ดูเนื้อเพลงที่ซิงค์ตรงจังหวะใน Apple Music บน iPhone, iPod touch หรืออุปกรณ์ Android ของคุณ

หากคุณสมัครสมาชิก Apple Music ก็สามารถดูเนื้อเพลงที่ตรงจังหวะไปพร้อมกับการฟังเพลงโปรด

iPhone ที่แสดงเนื้อเพลงสำหรับเพลงและปุ่มเนื้อเพลงที่มุมล่างซ้าย

วิธีเปิดหรือปิดเนื้อเพลงที่ซิงค์ตรงจังหวะ

 1. เปิดแอป Apple Music 
 2. เล่นเพลงจากแค็ตตาล็อก Apple Music
 3. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะเพลงที่กำลังเล่นอยู่
 4. ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แตะเนื้อเพลง ปุ่มเนื้อเพลง เพื่อเปิดหรือปิดหรือปิดเนื้อเพลงที่ซิงค์ตรงจังหวะ หากไม่มีเนื้อเพลงที่ซิงค์ตรงจังหวะ คุณอาจเห็นเนื้อเพลงทั้งหมดของเพลงดังกล่าวแทน

หากปุ่มเนื้อเพลงเป็นสีเทา

หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณแตะเนื้อเพลง ปุ่มเนื้อเพลง แสดงว่าคุณกำลังเล่นเพลงที่ไม่ได้มาจากแคตตาล็อก Apple Music หรือไม่มีเนื้อเพลงสำหรับเพลงนั้น


ดูเนื้อเพลงเต็มสำหรับเพลง

 1. เปิดแอป Apple Music
 2. แตะเพลงในแค็ตตาล็อก Apple Music ค้างไว้
 3. แตะดูเนื้อเพลงทั้งหมด

บางเพลงอาจไม่มีเนื้อเพลง


รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ซิงค์ตรงจังหวะ

หากคุณสังเกตพบว่าเนื้อเพลงที่ซิงค์ตรงจังหวะหายไปหรือไม่ถูกต้อง คุณสามารถรายงานในแอป Apple Music ได้โดยตรง

 1. ขณะดูเนื้อเพลงที่ซิงค์ตรงจังหวะ ให้แตะที่ท่อนเพลงค้างไว้
 2. ในแผ่นงานการแชร์ที่ปรากฏขึ้น ให้แตะบรรทัดที่คุณต้องการรายงาน
 3. เลื่อนไปที่ด้านล่างของแผ่นงานการแชร์ แล้วแตะแจ้งข้อกังวล
 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อรายงานข้อกังวลของคุณ


ความพร้อมให้บริการของ Apple Music อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: