เลิกจับคู่และลบ Apple Watch ของคุณ

การเลิกจับคู่ Apple Watch จะคืนอุปกรณ์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน 

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • หากคุณมี iPhone ที่จับคู่กับ Apple Watch คุณควรทำตามขั้นตอนเพื่อเลิกจับคู่ Apple Watch ของคุณ การดำเนินการนี้จะลบการล็อคการเข้าใช้เครื่องออกจาก Apple Watch ของคุณ รวมทั้งลบคอนเทนต์และการตั้งค่าทั้งหมดด้วย หากคุณไม่มี iPhone ที่จับคู่อยู่ คุณสามารถลบ Apple Watch ของคุณได้ แต่การล็อคการเข้าใช้เครื่องจะยังคงอยู่
 • หากคุณใช้ Apple Watch ที่มีบัตรโดยสารในแอปกระเป๋าสตางค์ ให้เอาบัตรโดยสารออกจาก Apple Watch ของคุณก่อนที่จะยกเลิกการจับคู่
 • Apple Watch ไม่มีช่องใส่ซิมหรือปุ่มรีเซ็ต รูในเคส Apple Watch ของคุณมีไว้เพื่อให้เสียงเข้าและออกจากไมโครโฟนและลำโพง และเพื่อให้สามารถวัดความลึกของระดับน้ำบน Apple Watch Ultra ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย อย่าสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในรูของเคส Apple Watch ของคุณ

วิธียกเลิกการจับคู่และลบ Apple Watch หากคุณมี iPhone

 1. วาง Apple Watch และ iPhone ของคุณให้อยู่ใกล้กันขณะยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์
 2. เปิดแอป Apple Watch บน iPhone ของคุณ
 3. ไปที่แท็บ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะนาฬิกาทั้งหมด
 4. แตะปุ่มข้อมูล  ถัดจากนาฬิกาที่ต้องการเลิกจับคู่ 
 5. แตะเลิกจับคู่กับ Apple Watch
 6. แตะเลิกจับคู่ [ชื่อ Apple Watch ของคุณ]
 7. สำหรับรุ่น GPS + Cellular ให้เลือกว่าจะเก็บหรือลบแผนเซลลูลาร์ของคุณออก 
  • หากคุณต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีกครั้ง ให้เก็บแผนของคุณไว้ 
  • หากคุณไม่ต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีก ให้ลบแผนของคุณออก หากคุณจะไม่จับคู่กับนาฬิกาหรือ iPhone เครื่องอื่น คุณอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อยกเลิกการสมัครใช้เซลลูลาร์ 
 8. พิมพ์รหัสผ่าน Apple ID ของคุณเพื่อปิดใช้งานการล็อคการเข้าใช้เครื่อง แล้วแตะยกเลิกจับคู่ 

ก่อนลบคอนเทนต์และการตั้งค่าทั้งหมดบน Apple Watch ของคุณ iPhone จะสร้างข้อมูลสำรองของ Apple Watch ใหม่ คุณสามารถใช้ข้อมูลสำรองนี้เพื่อกู้คืนไปยัง Apple Watch เรือนใหม่ได้ หลังจากที่เลิกจับคู่ Apple Watch แล้ว คุณจะเห็นข้อความเริ่มจับคู่

ตอนนี้คุณสามารถตั้งค่า Apple Watch ได้อีกครั้ง หรือปิดเครื่องได้ ในกรณีที่ขายหรือให้คนอื่น

วิธีลบ Apple Watch ของคุณหากไม่มี iPhone

 1. ใน Apple Watch ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด 
 2. พิมพ์รหัสผ่านของคุณเมื่อระบบถาม
 3. สำหรับรุ่น GPS + Cellular ให้เลือกว่าจะเก็บหรือลบแผนเซลลูลาร์ของคุณออก
  • หากคุณต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีกครั้ง ให้เก็บแผนของคุณไว้ 
  • หากคุณไม่ต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีก ให้ลบแผนของคุณออก หากคุณจะไม่จับคู่กับนาฬิกาหรือ iPhone เครื่องอื่น คุณอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อยกเลิกการสมัครใช้เซลลูลาร์ 
 4. แตะลบทั้งหมดเพื่อยืนยัน การทำเช่นนี้จะเป็นการรีเซ็ต Apple Watch ของคุณให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ตอนนี้คุณสามารถตั้งค่า Apple Watch ของคุณได้อีกครั้ง คุณจะต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับนาฬิกาเพื่อปิดการล็อคการเข้าใช้เครื่อง

การลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดจะลบสื่อ ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดออกจาก Apple Watch ของคุณ แต่จะไม่ลบการล็อคการเข้าใช้เครื่อง หากต้องการลบการล็อคการเข้าใช้เครื่อง ให้ยกเลิกการจับคู่นาฬิกาก่อน ก่อนที่นาฬิกาของคุณจะถูกลบ จะมีการสร้างข้อมูลสำรองของเนื้อหาสร้างขึ้นบน iPhone ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณลืมรหัสของ Apple Watch

วันที่เผยแพร่: