ตั้งรหัสผ่านเฟิร์มแวร์บน Mac ของคุณ

เมื่อคุณตั้งรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ ผู้ใช้ที่ไม่มีรหัสผ่านจะไม่สามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์อื่นที่ไม่ใช่ดิสก์เริ่มต้นระบบที่กำหนดไว้ได้

คุณสมบัตินี้ต้องใช้ Mac ที่มีหน่วยประมวลผล Intel สำหรับระดับความปลอดภัยที่เทียบเท่าใน Mac ที่มี Apple Silicon ให้เปิด FileVault

วิธีเปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์

  1. เริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS
  2. เมื่อหน้าต่างยูทิลิตี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกยูทิลิตี้ในแถบเมนูแล้วเลือกยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบหรือยูทิลิตี้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์
  3. คลิก เปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์
  4. ป้อนรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ในช่องที่มีให้ แล้วคลิกตั้งรหัสผ่าน  จำรหัสผ่านนี้ไว้
  5. ออกจากยูทิลิตี้ จากนั้นเลือกเมนู Apple  > รีสตาร์ท

Mac จะขอรหัสผ่านเฟิร์มแวร์เฉพาะเมื่อพยายามเริ่มต้นระบบจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เลือกไว้ในการตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบ หรือเมื่อเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ป้อนรหัสผ่านเฟิร์มแวร์เมื่อคุณเห็นรูปกุญแจและช่องรหัสผ่าน:

หน้าจอเริ่มต้นที่แสดงไอคอนรูปกุญแจและช่องรหัสผ่าน

วิธีปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์

  1. เริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ระหว่างการเริ่มต้นระบบ คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านเฟิร์มแวร์
  2. เมื่อหน้าต่างยูทิลิตี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกยูทิลิตี้ในแถบเมนูแล้วเลือกยูทิลิตี้ความปลอดภัยการเริ่มต้นระบบหรือยูทิลิตี้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์
  3. คลิก ปิดรหัสผ่านเฟิร์มแวร์
  4. ป้อนรหัสผ่านเฟิร์มแวร์อีกครั้งเมื่อได้รับแจ้ง
  5. ออกจากยูทิลิตี้ จากนั้นเลือกเมนู Apple  > รีสตาร์ท

หากคุณลืมรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ของคุณ

หากคุณจำรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ไม่ได้ โปรดนัดหมายเพื่อรับบริการด้วยตัวเองกับ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple นำ Mac ของคุณไปตามการนัดหมาย และนำใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

วันที่เผยแพร่: