สถานีฐาน AirPort: เกี่ยวกับคุณสมบัติเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไป

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไปของสถานีฐาน AirPort

สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องแชร์รหัสผ่านของคุณ หรือให้สิทธิ์ในการเข้าใช้งานเครือข่ายที่เหลือของคุณได้ง่ายๆ เพียงเปิดใช้งานคุณสมบัติเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไปโดยใช้ ยูทิลิตี้ AirPort และสร้างเครือข่าย Wi-Fi แยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ทั่วไปของคุณเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไปที่มีรหัสผ่านอื่นหรือไม่ต้องมีรหัสผ่านเลยก็ได้ เครือข่ายหลักของคุณ รวมถึงเครื่องพิมพ์ ไดรฟ์ที่เสียบอยู่หรืออุปกรณ์อื่นๆ ยังคงปลอดภัยอยู่

หมายเหตุ

  • คุณสามารถทำให้เครือข่ายผู้ใช้ทั่วไปปลอดภัยได้ด้วยการมีรหัสผ่านเป็นของตนเอง (WPA หรือ WPA2) หากต้องการ
  • เมื่อตั้งค่าเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไป ควรใช้ชื่อที่บอกความแตกต่างระหว่างเครือข่าย Wi-Fi หลักของคุณได้ง่ายๆ
  • หากคุณมีสถานีฐาน AirPort มากกว่าหนึ่งเครื่อง ต้องกำหนดค่าเครื่องหนึ่งให้เป็นสถานีฐานหลัก
  • ตัวเลือก DHCP และ NAT ในแอปพลิเคชั่น ยูทิลิตี้ AirPort ต้องเลือก > แท็บเครือข่าย > โหมดเราเตอร์ (โหมดเริ่มต้น) บนสถานีฐานหลักของคุณ และต้องเลือก ปิด (โหมดบริดจ์) สำหรับสถานีฐาน AirPort อื่นที่มีอยู่บนเครือข่าย
  • หากเปิดใช้งาน รายการส่วนควบคุมการเข้าถึง จะปรับใช้กับทั้งเครือข่าย Wi-Fi หลักและเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไป หากคุณใช้ รายการส่วนควบคุมการเข้าถึง คุณจะต้องเพิ่มไคลเอนต์บนเครือข่ายผู้ใช้ทั่วไปของคุณเข้าในรายการนั้นเพื่อให้สามารถเข้าร่วมได้
วันที่เผยแพร่: