วิธีที่ Photos แสดง Smart Album จาก iPhoto หรือ Aperture

Photos แสดง Smart Album จาก iPhoto หรือ Aperture อิงตามเกณฑ์ที่คุณใช้ในการสร้าง

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

Photos มีตัวเลือกในการสร้าง Smart Album มากกว่า iPhoto หรือ Aperture Smart Album ส่วนใหญ่จาก iPhoto หรือ Aperture จะย้ายเข้าใน Photos โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่หาก Smart Album ที่คุณสร้างใน iPhoto หรือ Aperture ใช้เงื่อนไข (เกณฑ์ของ Smart Album) ที่ Photos ไม่รองรับ Smart Album ก็อาจดูแตกต่างไปหรืออาจไม่ปรากฏใน Photos

Smart Album ที่ Photos แสดง

Smart Album ที่มีอยู่จาก iPhoto หรือ Aperture ที่ใช้เงื่อนไขอย่างง่ายจะดูคล้ายกันใน Photos

ตัวอย่างเช่น iPhoto Smart Album ที่มีภาพที่ได้รับการจัดอันดับสองดาวจะปรากฏใน Photos เป็น Smart Album พร้อมภาพที่มีคำสำคัญคือ "2 ดาว" iPhoto Smart Album ที่มีภาพที่ได้รับการจัดอันดับสองดาวหรือมากกว่าจะปรากฏใน Photos โดยจะประกอบด้วยภาพพร้อมคำสำคัญคือ "2 ดาว" หรือ "3 ดาว" หรือ "4 ดาว" หรือ "5 ดาว"

ในทั้งสองกรณี Smart Album จะแสดงภาพเดียวกันกับใน Photos ที่แสดงใน iPhoto หรือ Aperture

Smart Album ที่ Photos แสดงโดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ

เมื่อ Smart Album ใน iPhoto หรือ Aperture ใช้เงื่อนไขที่ Photos สนับสนุนและไม่สนับสนุน Photos ก็จะแสดงอัลบั้มโดยใช้เฉพาะเงื่อนไขที่ Photos สนับสนุนเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น iPhoto Smart Album ที่มีเงื่อนไข "การจัดอันดับของฉันคือสองดาว" และ "สถานที่คือ Maui" จะปรากฏใน Photos พร้อม "(modified)" เพิ่มเข้าในชื่อ Smart Album นี้ประกอบด้วยภาพต่างๆ ที่อิงกับการจัดอันดับดาวของอัลบั้มเท่านั้น เนื่องจาก iPhotos ไม่สนับสนุนการใช้สถานที่เป็นเงื่อนไขของอัลบั้ม

Smart Album ที่ Photos ไม่แสดง

หาก Smart Album จาก iPhoto หรือ Aperture ใช้เฉพาะเงื่อนไขที่ Photos ไม่สนับสนุน Photos ก็จะไม่แสดงอัลบั้มนั้น ตัวอย่างเช่น Aperture Smart Album ที่มีเฉพาะภาพที่ได้ผ่านการแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขภาพภายนอกจะไม่ปราฏใน Photos

วันที่เผยแพร่: