วิธีการที่แอพรูปภาพจัดการเนื้อหาและเมตาดาต้าจาก iPhoto และ Aperture

เรียนรู้วิธีการที่แอพรูปภาพจัดการคอนเทนต์และเมตาดาต้าของคุณเมื่อคุณย้ายข้อมูลจาก iPhoto หรือ Aperture

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

วิธีการที่คอนเทนต์และเมตาดาต้าของ iPhoto ย้ายไปยังแอพรูปภาพ

รูปภาพและการจัดระเบียบ: 

 • จะมีการย้ายรูปภาพและภาพยนตร์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง รูปภาพจะย้ายไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยนและการกรองที่คุณนำไปใช้ใน iPhoto คุณไม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ในแอพรูปภาพ แต่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นภาพต้นฉบับได้
 • กิจกรรมจะย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า "กิจกรรม iPhoto" ในมุมมองอัลบั้ม
 • แอพรูปภาพจะเก็บอัลบั้มต่างๆ ไว้
 • แอพรูปภาพจะเก็บ Smart Album โดยส่วนใหญ่ไว้ ซึ่งโดยปกติ Smart Album ที่มีเกณฑ์การเลือกที่แอพรูปภาพไม่รองรับจะย้ายไปยัง Smart Album โดยมีการการเพิ่มคำว่า "(แก้ไขแล้ว)" ต่อท้ายชื่อ Smart Album หากแอพรูปภาพไม่รองรับเกณฑ์ใดๆ ของ Smart Album ก็จะไม่ย้ายไปยัง Smart Album
 • สมุดภาพและปฏิทินบางประเภทที่สร้างขึ้นด้วยธีมที่แอพรูปภาพไม่รองรับอีกต่อไปจะย้ายไปยังอัลบั้ม 
 • แอพรูปภาพจะเก็บสไลด์โชว์ไว้ หากธีมสไลด์โชว์ไม่มีในแอพรูปภาพ ก็จะใช้ธีมสไลด์โชว์ของแอพรูปภาพที่เป็นค่าเริ่มต้น
 • แอพรูปภาพจะเก็บข้อมูลใบหน้าไว้

คำสำคัญและเมตาดาต้าอื่นๆ: 

 • แอพรูปภาพจะเก็บคำสำคัญไว้ 
 • แอพรูปภาพจะเก็บชื่อที่ผู้ใช้กำหนดไว้ ภาพที่ไม่มีชื่อที่ผู้ใช้กำหนดจะแสดงเป็น "ไม่มีชื่อ" ในแอพรูปภาพ
 • การจัดอันดับดาวจะย้ายในลักษณะเป็นคำสำคัญที่คล้ายกันในแอพรูปภาพ เช่น "1 ดาว" "2 ดาว" และต่อๆ ไป
 • ภาพที่มีการติดธงจะย้ายพร้อมคำสำคัญ “ติดธง” และปรากฏใน Smart Album ที่มีการ “ติดธง” ในมุมมองอัลบั้ม
 • แอพรูปภาพจะเก็บเมตาดาต้าโดยส่วนใหญ่ไว้ เมตาดาต้า IPTC (International Press Telecommunications Council) บางอย่าง ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์จะไม่ปรากฏอยู่ในแอพรูปภาพ อย่างไรก็ตาม เมตาดาต้านี้ยังคงมีความสัมพันธ์กับรูปภาพ และคุณจะเห็นในแอพพลิเคชั่นที่แสดงเมตาดาต้า IPTC อย่าง iPhoto และ Aperture 

วิธีการที่คอนเทนต์และเมตาดาต้าของ Aperture ย้ายไปยังแอพรูปภาพ

รูปภาพและการจัดระเบียบ:

 • จะมีการย้ายรูปภาพและภาพยนตร์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง รูปภาพจะย้ายไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยนและการกรองที่คุณนำไปใช้ใน Aperture คุณไม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนใดๆ ในแอพรูปภาพ แต่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นภาพต้นฉบับได้
 • โปรเจ็กต์และโฟลเดอร์ย่อยจะย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า "โปรเจ็กต์ Aperture" และ "กิจกรรม iPhoto" ในมุมมองอัลบั้ม
 • แอพรูปภาพจะเก็บอัลบั้มต่างๆ ไว้
 • แอพรูปภาพจะเก็บ Smart Album โดยส่วนใหญ่ไว้ ซึ่งโดยปกติ Smart Album ที่มีเกณฑ์การเลือกที่แอพรูปภาพไม่รองรับจะย้ายไปยัง Smart Album โดยมีการการเพิ่มคำว่า "(แก้ไขแล้ว)" ต่อท้ายชื่อ Smart Albumหากแอพรูปภาพไม่รองรับเกณฑ์ใดๆ ของ Smart Album ก็จะไม่ย้ายไปยัง Smart Album
 • สมุดภาพจะย้ายไปยังอัลบั้ม
 • แอพรูปภาพจะเก็บสไลด์โชว์ไว้ หากธีมสไลด์โชว์ไม่มีในแอพรูปภาพ ก็จะใช้ธีมสไลด์โชว์ของแอพรูปภาพที่เป็นค่าเริ่มต้น 
 • แอพรูปภาพจะเก็บข้อมูลใบหน้าไว้

คำสำคัญและเมตาดาต้าอื่นๆ: 

 • แอพรูปภาพจะเก็บคำสำคัญไว้
 • แอพรูปภาพจะเก็บชื่อที่ผู้ใช้กำหนดไว้ ภาพที่ไม่มีชื่อที่ผู้ใช้กำหนดจะแสดงเป็น "ไม่มีชื่อ" ในแอพรูปภาพ
 • การจัดอันดับดาวจะย้ายในลักษณะเป็นคำสำคัญที่คล้ายกันในแอพรูปภาพ เช่น "1 ดาว" "2 ดาว" และต่อๆ ไป
 • ภาพที่มีการติดธงจะย้ายพร้อมคำสำคัญ “ติดธง” และปรากฏใน Smart Album ที่มีการ “ติดธง” ในมุมมองอัลบั้ม
 • ป้ายสีจะย้ายในลักษณะเป็นคำสำคัญ เช่น "สีเขียว" และ "สีม่วง"
 • แอพรูปภาพจะเก็บคำบรรยายภาพไว้
 • เมตาดาต้าส่วนใหญ่จะได้รับการเก็บไว้ในแอพรูปภาพ โดยเมตาดาต้า IPTC บางอย่าง ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์จะไม่ปรากฏในแอพรูปภาพ อย่างไรก็ตาม เมตาดาต้านี้ยังคงมีความสัมพันธ์กับรูปภาพ และคุณจะยังคงเห็นในแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่แสดงเมตาดาต้า IPTC อย่าง iPhoto และ Aperture
 • ช่องเมตาดาต้าแบบกำหนดเองจะไม่ย้ายไปยังแอพรูปภาพ 
วันที่เผยแพร่: