หากวิดีโอไม่ปรากฏใน iMovie Theater บนอุปกรณ์ของคุณ

ดูสิ่งที่ควรทำ หากวิดีโอ iMovie ไม่ปรากฏใน iMovie Theater บนอุปกรณ์ iOS, คอมพิวเตอร์ Mac หรือ Apple TV

เมื่อคุณแชร์วิดีโอไปยัง iMovie Theater วิดีโอดังกล่าวจะอัพโหลดไปยัง iCloud เพื่อให้คุณสามารถดูบนอุปกรณ์ Apple ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID ของคุณ หากคุณเปิด iCloud Drive บนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แต่ไม่ได้เปิดบนเครื่องอื่นๆ จะมีผลดังนี้

 • iMovie Theater อาจดูว่างเปล่าบนอุปกรณ์บางเครื่อง
 • บางคอนเทนต์อาจหายไปบนอุปกรณ์บางเครื่อง
 • คอนเทนต์ใหม่ที่คุณแชร์กับ iMovie Theater อาจไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง

ใช้ขั้นตอนในบทความนี้ในการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อดูคอนเทนต์ iMovie Theater

ตั้งค่าบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

หากต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ของคุณเพื่อดูคอนเทนต์ iMovie Theater ที่แชร์ ให้ทำดังนี้

 1. อัพเดทอุปกรณ์เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. อัพเดท iMovie เป็นเวอร์ชั่น 2.1 หรือใหม่กว่า หากต้องการค้นหาการอัพเดทสำหรับแอพ ให้เปิด App Store แล้วแตะรายการอัพเดท
 3. เปิด iCloud Drive

ตั้งค่า บน Mac ของคุณ

หากต้องการตั้งค่า Mac ของคุณเพื่อดูคอนเทนต์ iMovie Theater ที่แชร์ ให้ทำดังนี้

 1. อัพเดท Mac เป็น OS X Yosemite หรือใหม่กว่า
 2. อัพเดท iMovie บน Mac เป็นเวอร์ชั่น 10.0.6 หรือใหม่กว่า
 3. เปิด iCloud Drive

ตั้งค่า Apple TV

หากคุณมี Apple TV คุณสามารถดูคอนเทนต์ iMovie Theater ที่แชร์จากอุปกรณ์ของคุณได้โดยใช้ iCloud Apple TV จะแสดงคอนเทนต์ iMovie Theater โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือก iMovie Theater จากหน้าจอโฮม

หากต้องการดูคอนเทนต์ iMovie Theater ที่แชร์บน Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) ให้ทำดังนี้

 1. ติดตั้งแอพ iMovie Theater จาก App Store บน Apple TV
 2. เปิดแอพจากหน้าจอโฮม แล้วลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันกับที่ใช้ในอุปกรณ์อื่นๆ

หากต้องการดูคอนเทนต์ iMovie Theater บน Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานตัวเลือก iMovie Theater ในการตั้งค่า > เมนูหลักแล้ว
 2. เลือกแอพ iMovie Theater บนหน้าจอโฮม แล้วลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันกับที่ใช้ในอุปกรณ์อื่นๆ 

คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่า Apple TV "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iMovie Theater" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนภาพยนตร์ที่คุณได้แชร์ไปยัง iMovie Theater ลองลบภาพยนตร์บางเรื่องออกจาก iCloud โดยใช้ MaciPhone หรือ iPad ของคุณ เมื่อคุณลบภาพยนตร์หรือภาพยนตร์ตัวอย่างออกจาก iCloud ภาพยนตร์นั้นจะยังคงอยู่ใน iMovie Theatre บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อลบภาพยนตร์นั้น

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iMovie Theater และ iCloud Drive

วันที่เผยแพร่: