หาก รูปภาพ ไม่สามารถคัดลอกหรือสร้างคลังได้

หากแอพ รูปภาพ แสดงให้เห็นข้อความแจ้งเตือนใดๆ เหล่านี้เมื่อคุณเปิด รูปภาพ ครั้งแรก หรือย้ายคลัง iPhoto หรือ Aperture ที่มีอยู่ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้

"รูปภาพ ไม่สามารถคัดลอกคลังของคุณก่อนจัดเตรียมคลัง มีปัญหาในระบบไฟล์หรือฮาร์ดแวร์…”

การแจ้งเตือนนี้มักจะหมายความว่า มีปัญหาทางกายภาพหรือความเสียหายของข้อมูลในดิสก์ที่คลังรูปภาพตั้งอยู่ 

ลองทำวิธีการใดๆ ต่อไปนี้

  • เปิดแอพ ยูทิลิตี้ดิสก์ แล้ววิเคราะห์และซ่อมแซมดิสก์ 
  • คัดลอกคลังไปยังดิสก์อื่น (เช่น ไดรฟ์ภายนอก) 
  • ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์ เพื่อกู้คืนคลังจากข้อมูลสำรองที่เชื่อถือได้ไปยังดิสก์อื่น 

เพื่อทดสอบว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้แต่ละวิธีได้ผลหรือไม่ ให้ออกจาก รูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม ตัวเลือก ค้างไว้ แล้วเปิด รูปภาพ เมื่อ รูปภาพ ขอให้คุณเลือกคลัง ให้เลือกคลังที่คุณซ่อมแซมหรือกู้คืนแล้ว

เป็นการดี หากทำการสำรองข้อมูลดิสก์ก่อนที่คุณจะทำการซ่อมแซมใดๆ

"รูปภาพ ไม่สามารถคัดลอกคลังของคุณก่อนจัดเตรียมคลัง รูปภาพ ไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น..."

การแจ้งเตือนนี้มักหมายถึงว่า มีสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับโฟลเดอร์ที่มีคลังรูปภาพของคุณ

หากคลังรูปภาพของคุณอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในโฟลเดอร์ รูปภาพ ให้ใช้ชุดของคำสั่ง Terminal เพื่อการกำหนดสิทธิ์ใหม่ ดังนี้

1. เปิดแอพ Terminal

2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Return แทนชื่อของบัญชีผู้ใช้ของคุณสำหรับ your_username

sudo chown -R your_username /Users/your_username/Pictures

3. เมื่อได้รับแจ้งจากระบบ ให้พิมพ์รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ OS X ของคุณ และกด Return

4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Return แทนชื่อของบัญชีผู้ใช้ของคุณสำหรับ your_username

sudo chmod -R 700 /Users/your_username/Pictures

5. ออกจาก รูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม ตัวเลือก ค้างไว้ แล้วเปิด รูปภาพ

6. เมื่อ รูปภาพ ขอให้คุณเลือกคลัง ให้ลองย้ายคลังอีกครั้ง

"ไม่สามารถสร้างคลัง รูปภาพ ไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น..."

การแจ้งเตือนนี้มักหมายถึงว่า มีสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับโฟลเดอร์ที่คุณกำลังสร้างคลังรูปภาพใหม่ 

ถ้าคลังรูปภาพอยู่ในโฟลเดอร์ รูปภาพ ของคุณ ให้ใช้ชุดของคำสั่ง Terminal นี้ในการกำหนดสิทธิ์ใหม่ ดังนี้

1. เปิดแอพ Terminal

2. พิมพ์คำสั่งต่อไปแล้วกด Return แทนชื่อของบัญชีผู้ใช้ของคุณสำหรับ your_username

sudo chown -R your_username /Users/your_username/Pictures 

3. พิมพ์คำสั่งต่อไปแล้วกด Return แทนชื่อของบัญชีผู้ใช้ของคุณสำหรับ your_username

sudo chmod -R 700 /Users/your_username/Pictures

5. ออกจาก รูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม ตัวเลือก ค้างไว้ แล้วเปิด รูปภาพ 

6. เมื่อ รูปภาพ ขอให้คุณเลือกคลัง ให้ลองย้ายคลังอีกครั้ง

วันที่เผยแพร่: