เกี่ยวกับบลูทูธ, Wi-Fi และเซลลูลาร์บน Apple Watch ของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับบลูทูธและ Wi-Fi สำหรับ Apple Watch ของคุณและวิธีที่นาฬิกาใช้งานการเชื่อมต่อทั้งสองประเภท รวมถึงวิธีที่เซลลูลาร์บน Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) ทำงาน

ศูนย์ควบคุมบน iPhone

หากต้องการเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติทั้งหมดบน Apple Watch คุณต้องเปิด Wi-Fi และบลูทูธบน iPhone ที่จับคู่ไว้แล้ว ปัดขึ้นบน iPhone เพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi และบลูทูธเปิดอยู่

Apple Watch จะใช้ Wi-Fi และบลูทูธในการสื่อสารกับ iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณ โดยใช้การสลับไปมาระหว่างการเชื่อมต่อตามที่จำเป็น ดังนี้

  • Apple Watch จะใช้บลูทูธเมื่อ iPhone อยู่ใกล้ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน  
  • หากบลูทูธไม่พร้อมใช้งาน Apple Watch ของคุณจะพยายามใช้ Wi-Fi ตัวอย่างเช่น หาก Wi-Fi ที่ทำงานร่วมกันได้พร้อมใช้งาน และ iPhone ของคุณไม่ได้อยู่ระยะที่บลูทูธกระจายสัญญาณถึง Apple Watch ก็จะใช้ Wi-Fi

Wi-Fi ที่ทำงานร่วมกันได้สำหรับ Apple Watch

Apple Watch สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ในกรณีต่อไปนี้ 

  • หาก iPhone เคยเชื่อมต่อกับเครือข่ายมาก่อน ในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับนาฬิกาของคุณด้วย Bluetooth
  • หากเครือข่าย Wi-Fi เป็นแบบ 802.11b/g/n 2.4GHz

ตัวอย่างเช่น Apple Watch จะไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ความเร็ว 5GHz หรือเครือข่ายสาธารณะที่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ สมัครใช้งาน หรือใช้โปรไฟล์ เมื่อ Apple Watch เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ทำงานร่วมกันได้แทนที่จะใช้การเชื่อมต่อจาก iPhone ไอคอน Wi-Fi จะปรากฏในศูนย์ควบคุม

ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครื่องต่างๆ

การตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Apple Watch กับ iPhone มีด้วยกันสองวิธี ดังนี้

  • หากคุณเห็น ไอคอนยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วสีแดง หรือ ไอคอน X บนหน้าปัดนาฬิกา แสดงว่าคุณไม่มีการเชื่อมต่อ
  • ปัดขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม ซึ่งจะแสดงขึ้นหากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ และคุณยังสามารถแตะ ไอคอน iPhone ได้เช่นกัน หากเชื่อมต่อแล้ว iPhone ควรจะส่งเสียง "ปิ๊ง"

 

 

ใช้เครือข่ายเซลลูลาร์

ด้วย Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) และการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ คุณสามารถโทรออกและใช้ข้อมูลหรือแอพเมื่อคุณไม่มี iPhone หรือ Wi-Fi ได้ ดูวิธีการเพิ่ม Apple Watch ลงในแผนเซลลูลาร์ของคุณ

หากต้องการตรวจสอบความแรงของสัญญาณ ให้ปัดขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม 

ปุ่มเซลลูลาร์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อคุณเชื่อมต่อ จุดสีเขียวแสดงความแรงของสัญญาณ 

 

ปุ่มเซลลูลาร์จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อแผนเซลลูลาร์ของคุณทำงานอยู่ แต่ Apple Watch เชื่อมต่ออยู่กับ iPhone หรือ Wi-Fi

หากต้องการเปิดหรือปิดเซลลูลาร์ ให้ปัดขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แตะ ปุ่มเซลลูลาร์สีเขียว จากนั้นปิดเซลลูลาร์

แอพบางแอพอาจไม่อัพเดทหากไม่เชื่อมต่อกับ iPhone ของคุณ

ยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Wi-Fi บน Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi ได้เฉพาะบน Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) เท่านั้น

ปัดขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ ไอคอน Wi-Fi ไอคอนจะหรี่แสงลงและอุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใดๆ ก็ตามที่คุณเชื่อมต่ออยู่ หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว Apple Watch จะไม่เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi นั้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

  • คุณเปิด Wi-Fi ในศูนย์ควบคุม
  • คุณเดินหรือขับรถไปที่สถานที่ใหม่ 
  • เมื่อถึงเวลา 5:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
  • คุณรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

วันที่เผยแพร่: