สำรองข้อมูลเพลง GarageBand สำหรับ iOS ของคุณ

ดูวิธีสำรองข้อมูลเพลง GarageBand สำหรับ iOS ของคุณโดยใช้ iCloud, iCloud Drive หรือ AirDrop

GarageBand สำหรับ iOS จะบันทึกเพลงภายในแอพใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ หากคุณลบแอพ GarageBand จะเป็นการลบเพลงของคุณออกด้วย ในกรณีที่คุณต้องลบแอพและติดตั้งใหม่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลเพลงของคุณไว้แล้ว คุณสามารถสำรองข้อมูลเพลงโดยอัพโหลดไปที่ iCloud ส่งออกไปยัง iCloud Drive หรือคัดลอกไปไว้ในอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นโดยใช้ AirDrop

และยังสามารถสำรองข้อมูล iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้อีกด้วย ข้อมูลสำรองของอุปกรณ์ iOS จะรวมเพลงภายในแอพ GarageBand ไว้ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ในกรณีที่อุปกรณ์สูญหาย เปลี่ยนใหม่ หรือได้รับความเสียหาย

อัพโหลดเพลงไปยัง iCloud

เมื่อคุณอัพโหลดเพลงไปยัง iCloud คุณจะสามารถเข้าถึงและอัพเดทเพลงให้ตรงกันในอุปกรณ์ iOS ทุกเครื่องของคุณได้ และคุณสามารถอัพโหลดเพลงทั้งหมดไปยัง iCloud พร้อมกันได้ในครั้งเดียว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด iCloud สำหรับ GarageBand แล้ว
 2. บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ ปุ่มการนำทาง ในแถบควบคุม แล้วแตะ "เพลงของฉัน"
  บน iPad ให้แตะ "เพลงของฉัน" ในแถบควบคุม 
 3. แตะเลือก
 4. แตะเพลงที่คุณต้องการอัพโหลด
 5. ในแถบควบคุม ให้แตะ ปุ่ม iCloud 
 6. แตะ "อัพโหลดเพลงไปที่ iCloud" หลังจากที่เพลงของคุณอัพโหลดไปยัง iCloud แล้ว คุณจะเห็นเพลงเหล่านั้นในเบราเซอร์เพลงของฉัน พร้อมไอคอน iCloud

หากคุณลบและติดตั้งแอพใหม่ หรือหากคุณเพิ่งได้อุปกรณ์เครื่องใหม่มา เพลงที่อัพโหลดไปยัง iCloud จะปรากฏในเบราเซอร์เพลงของฉันโดยอัตโนมัติ หากต้องการเข้าถึงเพลงบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ

ส่งออกเพลงไปยัง iCloud Drive

เมื่อใช้ iCloud Drive คุณจะสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้จากอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่น หรือจาก Mac หรือ PC คุณสามารถส่งออกเพลงไปยัง iCloud Drive ได้ครั้งละเพลง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า iCloud Drive บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว
 2. บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ ปุ่มการนำทาง ในแถบควบคุม แล้วแตะ "เพลงของฉัน"
  บน iPad ให้แตะ "เพลงของฉัน" ในแถบควบคุม 
 3. แตะเลือก
 4. แตะเพลงที่คุณต้องการจะสำรองข้อมูล
 5. แตะ ปุ่มแชร์
 6. ในกล่องโต้ตอบการแชร์ ให้แตะ iCloud Drive
 7. แตะ "โปรเจ็กต์"
 8. เรียกดูตำแหน่งที่จะใช้บันทึกเพลง

หลังจากติดตั้ง GarageBand ใหม่หรือได้รับอุปกรณ์เครื่องใหม่ คุณสามารถนำเข้าเพลงจาก iCloud Drive ไปยัง GarageBand บนอุปกรณ์ของคุณได้

 1. บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ ปุ่มการนำทาง ในแถบควบคุม แล้วแตะ "เพลงของฉัน"
  บน iPad ให้แตะ "เพลงของฉัน" ในแถบควบคุม
 2. แตะ แล้วแตะ "นำเข้าจาก iCloud Drive"
 3. ในกล่องโต้ตอบ iCloud Drive ให้ค้นหาแล้วแตะเพลงที่ต้องการนำเข้า

เพลง GarageBand ที่คุณเก็บไว้ใน iCloud จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณ เมื่อคุณสมัครใช้ iCloud คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 5 GB โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูล iCloud จนหมดแล้ว คุณสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ คุณยังสามารถใช้ AirDrop ในการสำรองข้อมูลเพลงไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นได้อีกด้วย

สำรองข้อมูลเพลงโดยใช้ AirDrop

คุณสามารถใช้ AirDrop เพื่อสำรองข้อมูลเพลงไปยังอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นได้ โดย AirDrop จะสร้างสำเนาเพลงบนอุปกรณ์ Apple อีกเครื่อง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด AirDrop บน Mac และอุปกรณ์ iOS ของคุณแล้ว
 2. บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ ปุ่มการนำทาง ในแถบควบคุม แล้วแตะ "เพลงของฉัน"
  บน iPad ให้แตะ "เพลงของฉัน" ในแถบควบคุม  
 3. แตะเลือก
 4. แตะเพลงที่คุณต้องการจะสำรองข้อมูล
 5. แตะ ปุ่มแชร์
 6. แตะชื่อของผู้ใช้ AirDrop หรืออุปกรณ์ Apple ที่คุณต้องการส่งไฟล์ให้
 7. แตะ "โปรเจ็กต์" AirDrop จะคัดลอกเพลงไปยังตำแหน่งต่อไปนี้
 • บน Mac เพลงจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์รายการดาวน์โหลด
 • บนอุปกรณ์ iOS เพลงจะเปิดขึ้นใน GarageBand หากไม่ได้ติดตั้ง GarageBand บนอุปกรณ์เครื่องนั้นไว้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับแอพ หรือจะบันทึกเพลงไว้ใน iCloud Drive

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: