หากคุณเห็นคำเตือนขณะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์รูปภาพในแอพรูปภาพ หรือ iPhoto

คุณจะเห็นไอคอนหรือข้อความเตือนในแอพรูปภาพ หรือ iPhoto เมื่อรูปภาพมีความละเอียดต่ำเกินกว่าที่จะพิมพ์ภาพให้มีคุณภาพได้ หรือเมื่อมีคำบรรยายภาพเกยทับขอบของภาพ เลือกขนาดพิมพ์ที่เล็กลง หรือปรับแก้คำบรรยายภาพ

เกี่ยวกับคำเตือนคุณภาพของรูปภาพ

หากรูปภาพปรากฏขึ้นพร้อมกับไอคอน  หรือข้อความเตือนในลักษณะเดียวกันกับที่แสดงด้านล่างนี้ แสดงว่ารูปภาพมีขนาดความละเอียดของบิตแมปต่ำเกินกว่าที่จะพิมพ์ในขนาดที่คุณเลือกได้ มีความเป็นไปได้ที่รูปภาพเหล่านี้จะดูไม่เรียบหรือเบลอ เมื่อพิมพ์ออกมา

หากต้องการแก้ไข ให้เลือกขนาดพิมพ์ที่เล็กลงสำหรับรูปภาพเหล่านี้

คำเตือนรูปภาพมีความละเอียดต่ำ:

ไอคอนเตือนรูปภาพมีความละเอียดต่ำ:

หากคุณกำลังวางเค้าโครงหนังสือ คุณสามารถเพิ่มจำนวนรูปภาพในหนึ่งหน้าเพื่อลดขนาดของแต่ละรูป และอาจทำให้คำเตือนหายไปได้ หากรูปภาพถูกครอบตัด การแปลงกลับไปเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับจะเพิ่มขนาดรูปภาพ และอาจทำให้คำเตือนหายไปได้ 

คำเตือนความละเอียดต่ำจะไม่ปรากฏใน iPhoto '11 เมื่อสร้างหนังสือ การ์ด หรือปฏิทิน คำเตือนดังกล่าวจะปรากฏเฉพาะในคำสั่งพิมพ์ เมื่อรูปภาพมีความละเอียดต่ำเกินไปเท่านั้น

ความละเอียดขั้นต่ำที่แนะนำ

เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพดี Apple ขอแนะนำให้ใช้ความละเอียดขั้นต่ำตามที่แสดงด้านล่างนี้ โดยทั่วไปแล้ว ความละเอียดที่สูงกว่าค่าเหล่านี้จะส่งผลให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่สูงกว่าในขนาดที่กำหนด

อเมริกาเหนือ

ขนาดการพิมพ์และขนาดความละเอียดของบิตแมปขั้นต่ำ:

 • 4 x 6 นิ้ว: 600 x 900 พิกเซล
 • 5 x 7 นิ้ว: 750 x 1050 พิกเซล
 • กระเป๋าสตางค์: 300 x 450 พิกเซล
 • 8 x 10 นิ้ว: 1200 x 1500 พิกเซล
 • 16 x 20 นิ้ว: 1600 x 2000 พิกเซล
 • 20 x 30 นิ้ว: 1600 x 2400 พิกเซล

ยุโรป

ขนาดการพิมพ์และขนาดความละเอียดของบิตแมปขั้นต่ำ:

 • 10 x 15 ซม.: 600 x 900 พิกเซล
 • 13 x 18 ซม.: 750 x 1050 พิกเซล
 • 5 x 8 ซม.: 300 x 450 พิกเซล
 • 15 x 20 ซม.: 900 x 1200 พิกเซล
 • 20 x 25 ซม.: 1200 x 1500 พิกเซล
 • 20 x 30 ซม.: 1500 x 1800 พิกเซล

ญี่ปุ่น

ขนาดการพิมพ์และขนาดความละเอียดของบิตแมปขั้นต่ำ:

 • L (127 x 89 มม.): 750 x 526 พิกเซล
 • KG (152 x 102 มม.): 900 x 600 พิกเซล
 • 2L (178 x 127 มม.): 1050 x 750 พิกเซล
 • 6P (254 x 203 มม.): 1500 x 750 พิกเซล
 • A4 (297 x 210 มม.): 1754 x 1240 พิกเซล
 • 4P (305 x 254 มม.): 1800 x 1500 พิกเซล

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ขนาดการพิมพ์และขนาดความละเอียดของบิตแมปขั้นต่ำ:

 • 4 x 6 นิ้ว: 600 x 900 พิกเซล
 • 5 x 7 นิ้ว: 750 x 1050 พิกเซล
 • 4x (2.5 x 3.5 นิ้ว): 375 x 525 พิกเซล
 • 8 x 10 นิ้ว: 1200 x 1500 พิกเซล
 • 16 x 20 นิ้ว: 1600 x 2000 พิกเซล
 • 20 x 30 นิ้ว: 1600 x 2400 พิกเซล

สิงคโปร์

ขนาดการพิมพ์และขนาดความละเอียดของบิตแมปขั้นต่ำ:

 • 4R (4 x 6 นิ้ว): 600 x 900 พิกเซล
 • 4D (4.5 x 6 นิ้ว): 675 x 900 พิกเซล
 • 5R (5 x 7 นิ้ว): 750 x 1050 พิกเซล
 • 4x2R (2.5 x 3.5 นิ้ว): 375 x 525 พิกเซล
 • 8R (8 x 10 นิ้ว): 1200 x 1500 พิกเซล
 • 16 x 20 นิ้ว: 1600 x 2000 พิกเซล
 • 20 x 30 นิ้ว: 1600 x 2400 พิกเซล

ฮ่องกง

ขนาดการพิมพ์และขนาดความละเอียดของบิตแมปขั้นต่ำ:

 • 3R (3.5 x 5 นิ้ว): 525 x 750 พิกเซล
 • 4R (4 x 6 นิ้ว): 600 x 900 พิกเซล
 • 4D (4.5 x 6 นิ้ว): 675 x 900 พิกเซล
 • 5Y (5 x 7 นิ้ว): 750 x 1050 พิกเซล
 • 4x2R (2.5 x 3.5 นิ้ว): 375 x 525 พิกเซล
 • 8R (8 x 10 นิ้ว): 1200 x 1500 พิกเซล
 • 16 x 20 นิ้ว: 1600 x 2000 พิกเซล
 • 20 x 30 นิ้ว: 1600 x 2400 พิกเซล

เกี่ยวกับคำเตือนข้อความหรือคำบรรยายภาพ

ไอคอนเตือน  ที่แสดงถัดจากข้อความหรือคำบรรยายภาพมีความหมายว่า ข้อความดังกล่าวยาวเกินขอบที่กำหนด นอกจากนี้ คำเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสั่งซื้อหนังสือ การ์ด หรือปฏิทินที่มีข้อความยาวเกินขอบ

คำเตือนข้อความ:

ไอคอนคำเตือนข้อความ:

 

ระบบจะกำหนดขนาดข้อความตามเค้าโครงที่คุณเลือก แต่คุณมีสองตัวเลือกในการจัดให้ข้อความมีขนาดพอดี ดังนี้

ลองใช้แบบอักษรอื่น

ก่อนที่คุณจะลบข้อความ ให้ลองใช้แบบอักษรอื่นเพื่อดูว่ามีแบบที่ใช้ได้ดีกว่าหรือไม่ แบบอักษรหลายแบบจะมีข้อกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดและตัวอักษรแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แบบอักษร Chicago ขนาด 11.8 พอยต์จะใช้พื้นที่มากกว่าแบบอักษร Helvetica ขนาด 11.8 พอยต์ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนข้อความในจุดใดจุดหนึ่งจะส่งผลต่อข้อความอื่นๆ ทั้งหมดในประเภทเดียวกัน (คำบรรยายภาพ ชื่อเรื่อง ชื่อรอง)

วิธีเปลี่ยนแบบอักษร มีดังนี้

 1. เลือกข้อความทั้งหมดในช่องข้อความ
 2. เลือก แก้ไข > แบบอักษร > แสดงแบบอักษร จากแถบเมนู
 3. ใช้หน้าต่างแบบอักษร เพื่อเลือกแบบอักษรหรือขนาดข้อความใหม่

ลบข้อความ

หากการเปลี่ยนแบบอักษรไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลองลดจำนวนข้อความในคำบรรยายภาพลง

ระบบจะกำหนดขนาดของคำบรรยายภาพไว้แล้วล่วงหน้า ดังนั้นจึงไม่มีแถบเลื่อนให้คุณดูข้อความส่วนที่เกิน เมื่อลบข้อความที่มองเห็นออกไปแล้ว ข้อความส่วนที่เกินจะปรากฏขึ้น คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดได้ด้วยการเลือกทั้งหมด แล้วกดลบ จากนั้นจึงเพิ่มคำบรรยายภาพที่สั้นลง

วันที่เผยแพร่: