าหมาย

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Mac

Mac ที่เชื่อมต่อกับ iMac ในโหมดแสดงผลเป้าหมาย จะไม่สามารถใช้กล้องในตัว, USB, พอร์ต Thunderbolt หรือ FireWire ของคอมพิวเตอร์ iMac หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตเหล่านั้น หากต้องการใช้งานอุปกรณ์ภายนอกกับ Mac ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้โดยตรงกับ Mac ที่คุณต้องการใช้งานด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: