จัดเก็บ Apple Watch ไว้ที่อุณหภูมิขณะใช้งานที่ยอมรับได้

ดูเกี่ยวกับอุณหภูมิขณะใช้งานที่เหมาะสมสำหรับ Apple Watch ดูเคล็ดลับในการรักษาอุณหภูมิดังกล่าว และการจัดการอุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัย

Apple Watch ได้รับการออกแบบเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 32° ถึง 95° F (0° ถึง 35° C) และควรจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง -4° ถึง 113° F (-20° ถึง 45° C) เช่น ไม่ควรปล่อย Apple Watch ทิ้งไว้ให้สัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นเวลานาน หรือทิ้งไว้ในรถในระหว่างวันที่มีอากาศร้อน การจัดเก็บและการใช้งานอุปกรณ์ของคุณนอกช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ อาจทำให้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง หรือทำให้เกิดความเสียหายอื่นๆ ได้

ดูเกี่ยวกับการจัดการอุณหภูมิสำหรับ Apple Watch

ในกรณีที่จำเป็น Apple Watch จะควบคุมอุณหภูมิภายในของตัวเครื่องเอง คุณอาจสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่าง หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น

 • เวลาในการชาร์จอาจเพิ่มขึ้น หรืออาจหยุดชาร์จ
 • จอแสดงผลอาจหรี่แสงลง
 • การถ่ายโอนข้อมูลอาจหยุดพักหรือช้าลง
 • แอพอาจปิด
 • ใน Apple Watch รุ่น Cellular คุณอาจไม่มีการเชื่อมต่อเซลลูลาร์หรืออาจไม่สามารถโทรออกหรือรับสายโทรเข้าได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ปุ่มเซลลูลาร์ในศูนย์ควบคุมจะปรากฏเป็นสีแดง ฟังก์ชั่นการทำงานตามปกติของเซลลูลาร์จะกลับมาใช้ได้หลังจากที่ Apple Watch เย็นลงแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถโทรออกฉุกเฉินได้
  ศูนย์ควบคุมบน Apple Watch

หน้าปัดนาฬิกาที่แสดงไอคอนปรอทวัดอุณหภูมิและเวลา

หาก Apple Watch ของคุณมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เครื่องจะแสดงเฉพาะปรอทวัดอุณหภูมิสีแดงและเวลา

สิ่งที่คุณต้องทำมีดังต่อไปนี้

 1. หากคุณกำลังสวมอุปกรณ์ ให้ถอดออกจากข้อมูล หาก Apple Watch ของคุณกำลังชาร์จ ให้ถอดออกจากที่ชาร์จ นาฬิกาของคุณจะปิดลงโดยอัตโนมัติสักครู่หลังจากแสดงปรอทวัดอุณหภูมิ หากคุณปล่อยนาฬิกาไว้บนที่ชาร์จ นาฬิกาของคุณจะไม่ปิดลง หากคุณพยายามจะเปิดนาฬิกาอีกครั้ง ปรอทวัดอุณหภูมิสีแดงจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง 
 2. นำ Apple Watch ของคุณไปวางไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเย็นลง แล้วปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนวางกลับเข้าที่หรือชาร์จต่อ เมื่อนาฬิกาเย็นลง นาฬิกาจะกลับมาเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 3. หากคุณโทรผ่านเซลลูลาร์ใน Apple Watch รุ่น Cellular ในพื้นที่ที่สัญญาณเซลลูลาร์อ่อน ให้ย้ายไปยังตำแหน่งที่มีสัญญาณแรงขึ้น

จัดการ Apple Watch ของคุณและอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัย

Apple Watch อะแดปเตอร์แปลงไฟ และสายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานและขีดจำกัดอุณหภูมิบนพื้นผิวที่บังคับใช้ แต่ถึงแม้จะอยู่ภายในขีดจำกัดเหล่านี้ก็ตาม การที่นาฬิกาสัมผัสกับพื้นผิวที่อุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก็อาจทำให้คุณเกิดความรู้สึกไม่สบายหรือเกิดการบาดเจ็บได้

เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ด้านความปลอดภัย มีดังนี้

 • โปรดทราบว่า Apple Watch อะแดปเตอร์แปลงไฟ และสายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch จะอุ่นขึ้นเมื่อเสียบกับแหล่งจ่ายไฟ
 • ในขณะที่เสียบอยู่ Apple Watch, สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch และอะแดปเตอร์แปลงไฟไม่ควรสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน
 • ในขณะที่ชาร์จ Apple Watch, อะแดปเตอร์แปลงไฟ และสายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์เหล่านี้กำลังชาร์จหรือเสียบกับแหล่งจ่ายไฟอยู่ ไม่ควรปล่อยให้มีสิ่งใดมาครอบคลุมอุปกรณ์
 • การใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ใน Apple Watch รุ่น Cellular อาจทำให้อุปกรณ์อุ่นขึ้น 
 • ถอด Apple Watch ของคุณออก หากเครื่องร้อนจนเกินพอดี โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากคุณมีลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อความสามารถในการรู้สึกถึงความร้อนบนร่างกาย

Apple Watch อะแดปเตอร์ และสายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 ซึ่งหลายประเทศและภูมิภาคได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยนี้ มาตรฐานดังกล่าวจะมีชื่อเรียกดังนี้ เช่น

 • UL 60950-1 ในสหรัฐอเมริกา
 • CSA 60950-01 ในแคนาดา
 • EN 60950 ในยุโรป
 • AS/NZS 60950:1 ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
วันที่เผยแพร่: