รีเซ็ตรหัสผ่านใน Apple Watch

เรียนรู้วิธีลบหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple Watch ของคุณ

   หน้าจอล็อคของ Apple Watch

ใช้ Apple Watch

หากคุณไม่มี iPhone เครื่องที่จับคู่ไว้ คุณยังคงสามารถลบรหัสผ่านออกจาก Apple Watch ได้โดยทำดังนี้

 1. วางนาฬิกาบนที่ชาร์จจนกว่าคุณจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
 2. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นคำว่าปิดเครื่อง*
 3. กดลงน้ำหนักที่ตัวเลื่อนปิดเครื่อง แล้วยกนิ้วขึ้น 
 4. แตะลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด
 5. รอให้กระบวนการเสร็จสิ้น จากนั้นจึงตั้งค่า Apple Watch อีกครั้ง เมื่อระบบถาม ให้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง

* หากคุณไม่เห็นแถบเลื่อนปิดเครื่อง ให้ปล่อยปุ่มจนกว่าคุณจะเห็นปุ่มกดรหัสผ่าน กดลงน้ำหนักที่ปุ่มกด แล้วยกนิ้วขึ้น แตะปุ่มรีเซ็ต เมื่อปรากฏขึ้น แล้วรอให้กระบวนการเสร็จสิ้นและตั้งค่า Apple Watch ของคุณอีกครั้ง เมื่อระบบถาม ให้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง

 

ใช้ iPhone ที่จับคู่ไว้

หากคุณมี iPhone คุณสามารถใช้แอพ Apple Watch เพื่อลบรหัสผ่านออกจาก Apple Watch ได้ หลังจากที่ลบรหัสผ่านแล้ว คุณจะต้องตั้งค่า Apple Watch อีกครั้งและกู้คืนจากข้อมูลสำรอง

 1. วาง Apple Watch และ iPhone ไว้ใกล้ๆ กันจนกว่าคุณจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
 2. เปิดแอพ Apple Watch แล้วแตะแถบ Apple Watch ของฉัน
 3. แตะทั่วไป > รีเซ็ต
 4. แตะลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของ Apple Watch แล้วแตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

 5. สำหรับรุ่น Apple Watch ที่มี GPS + Cellular ให้เลือกที่จะเก็บหรือลบแผนบริการเซลลูลาร์
  • หากคุณต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีกครั้ง ให้เก็บแผนของคุณไว้
  • หากคุณไม่ต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีก ให้ลบแผนของคุณออก หากคุณจะไม่จับคู่กับนาฬิกาหรือ iPhone เครื่องอื่น คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อยกเลิกการสมัครใช้เซลลูลาร์ของคุณ
 6. รอให้กระบวนการเสร็จสิ้น จากนั้นจึงตั้งค่า Apple Watch อีกครั้ง เมื่อระบบถาม ให้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง

 

  

วันที่เผยแพร่: