ใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องป้อนรหัสบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องป้อนรหัส ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะที่คุณต้องสมัครสมาชิกหรือจ่ายเงินเพื่อใช้งาน

เครือข่ายที่ต้องป้อนรหัสเหล่านี้ยังมีชื่อเรียกว่าเครือข่าย "การสมัครสมาชิก" หรือ "Wi-Fi ฮอตสปอต" อีกด้วย คุณสามารถพบเครือข่ายเหล่านี้ได้ที่ร้านกาแฟ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โรงแรม สนามบิน และสถานที่สาธารณะอื่นๆ ในบางประเทศและภูมิภาค ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายเป็นผู้รองรับและดูเเลเครือข่ายที่ต้องป้อนรหัส

เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องป้อนรหัส

หากต้องการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องป้อนรหัส ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. แตะการตั้งค่า > Wi-Fi
  2. แตะที่ชื่อเครือข่าย แล้วรอให้หน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น หรือแตะ  ถัดจากชื่อเครือข่าย จากนั้นแตะเข้าร่วมเครือข่าย
  3. หากได้รับแจ้ง ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วป้อนที่อยู่อีเมลหรือรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไข

หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบแล้ว คุณควรจะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อคุณใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องป้อนรหัส โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณยกเลิกก่อนเข้าสู่ระบบเครือข่าย

เมื่อแตะยกเลิกบนหน้าจอเข้าสู่ระบบ จะเป็นการยกเลิกการเชื่อมโยงอุปกรณ์กับเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องป้อนรหัส

หากคุณได้เข้าร่วมเครือข่ายจากหน้าจอ Wi-Fi โดยแตะที่ปุ่ม  จะมีข้อความแจ้งว่าเครือข่ายไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเหล่านี้

  • ไม่มีอินเทอร์เน็ต จะปิดหน้าจอต้อนรับ แล้วปิดเข้าสู่ระบบอัตโนมัติสำหรับเครือข่ายนั้น วิธีนี้จะทำให้อุปกรณ์ของคุณเชื่อมโยงกับเครือข่ายอยู่เสมอ และคุณสามารถใช้เครือข่ายด้วยวิธีอื่น
  • เครือข่ายอื่นๆ จะปิดหน้าจอต้อนรับ แล้วยกเลิกการเชื่อมโยงอุปกรณ์ของคุณจากเครือข่าย วิธีนี้จะนำคุณกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi ซึ่งคุณสามารถเลือกเครือข่ายอื่นได้
  • ยกเลิก จะนำคุณกลับมาที่หน้าจอต้อนรับ

เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi โดยอัตโนมัติ

iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณสามารถจำเครือข่ายและข้อมูลการเข้าสู่ระบบเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นอีกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ในช่วงสัญญาณ

หากอุปกรณ์ของคุณไม่เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องป้อนรหัสโดยอัตโนมัติ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. แตะการตั้งค่า > Wi-Fi
  2. แตะ  ถัดจากชื่อเครือข่าย
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าร่วมอัตโนมัติเปิดอยู่

หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ให้ปิดเข้าร่วมอัตโนมัติ หากต้องการเห็นหน้าจอต้อนรับในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ปิดเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: