สำรองข้อมูล Apple Watch

เรียนรู้วิธีสำรองข้อมูล Apple Watch และดูว่าข้อมูลสำรองมีอะไรบ้าง

Apple Watch สำรองข้อมูลของคุณอย่างไร

ข้อมูล Apple Watch ของคุณจะได้รับการสำรองไปยัง iPhone ที่จับคู่ด้วย* ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตราบใดที่ iPhone และ Apple Watch ของคุณอยู่ใกล้กัน คุณจึงไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้นาฬิกาของคุณได้รับการสำรองข้อมูล

เมื่อคุณเลิกจับคู่ Apple Watch กับ iPhone ของคุณ นาฬิกาจะได้รับการสำรองข้อมูลทั้งหมดไปยัง iPhone เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลล่าสุดได้รับการบันทึกไว้ คุณสามารถใช้ข้อมูล Apple Watch ที่สำรองไว้บน iPhone ของคุณได้ หากจำเป็นต้องกู้คืน Apple Watch หรือเมื่อคุณตั้งค่า Apple Watch ใหม่

เมื่อคุณสำรองข้อมูล iPhone ไปยัง iCloud หรือคอมพิวเตอร์ ข้อมูลสำรอง iPhone ของคุณจะรวมข้อมูลบน Apple Watch ด้วย ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่และกู้คืนจากข้อมูลสำรอง ข้อมูล Apple Watch ล่าสุดของคุณจะได้รับการกู้คืนเช่นกัน

* ถ้าคุณตั้งค่า Apple Watch สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มี iPhone ข้อมูลของนาฬิกาจะได้รับการสำรองไปยัง iCloud โดยตรง ดูรายละเอียดข้อมูลสำรองสำหรับ Apple Watch ที่คุณตั้งค่าให้สมาชิกในครอบครัว

ข้อมูลสำรองของ Apple Watch จะรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลเฉพาะแอป (สำหรับแอปที่มาพร้อมเครื่อง) และการตั้งค่า (สำหรับแอปที่มาพร้อมเครื่องและแอปของบริษัทอื่น) เช่น แผนที่ ระยะทาง หน่วย และการตั้งค่าสำหรับเมล ปฏิทิน หุ้น และสภาพอากาศ 
 • การจัดวางแอปบนหน้าจอโฮม
 • การตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกา รวมถึงหน้าปัดนาฬิกาปัจจุบัน การปรับแต่ง และลำดับ 
 • การตั้งค่า Dock ซึ่งรวมถึงลำดับ การกำหนดว่าคุณจะเรียงตามรายการโปรดหรือรายการล่าสุด และแอปที่มีอยู่ 
 • การตั้งค่าระบบทั่วไปเช่นการตั้งค่าความสว่าง เสียง และการสั่น
 • ข้อมูลสุขภาพและฟิตเนส เช่น ประวัติ ความสำเร็จ การออกกำลังกาย ข้อมูลการปรับเทียบการออกกำลังกายและกิจกรรมจาก Apple Watch และข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้ (หากต้องการสำรองข้อมูลสุขภาพและฟิตเนส คุณต้องใช้ iCloud หรือข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสบนคอมพิวเตอร์)
 • การตั้งค่าการแจ้งเตือน
 • เพลย์ลิสต์ อัลบั้ม และ Mix ที่ซิงค์กับ Apple Watch และการตั้งค่าเพลงของคุณ
 • การตั้งค่าเสียงพูดโต้ตอบของ Siri ที่ควบคุมเมื่อ Siri พูด 
 • อัลบั้มรูปภาพที่ซิงค์ไว้ (หากต้องการดูว่าอัลบั้มใดบ้างที่มีการซิงค์ ให้เปิดแอป Apple Watch แตะแท็บ "Apple Watch ของฉัน" แล้วแตะรูปภาพ > เชื่อมข้อมูลอัลบั้ม) 
 • โซนเวลา

ข้อมูลสำรองของ Apple Watch จะไม่รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • การจับคู่ Bluetooth
 • บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้สำหรับ Apple Pay บน Apple Watch
 • รหัสสำหรับ Apple Watch ของคุณ
 • ข้อความ*

* หากอุปกรณ์ของคุณใช้ iCloud และข้อความใน iCloud iMessages และข้อความ (SMS) และข้อความมัลติมีเดีย (MMS) จะได้รับการจัดเก็บอัตโนมัติใน iCloud

หากคุณใช้การตั้งค่าครอบครัวกับ Apple Watch ของสมาชิกครอบครัว

Apple Watch ที่คุณจัดการสำหรับสมาชิกในครอบครัวจะสำรองข้อมูลโดยตรงไปยังบัญชี iCloud ของสมาชิกในครอบครัว เมื่อนาฬิกาเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและเครือข่าย Wi-Fi

หากต้องการปิดข้อมูลสำรอง iCloud สำหรับนาฬิกาเรือนนั้น ให้เปิดแอปการตั้งค่าใน Apple Watch ที่มีการจัดการ ไปที่ [ชื่อบัญชี] > iCloud > ข้อมูลสำรอง iCloud จากนั้นปิดข้อมูลสำรอง iCloud

วันที่เผยแพร่: