หากวิดีโอไม่ปรากฏใน iMovie Theater บนอุปกรณ์ของคุณ

ดูสิ่งที่ควรทำหากวิดีโอ iMovie ไม่ปรากฏใน iMovie Theater บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ

เมื่อคุณแชร์วิดีโอไปยัง iMovie Theater วิดีโอดังกล่าวจะอัพโหลดไปยัง iCloud เพื่อให้คุณสามารถดูบนอุปกรณ์ Apple ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID ของคุณ หากคุณเปิด iCloud Drive บนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แต่ไม่ได้เปิดบนเครื่องอื่นๆ จะมีผลดังนี้

  • iMovie Theater อาจดูว่างเปล่าบนอุปกรณ์บางเครื่อง
  • บางคอนเทนต์อาจหายไปบนอุปกรณ์บางเครื่อง
  • คอนเทนต์ใหม่ที่คุณแชร์กับ iMovie Theater อาจไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง

ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อตั้งค่า iPhone, iPad, iPod touch หรือตั้งค่า Mac เพื่อดูคอนเทนต์ iMovie Theater

ตั้งค่าบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

ตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ของคุณเพื่อดูคอนเทนต์ iMovie Theater ที่แชร์ โดยทำดังนี้

  1. อัพเดทอุปกรณ์เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
  2. อัพเดท iMovie เป็นเวอร์ชั่น 2.1 หรือใหม่กว่า หากต้องการค้นหาการอัพเดทสำหรับแอพ ให้เปิด App Store แล้วแตะรายการอัพเดท
  3. เปิด iCloud Drive

ตั้งค่า บน Mac ของคุณ

ตั้งค่า Mac ของคุณเพื่อดูคอนเทนต์ iMovie Theater ที่แชร์ โดยทำดังนี้

  1. อัพเดท Mac เป็น OS X Yosemite หรือใหม่กว่า
  2. อัพเดท iMovie บน Mac เป็นเวอร์ชั่น 10.0.6 หรือใหม่กว่า
  3. เปิด iCloud Drive
วันที่เผยแพร่: