Mac App Store: โปรแกรมอัพเดทความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ

เรียนรู้เกี่ยวกับการอัพเดทการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติบน Mac ของคุณ

โปรแกรมอัพเดทความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ

โปรแกรมอัพเดทความปลอดภัยบางอย่างที่สำคัญมากสำหรับ Mac ของคุณจะนำออกใช้เป็นการอัพเดทแบบอัตโนมัติ Mac ของคุณจะตรวจหาการอัพเดทเหล่านี้ทุกวัน และเมื่อโปรแกรมอัพเดทความปลอดภัยอัตโนมัติใช้ได้ ก็จะมีการติดตั้งโดยอัตโนมัติและแสดงการแจ้งเตือน

ปิดโปรแกรมอัพเดทความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเดทโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยตนเองทุกครั้ง คุณก็สามารถกำหนด การตั้งค่าระบบ ให้ทำเช่นนั้นได้

ใน การตั้งค่าระบบ ให้คลิกที่ไอคอน App Store และยกเลิกการเลือกตัวเลือกเหล่านี้:

  • การตรวจสอบโปรแกรมอัพเดทโดยอัตโนมัติ
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดทใหม่ที่พร้อมใช้งานในพื้นหลัง
  • ติดตั้งไฟล์ข้อมูลระบบและโปรแกรมอัพเดทความปลอดภัย

 

ถ้าคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกเหล่านี้ จะเป็นการปิดการตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมอัพเดทซอฟต์แวร์ด้วย ในการตรวจสอบสำหรับโปรแกรมอัพเดทซอฟต์แวร์ ให้เปิด App Store บน Mac ของคุณ แล้วคลิก อัพเดท ในแถบเครื่องมือ App Store

วันที่เผยแพร่: