สำรองข้อมูล Apple Watch

ดูวิธีที่ iPhone สำรองและจัดเก็บข้อมูล Apple Watch

คอนเทนต์ของ Apple Watch จะสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติไปยัง iPhone ที่จับคู่ไว้ เพื่อให้คุณสามารถกู้คืน Apple Watch จากข้อมูลสำรองได้ เมื่อคุณสำรองข้อมูล iPhone ไปยัง iCloud หรือ iTunes ข้อมูลสำรองของ iPhone จะรวมข้อมูลของ Apple Watch ด้วย

ข้อมูลสำรองของ Apple Watch จะรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลเฉพาะแอพ (สำหรับแอพที่มาพร้อมเครื่อง) และการตั้งค่า (สำหรับแอพที่มาพร้อมเครื่องและแอพของบริษัทอื่น) เช่น แผนที่ ระยะทาง หน่วย และการตั้งค่าสำหรับแอพเมล ปฏิทิน หุ้น และสภาพอากาศ 
 • การจัดวางแอพบนหน้าจอโฮม
 • การตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกา รวมถึงหน้าปัดนาฬิกาปัจจุบัน การปรับแต่ง และลำดับ 
 • การตั้งค่า Dock ซึ่งรวมถึงลำดับ การกำหนดว่าคุณจะเรียงตามรายการโปรดหรือรายการล่าสุด และแอพที่มีอยู่ 
 • การตั้งค่าระบบทั่วไป เช่น หน้าปัดนาฬิกา ความสว่าง เสียง และการตั้งค่าการสั่น
 • ข้อมูลสุขภาพและการออกกำลังกาย เช่น ประวัติ ความสำเร็จ ข้อมูลการปรับเทียบการออกกำลังกายและกิจกรรมจาก Apple Watch และข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้ป้อน (หากต้องการสำรองข้อมูลสุขภาพและการออกกำลังกาย คุณจะต้องใช้ iCloud หรือข้อมูลสำรอง iTunes ที่เข้ารหัส)
 • การตั้งค่าการแจ้งเตือน
 • เพลย์ลิสต์ อัลบั้ม และ Mix ที่ซิงค์กับ Apple Watch และการตั้งค่าเพลงของคุณ
 • การตั้งค่าเสียงพูดโต้ตอบของ Siri สำหรับ Apple Watch Series 3 หรือใหม่กว่าซึ่งควบคุมเวลาที่ Siri จะพูด 
 • อัลบั้มรูปภาพที่ซิงค์ไว้ (หากต้องการดูว่าอัลบั้มใดบ้างที่มีการซิงค์ ให้เปิดแอพ Apple Watch แตะแท็บ "Apple Watch ของฉัน" แล้วแตะรูปภาพ > อัลบั้มที่เชื่อมข้อมูลแล้ว) 
 • โซนเวลา

ข้อมูลสำรองของ Apple Watch จะไม่รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • การจับคู่ Bluetooth
 • บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้สำหรับ Apple Pay บน Apple Watch
 • รหัสสำหรับ Apple Watch ของคุณ

เมื่อคุณเลิกจับคู่ Apple Watch จาก iPhone ของคุณ iPhone จะสร้างข้อมูลสำรองของ Apple Watch โดยอัตโนมัติ การยกเลิกการจับคู่จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจาก Apple Watch หาก Apple Watch ถูกยกเลิกการจับคู่ในขณะที่อยู่นอกระยะสัญญาณของ iPhone ข้อมูลสำรองอาจไม่มีข้อมูลล่าสุด เมื่อพร้อม คุณสามารถจับคู่ Apple Watch อีกครั้ง และตั้งค่าจากข้อมูลสำรองได้

วันที่เผยแพร่: