หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple Watch

ดูวิธีการลบรหัสผ่านออกจาก Apple Watch

ใช้ iPhone ที่จับคู่ไว้

หากคุณมี iPhone คุณสามารถใช้แอพ Apple Watch เพื่อลบรหัสผ่านออกจาก Apple Watch ได้ หลังจากที่ลบรหัสผ่านแล้ว คุณจะต้องตั้งค่า Apple Watch อีกครั้งและกู้คืนจากข้อมูลสำรอง

 1. วาง Apple Watch และ iPhone ไว้ใกล้ๆ กันจนกว่าคุณจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
 2. เปิดแอพ Apple Watch แล้วแตะแถบ Apple Watch ของฉัน
 3. แตะทั่วไป > รีเซ็ต
 4. แตะลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของ Apple Watch แล้วแตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
  หน้าจอรีเซ็ตใน iPhone
 5. รอให้กระบวนการเสร็จสิ้น จากนั้นจึงตั้งค่า Apple Watch อีกครั้ง เมื่อระบบถาม ให้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง


     หน้าจอล็อคของ Apple Watch

ใช้ Apple Watch

หากคุณไม่มี iPhone เครื่องที่จับคู่ไว้ คุณยังคงสามารถลบรหัสผ่านออกจาก Apple Watch ได้โดยทำดังนี้

 1. วางนาฬิกาบนที่ชาร์จจนกว่าคุณจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
 2. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นคำว่าปิดเครื่อง
 3. กดลงน้ำหนักที่ตัวเลื่อนปิดเครื่อง แล้วยกนิ้วขึ้น 
 4. แตะลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด
 5. รอให้กระบวนการเสร็จสิ้น จากนั้นจึงตั้งค่า Apple Watch อีกครั้ง เมื่อระบบถาม ให้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง

วันที่เผยแพร่: