เปลี่ยนโปรไฟล์ใบรับรองที่ติดตั้งด้วยตนเองใน iOS และ iPadOS ให้เป็นเชื่อถือได้

เมื่อคุณติดตั้งโปรไฟล์ที่มีเพย์โหลดใบรับรองด้วยตนเองใน iOS 10.3 และใหม่กว่า และ iPadOS ระบบจะถือว่าใบรับรองนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้โดยอัตโนมัติสำหรับ SSL 


บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ

คุณจะต้องเปิดการเชื่อถือ SSL ด้วยตนเองเมื่อติดตั้งโปรไฟล์ที่ได้รับมาจากอีเมลหรือดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์

หากคุณต้องการเปิดการเชื่อถือ SSL สำหรับใบรับรองนั้น โปรดไปที่การตั้งค่า> ทั่วไป > เกี่ยวกับ > การตั้งค่าการเชื่อถือใบรับรอง จากนั้นเปิดการเชื่อถือสำหรับใบรับรองนั้นที่ด้านล่าง "เปิดใช้งานการเชื่อถือทั้งหมดสำหรับใบรับรองหลัก"

Apple แนะนำให้ติดตั้งใบรับรองผ่าน Apple Configurator หรือ Mobile Device Management (MDM) เพย์โหลดใบรับรองจะได้รับการเชื่อถือจาก SSL เมื่อติดตั้งด้วย Configurator, MDM หรือเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์การลงทะเบียน MDM

วันที่เผยแพร่: