เปลี่ยนโปรไฟล์ใบรับรองที่ติดตั้งด้วยตนเองใน iOS และ iPadOS ให้เป็นเชื่อถือได้

หากคุณติดตั้งโปรไฟล์ที่มีเพย์โหลดใบรับรองใน iOS และ iPadOS ด้วยตนเอง ระบบจะถือว่าใบรับรองนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้โดยอัตโนมัติสำหรับ SSL เปลี่ยนโปรไฟล์ใบรับรองที่ติดตั้งให้เป็นเชื่อถือได้ด้วยตนเอง


บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ

คุณจะต้องเปิดการเชื่อถือสำหรับ SSL/TLS ด้วยตนเองเมื่อติดตั้งโปรไฟล์ที่ได้รับมาจากอีเมลหรือดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์

หากคุณต้องการเปิดการเชื่อถือ SSL/TLS สำหรับใบรับรองนั้น โปรดไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > การตั้งค่าการเชื่อถือใบรับรอง จากนั้นเปิดการเชื่อถือสำหรับใบรับรองนั้นที่ด้านล่าง "เปิดใช้งานการเชื่อถือทั้งหมดสำหรับใบรับรองหลัก"

การตั้งค่าการเชื่อถือใบรับรองสำหรับ iPhone

Apple แนะนำให้ติดตั้งใบรับรองผ่าน Apple Configurator หรือการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) เพย์โหลดใบรับรองจะได้รับการเชื่อถือจาก SSL เมื่อติดตั้งด้วย Configurator, MDM หรือเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์การลงทะเบียน MDM

วันที่เผยแพร่: