หาก iMovie ไม่รู้จัก หรือควบคุมกล้องหรือกล้องบันทึกภาพของคุณไม่ได้

เรียนรู้สิ่งที่ควรทำ หากคุณไม่เห็นกล้องของคุณปรากฏใน iMovie หรือมีการหยุดการนำเข้า การส่งออก หรือการตอบสนองโดยไม่คาดคิด

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เป็นลำดับแรก

 1. หากคุณเปิด การสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็ว ใน OS X ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่นที่พยายามใช้กล้องเดียวกันจากบัญชีผู้ใช้อื่น โปรดดู iMovie: การสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วและการควบคุมกล้อง DV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. หากกล้องของคุณทำงานโดยใช้เทป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ใช่เทปแบบ Hi-8 หรือ Digital-8 ตรวจสอบว่าฟุตเทจที่คุณบันทึกนั้นไม่ได้อยู่ในรูปแบบ Hi-8 กล้อง DV บางประเภทสามารถทำงานร่วมกับฟุตเทจแบบ Hi-8 ได้ แต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับ iMovie '08 และเวอร์ชั่นใหม่กว่าได้

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ค้นหาประเภทอุปกรณ์ของคุณในรายการด้านล่าง แล้วทำตามขั้นตอนในหัวข้อนั้นๆ

กล้อง DV และ HDV

 1. ตรวจสอบว่ากล้อง DV ของคุณเชื่อมต่อกับพอร์ต FireWire ของคอมพิวเตอร์และกล้องเปิดอยู่

  หมายเหตุ: กล้อง DV จำนวนมากจะมีทั้งการเชื่อมต่อ USB และ FireWire (หรือเรียกว่า i.LINK หรือ IEEE 1394) การเชื่อมต่อ USB บนกล้อง DV โดยทั่วไปแล้วได้รับการออกแบบมาสำหรับการดาวน์โหลดภาพนิ่ง ไม่ใช่วิดีโอ ให้ใช้การเชื่อมต่อ FireWire เมื่อทำงานร่วมกับ iMovie

 2. หากกล้องของคุณเชื่อมต่อผ่าน FireWire และกล้องเปิดอยู่ ให้ทำตามเคล็ดลับข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับกล้องอีกครั้งหนึ่ง
  • ปิดกล้อง แล้วเปิดอีกครั้ง
  • ถอดสาย FireWire ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วต่อสายใหม่อีกครั้ง ทำเช่นเดียวกันกับกล้อง หากกล้องมีการเชื่อมต่อผ่านฮับ FireWire ให้ลองเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง
  • ตรวจสอบว่าเทปในกล้องเป็นเทปที่คุณทราบว่าใช้งานได้ ถอดออกแล้วใส่เทปใหม่ เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ใส่อย่างถูกต้อง ลองเทปมากกว่าหนึ่งตลับ
  • ออกจาก iMovie แล้วเปิดใหม่
  • รีสตาร์ท Mac ของคุณ
  • ลองใช้สาย FireWire เส้นอื่น หรือลองใช้กล้องกับ Mac เครื่องอื่นที่มี iMovie
  • เทปเสียหาย หัวเล่นเทปสกปรก หรือรูปแบบฟุตเทจที่ปะปนกันอาจทำให้กล้องหยุดการนำเข้าโดยไม่คาดคิด
  • หาก iDVD เปิดอยู่ ให้ออกจาก DVD และ iMovie จากนั้นเปิด iMovie ใหม่
 3. เปิด ข้อมูลระบบ เพื่อดูว่ากล้องของคุณปรากฏให้เห็นหรือไม่ หากคุณไม่เห็นกล้องของคุณแสดงอยู่ภายใต้ USB หรือ FireWire ให้ลองรีเซ็ตการเชื่อมต่อตามที่อธิบายไว้ใน ทำอย่างไรหากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รู้จักอุปกรณ์ USB หรือ FireWire แล้วตรวจสอบอีกครั้ง
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแอพอื่นๆ (เช่น iChat, ข้อความ หรือการตัดต่อวิดีโออื่นๆ หรือแอพพลิเคชั่นแชท) กำลังใช้กล้องตัวเดียวกันอยู่ ลองออกจากแอพอื่นๆ ที่อาจกำลังสื่อสารกับกล้องอยู่
 5. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้องของคุณ หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการตั้งค่ากล้องสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์
  • เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้องหรืออุปกรณ์ DV ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาพอร์ต FireWire บนกล้อง พอร์ตนี้บางครั้งเรียกว่า iLink หรือ IEEE 1394
  • กล้องบางรุ่นต้องตั้งค่าเป็นโหมด "VTR", "VCR" หรือ "DV" เพื่อการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ อ่านข้อมูลในเอกสารประกอบของกล้องของคุณเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่ากล้องของคุณเป็นโหมดนี้ หากจำเป็น
  • ตัวแปลงอะนาล็อกเป็น FireWire (บริดจ์ DV) บางตัวอาจกำหนดให้คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์ โดยการกดปุ่มบางปุ่ม หรือสวิตช์บางตัวบนอุปกรณ์ บริดจ์ DV บางตัวอาจกำหนดให้ต้องมีการติดตั้งไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ หรือการอัพเดทเฟิร์มแวร์เพื่อควบคุมหรือจดจำอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับบริดจ์ DV ของคุณ หรือตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • กล้องบางรุ่นอาจปิดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ หากกล้องของคุณปิดโดยไม่คาดคิดระหว่างการนำเข้าหรือส่งออก ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ AC ของกล้อง
  • ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาบนกล้องของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง หากกล้องใช้แบตเตอรี่สำรองเพื่อป้องกันไม่ให้วันที่และเวลารีเซ็ต ให้ตรวจสอบแบตเตอรี่นี้เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ โปรดดู iMovie: การตรวจจับฉากโดยอัตโนมัติกำหนดให้มีการตั้งค่านาฬิกาของกล้องอย่างถูกต้อง และเอกสารประกอบของกล้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • กล้องบางรุ่นให้คุณสามารถบันทึกในระดับความเร็วที่ต่างกันได้ ตรวจสอบว่ากล้องได้รับการตั้งค่าไว้ที่ระดับความเร็วสูงสุด (SP) ก่อนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ แม้ว่าฟุตเทจของคุณจะถูกบันทึกไว้ที่ความเร็วต่ำกว่าก็ตาม สำหรับกล้องบางรุ่น การตั้งค่าความเร็วอาจส่งผลต่อวิธีการสื่อสารของกล้องกับคอมพิวเตอร์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของกล้อง แล้วลองบันทึกตัวอย่างในระดับความเร็วที่แตกต่างกัน เพื่อให้แน่ใจว่าความเร็วในการบันทึกสามารถเข้ากันได้
 6. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ การอัพเดทซอฟต์แวร์ เพื่ออัพเดทซอฟต์แวร์ของ Mac รวมทั้ง iMovie และ OS X
 7. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด iMovie สามารถทำงานร่วมกับกล้อง DV ส่วนใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อ FireWire สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกล้องที่ Apple ได้ทดสอบและมีคุณสมบัติในการใช้กับ iMovie โปรดดูที่

 8. กล้องบางรุ่นอาจไม่นำเข้าหรือส่งออกเมื่อเชื่อมต่อไดรฟ์ FireWire ภายนอกกับคอมพิวเตอร์ ลองยกเลิกการเชื่อมต่อไดรฟ์ FireWire ภายนอก หากคุณไม่สามารถสื่อสารกับกล้อง DV หรือ HDV ได้
 9. OS X Snow Leopard 10.6.8 และเวอร์ชั่นก่อนๆ: หากกล้องของคุณมีการตัดการเชื่อมต่อในระหว่างที่นำเข้าหรือส่งออกบ่อยครั้ง หรือหากการเล่นในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างของ iMovie ทำงานสะดุด ให้ตรวจสอบว่าโปรเจ็กต์ iMovie ของคุณไม่ได้เก็บอยู่ในไดเรกทอรี FileVault ดู iMovie: การใช้ FileVault สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพได้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ iMovie และ FileVault
 10. หากคุณกำลังใช้กล้อง HDV และการนำเข้าหยุดทันทีเมื่อคุณพยายามนำเข้าจากกล้องลงใน iMovie ให้กรอเทปเดินหน้าอย่างรวดเร็วสองถึงสามวินาที แล้วลองนำเข้าอีกครั้ง หากคุณบันทึกทับฟุตเทจที่มีอยู่ในเทปที่เป็นฟอร์แมตอื่น อาจทำให้การนำเข้าหยุดลงได้ เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้หากยังคงมีฟุตเทจในรูปแบบอื่นหลงเหลืออยู่ที่จุดเริ่มต้นของเทป

  ตัวอย่างเช่น คุณได้บันทึกฟุตเทจ HDV 720p ทับฟุตเทจ DV บนเทป แต่ที่จุดเริ่มต้นของเทปยังมีฟุตเทจ DV อยู่บ้างที่จะถูกอ่านก่อน iMovie จะแปลเทปนี้เป็นโปรเจ็กต์ DV จากนั้นจะหยุดเมื่อถึงฟุตเทจ HDV เนื่องจากฟุตเทจนั้นไม่ตรงกับรูปแบบของโปรเจ็กต์ปัจจุบัน

 11. กล้อง HDV บางตัวมีการตั้งค่าสำหรับการแปลงหรือการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลที่ส่งผ่าน FireWire ตัวอย่างเช่น Sony บางรุ่นจะมีการตั้งค่าสำหรับ iLink.conv ซึ่งควรปิดเพื่อให้กล้องสื่อสารอย่างถูกต้องกับ iMovie อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้อง

กล้อง DVD, HDD หรือกล้องที่ต้องใช้หน่วยความจำ Flash

อุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB

USB (ด้านคอมพิวเตอร์หรือกล้อง) Mini USB (กล้องบางรุ่น)

หากระบบไม่รู้จักกล้อง USB ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
 2. จำเป็นต้องใช้โปรเซสเซอร์ Intel สำหรับการสนับสนุนวิดีโอรูปแบบ AVCHD ใน iMovie ’08 และ iMovie ’09 iMovie ’11 และใหม่กว่าจะทำงานในโปรเซสเซอร์ Intel เท่านั้น กล้องบันทึกภาพ AVCHD DVD ไม่สามารถใช้งานได้กับ iMovie
 3. ลองถอดปลั๊กกล้องและเสียบปลั๊กเข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าเชื่อมต่อผ่านฮับ ให้ลองเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงแทน
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแอพอื่นๆ (เช่น iChat, ข้อความ หรือการตัดต่อวิดีโออื่นๆ หรือแอพพลิเคชั่นแชท) กำลังใช้กล้องตัวเดียวกันอยู่ ลองออกจากแอพอื่นๆ ที่อาจกำลังสื่อสารกับกล้องอยู่
 5. หากกล้องของคุณเชื่อมต่อผ่าน USB และกล้องเปิดอยู่ ให้ทำตามเคล็ดลับข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับกล้องอีกครั้งหนึ่ง
  • ปิดกล้อง แล้วเปิดอีกครั้ง
  • ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วต่อสายใหม่อีกครั้ง ทำเช่นเดียวกันกับกล้อง หากกล้องมีการเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้ลองเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง
  • ออกจาก iMovie แล้วเปิดใหม่
  • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  • ลองสาย USB เส้นอื่น หรือลองกล้องกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้ iMovie เวอร์ชั่นเดียวกัน
 6. เปิด ข้อมูลระบบ เพื่อดูว่ากล้องของคุณปรากฏให้เห็นหรือไม่ หากคุณไม่เห็นกล้องของคุณแสดงอยู่ภายใต้ USB หรือ FireWire ให้ลองรีเซ็ตการเชื่อมต่อตามที่อธิบายไว้ใน ทำอย่างไรหากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รู้จักอุปกรณ์ USB หรือ FireWire แล้วตรวจสอบอีกครั้ง
 7. หากคุณใช้กล้องที่ใช้แฟลช ดิสก์ หรือฮาร์ดไดรฟ์ และ iMovie รู้จักกล้องและคลิป แต่นำเข้าคลิปบางคลิปไม่ได้ หรือนำเข้าได้แต่ไม่มีเสียง ให้ลองใช้แฟลชการ์ดหรือดิสก์อื่นกับกล้อง หรือให้สำรองข้อมูลฟุตเทจจากกล้อง แล้วฟอร์แมตแฟลชการ์ดหรือไดรฟ์จากกล้องใหม่อีกครั้ง บันทึกบางฟุตเทจใหม่ แล้วดูว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของกล้องของคุณ เกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและการฟอร์แมตข้อมูลของกล้องใหม่)
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังบันทึกฟุตเทจด้วยการตั้งค่ากล้องแบบธรรมดาหรือคุณภาพสูง กล้องบางรุ่นให้คุณสามารถกำหนดอัตราการบีบอัดที่สูงขึ้นได้เพื่อให้เก็บภาพได้มากขึ้นบนสื่่อจัดเก็บข้อมูลของกล้อง iMovie อาจไม่รู้จักฟุตเทจที่บันทึกไว้ในฟอร์แมตนี้

กล้องที่มี FaceTime HD อยู่แล้วภายในหรือกล้อง iSight

iMovie รองรับกล้อง FaceTime HD ในตัว หรือกล้อง iSight บน Mac ของคุณ หาก iMovie ไม่รู้จักกล้องใดกล้องหนึ่งเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด ข้อมูลระบบ เพื่อดูว่ากล้องของคุณปรากฏให้เห็นในหัวข้อ USB หรือไม่
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแอพอื่นๆ (เช่น iChat, ข้อความ หรือการตัดต่อวิดีโออื่นๆ หรือแอพพลิเคชั่นแชท) กำลังใช้กล้องตัวเดียวกันอยู่ ลองออกจากแอพอื่นๆ ที่อาจกำลังสื่อสารกับกล้องอยู่

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: