หากคีย์บอร์ด Apple ไม่ทำงาน

หากปุ่มบนคีย์บอร์ด Apple ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ขั้นตอนเหล่านี้อาจช่วยคุณได้

ขั้นตอนสำหรับคีย์บอร์ดไร้สาย

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่าเปิด Bluetooth บน Mac แล้ว จากนั้น ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคีย์บอร์ด

 1. ตรวจสอบว่าคีย์บอร์ดเปิดอยู่ หากคุณมี Magic Keyboard หรือ Magic Keyboard with Numeric Keypad ให้เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านหลังของคีย์บอร์ดเพื่อเปิด (จะเห็นเป็นสีเขียวเมื่อคีย์บอร์ดเปิดแล้ว) หากคุณมี Apple Wireless Keyboard (ปลายปี 2015 หรือก่อนหน้า) ให้กดปุ่มเปิด/ปิดที่ด้านขวาของคีย์บอร์ด ไฟ LED สีเขียวที่ด้านขวาบนของคีย์บอร์ดจะสว่างขึ้นชั่วครู่
 2. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดแล้วโดยกดปุ่ม Caps Lock หากคีย์บอร์ดเชื่อมต่อกับระบบอยู่ ไฟ Caps Lock จะสว่างเมื่อคุณกดปุ่ม
 3. อ่านเกี่ยวกับการตั้งค่าอุปกรณ์ไร้สายของ Apple เพื่อตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์บอร์ดของคุณมีกำลังไฟ ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ในเมนู Bluetooth Bluetooth ที่ด้านบนของหน้าจอ หากกำลังไฟอยู่ในระดับต่ำ ให้ชาร์จ Magic Keyboard หรือ Magic Keyboard with Numeric Keypadหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใน Apple Wireless Keyboard
 5. ตรวจสอบปุ่มต่างๆ โดยการพิมพ์ในแอพ เช่น โน้ต หรือ TextEdit

หากคีย์บอร์ดไม่ทำงานผ่าน Bluetooth หลังจากพยายามทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว แสดงว่าคีย์บอร์ดอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่

ขั้นตอนสำหรับคีย์บอร์ด USB

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB ของอุปกรณ์ หากคำแนะนำที่หน้าดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเมาส์, คีย์บอร์ด, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกน, กล้อง, iPod, ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก และฮับที่เชื่อมต่ออยู่
  สำหรับอุปกรณ์บางอย่าง เช่น iPod คุณอาจต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ก่อน จึงจะถอดอุปกรณ์ออกได้อย่างปลอดภัย
 2. เสียบคีย์บอร์ดและเมาส์กลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้แน่น ตรวจสอบว่าเสียบขั้วต่อในพอร์ตจนสุดแล้ว (ปลั๊ก USB จะต่อกับพอร์ตได้ด้านเดียวเท่านั้น และจะต่อไม่ได้หากคุณพยายามเสียบกลับด้าน)
  หากคุณมี Magic Keyboard หรือ Magic Keyboard with Numeric Keypad ให้ตรวจสอบให้แน่ใจเช่นกันว่า Lightning to USB Cable เชื่อมต่อกับพอร์ต Lightning ที่ขอบด้านหลังของคีย์บอร์ดแน่นดีแล้ว
 3. หากปุ่มยังคงไม่ทำงาน ให้ลองเสียบคีย์บอร์ดในพอร์ต USB อื่น โดยลองให้ครบทุกพอร์ต ตรวจสอบดูว่าเมื่อกด Caps Lock ของคีย์บอร์ดแล้วมีไฟสว่างหรือไม่ แล้วลองพิมพ์ในแอพ เช่น โน้ต หรือ TextEdit
  Magic Keyboard และ Magic Keyboard with Numeric Keypad ใช้ Lightning to USB Cable ตรวจสอบว่าสายที่คุณใช้เป็นสายที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ด หรือเป็น Lightning to USB Cable ที่คุณมั่นใจว่าใช้งานได้ คุณสามารถลองใช้ Lightning to USB Cable อื่น เพื่อทดสอบว่าปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสายหรือไม่

คำแนะนำอื่นๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดกับคีย์บอร์ด USB มีดังนี้

หากบนคีย์บอร์ด แบบไร้สาย, แบบ USB หรือคีย์บอร์ดในตัวมีเพียงบางปุ่มที่ใช้งานได้

หากมีเฉพาะบางปุ่มบนคีย์บอร์ดที่ทำงานได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ปุ่ม Caps Lock

ปุ่ม Caps Lock ได้รับการออกแบบมาให้หลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ หากแตะปุ่ม Caps Lock แบบเร็วๆ แล้วไม่สามารถเปิดใช้งานปุ่มได้ ให้กดปุ่มค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาที หรือจนกว่าไฟแสดงสถานะสีเขียวของปุ่มจะสว่างขึ้น ทำแบบเดียวกันเพื่อปิดใช้งานปุ่ม Caps Lock

ปุ่มดีดสื่อออก

ปุ่มดีดสื่อออก  จะทำงานล่าช้าเล็กน้อยเพื่อป้องกันการเปิดใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ กดปุ่มค้างไว้จนกว่าไอคอนดีดสื่อออกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ปุ่มอื่นๆ

คุณอาจมีการตั้งค่าตัวเลือกที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคีย์บอร์ด เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นลองทำตามเคล็ดลับต่อไปนี้

 • ในบานหน้าต่างการช่วยการเข้าถึง ให้คลิกเสียงพูดทางด้านซ้าย หากเลือก "พูดข้อความที่เลือกไว้เมื่อกดปุ่ม" ไว้ ให้ยกเลิกการเลือกหรือคลิกเปลี่ยนปุ่ม เพื่อเลือกปุ่มอื่น
 • ในบานหน้าต่างการช่วยการเข้าถึง ให้คลิกแป้นพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "เปิดใช้งานปุ่มช้า" ปิดอยู่ หากปุ่มช้าเปิดอยู่ คุณจะต้องกดปุ่มค้างไว้นานกว่าปกติก่อนที่ระบบจะรับรู้
 • ในบานหน้าต่างการช่วยการเข้าถึง ให้คลิกเมาส์และแทร็คแพด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "เปิดใช้งานปุ่มเมาส์" ปิดอยู่ หากปุ่มเมาส์เปิดอยู่ การกดปุ่มในแป้นพิมพ์ตัวเลขจะเป็นการย้ายตัวชี้แทนการป้อนตัวเลข
 • ในบานหน้าต่างแป้นพิมพ์ ให้คลิกแหล่งป้อนเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปแบบคีย์บอร์ดที่ถูกต้องแล้ว

คุณยังสามารถดูรูปแบบคีย์บอร์ดปัจจุบันบนจอแสดงผลของ Mac เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้รูปแบบที่ถูกต้องได้ ดังนี้ 

 1. ในการตั้งค่าระบบ ให้คลิกแป้นพิมพ์ จากนั้นเลือก "แสดงหน้าต่างแสดงแป้นพิมพ์และอิโมจิในแถบเมนู"
 2. เลือกไอคอนคีย์บอร์ด  ในแถบเมนู แล้วเลือกแสดงตัวแสดงแป้นพิมพ์ คุณจะเห็นกราฟิกแสดงคีย์บอร์ด ซึ่งจะไฮไลท์ปุ่มที่สอดคล้องกันกับปุ่มที่คุณกดบนคีย์บอร์ด
วันที่เผยแพร่: