วิธีการตั้งรหัสผ่านเฟิร์มแวร์บน Mac

รหัสผ่านเฟิร์มแวร์จะป้องกันไม่ให้มีการเริ่มต้นระบบจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายในหรือภายนอกใดๆ นอกเหนือจากดิสก์เริ่มต้นระบบที่คุณเลือก

เพื่อปกป้องข้อมูลบน Mac ของคุณ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ (รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้ารหัสดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณโดยใช้ FileVault เพื่อให้เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถเข้าสู่ระบบ Mac ของคุณเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อมูลบนดิสก์นั้นได้

เพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ได้ รหัสผ่านเฟิร์มแวร์จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีรหัสผ่านสามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์อื่นที่ไม่ใช่ดิสก์เริ่มต้นระบบที่กำหนดไว้ของคุณ ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถใช้การกดปุ่มร่วมกันในการเริ่มต้นระบบบางอย่าง

ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้ได้กับ OS X Mountain Lion หรือใหม่กว่า

วิธีเปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์

 1. เริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS: กดปุ่ม Command (⌘)-R ค้างไว้ทันทีหลังจากเปิด Mac และปล่อยปุ่มเมื่อคุณเห็นโลโก้ Apple หรือรูปโลกหมุน
 2. เมื่อหน้าต่างยูทิลิตี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกยูทิลิตี้ในแถบเมนู แล้วเลือกยูทิลิตี้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์หรือยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบ ยูทิลิตี้นี้ใช้ได้ใน Mac รุ่นที่รองรับการใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์เท่านั้น
 3. คลิก เปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์
 4. ป้อนรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ในช่องที่มีให้ แล้วคลิกตั้งรหัสผ่าน จำรหัสผ่านนี้ไว้
 5. ออกจากยูทิลิตี้ จากนั้นเลือกเมนู Apple () > เริ่มการทำงานใหม่

Mac จะขอรหัสผ่านเฟิร์มแวร์เฉพาะเมื่อพยายามเริ่มต้นระบบจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เลือกไว้ในการตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบ หรือเมื่อเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ป้อนรหัสผ่านเฟิร์มแวร์เมื่อคุณเห็นไอคอนรูปกุญแจและช่องรหัสผ่าน:

วิธีปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์

 1. เริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS Recovery: กดปุ่ม Command (⌘)-R ค้างไว้ทันทีหลังจากเปิด Mac และปล่อยปุ่มเมื่อคุณเห็นไอคอนแม่กุญแจ  และช่องรหัสผ่าน
 2. ป้อนรหัสผ่านเฟิร์มแวร์
 3. เมื่อหน้าต่างยูทิลิตี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกยูทิลิตี้ในแถบเมนู แล้วเลือกยูทิลิตี้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์หรือยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบ
 4. คลิก ปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์
 5. ป้อนรหัสผ่านเฟิร์มแวร์อีกครั้งเมื่อได้รับแจ้ง
 6. ออกจากยูทิลิตี้ จากนั้นเลือกเมนู Apple () > เริ่มการทำงานใหม่

วิธีการตั้งรหัสสำหรับการใช้ครั้งเดียว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติโหมดสูญหายของค้นหา Mac ของฉัน เพื่อล็อคเครื่อง Mac ของคุณจากระยะไกลด้วยรหัสสำหรับการใช้ครั้งเดียวได้อีกด้วย Mac จะได้รับคำแนะนำในการล็อคจาก iCloud จากนั้นเครื่องจะรีสตาร์ท และขอให้ป้อนรหัส PIN สำหรับล็อคระบบที่คุณสร้างไว้ เมื่อคุณป้อนรหัสนั้น Mac จะเริ่มต้นระบบจากดิสก์เริ่มต้นระบบที่คุณกำหนดไว้ และปิดใช้งานรหัสนั้น

โหมดสูญหายจะทำงานแม้ในขณะที่ใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ รหัสผ่านเฟิร์มแวร์จะยังคงทำงานอยู่จนกว่าคุณจะปิดใช้งานด้วยยูทิลิตี้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ ซึ่งไม่เหมือนกับรหัสที่ตั้งด้วยโหมดสูญหาย

หากคุณลืมรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ของคุณ

หากคุณจำรหัสผ่านเฟิร์มแวร์หรือรหัสไม่ได้ โปรดนัดหมายเพื่อรับบริการด้วยตัวเองกับ Apple Store หรือ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple นำ Mac ของคุณไปตามการนัดหมาย และนำใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

วันที่เผยแพร่: