ใช้การต่ออายุใบรับรองที่ใช้โปรไฟล์ใน macOS

macOS เวอร์ชั่นปัจจุบันมีการรองรับการต่ออายุใบรับรองที่ได้จากโปรไฟล์การกำหนดค่า

คุณสามารถใช้ macOS เพื่อต่ออายุการลงทะเบียนใบรับรองด้วยโปรไฟล์การกำหนดค่าของคุณโดยใช้สองวิธีดังต่อไปนี้

  • โปรโตคอลการลงทะเบียนใบรับรองอย่างง่าย (SCEP) ซึ่งมักจะใช้บริการลงทะเบียนอุปกรณ์เครือข่าย (NDES) ของผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ของ Microsoft
  • DCOM/RPC (ADCertificate) ซึ่งใช้ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ของ Microsoft Windows Server 

เกี่ยวกับใบรับรอง

ใน macOS คุณสามารถรับและต่ออายุใบรับรองด้วยโปรไฟล์เดียวกันได้ เมื่อใบรับรองใกล้ถึงวันหมดอายุ macOS จะแจ้งเตือนคุณในช่วงเวลาต่อไปนี้

  • คุณจะได้รับการเตือนเมื่อเหลือเวลา 15 วันก่อนใบรับรองจะหมดอายุ 
  • ป้ายประกาศจะปรากฏในศูนย์การแจ้งเตือนเมื่อเหลือเวลาน้อยกว่า 15 วันก่อนใบรับรองจะหมดอายุ ระบบจะแจ้งเตือนวันละหนึ่งครั้งจนกระทั่งใบรับรองหมดอายุ หรือคุณอัพเดทหรือลบใบรับรองนั้นออก

หากต้องการอัพเดทใบรับรอง ให้เข้าไปที่บานหน้าต่างโปรไฟล์ของการตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกโปรไฟล์ใบรับรอง แล้วคลิกอัพเดท 

ต่ออายุด้วย ADCertificate

คลิกปุ่มอัพเดทในบานหน้าต่างโปรไฟล์ของการตั้งค่าระบบเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ กุญแจส่วนตัวใหม่จะใช้ในการลงชื่อกำกับคำขอใบรับรองที่ถูกส่งไปยัง CA ใบรับรองใหม่จาก CA จะจับคู่กับกุญแจส่วนตัวใหม่

ใบรับรองเดิมและกุญแจส่วนตัวที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อติดตั้งโปรไฟล์จะยังคงอยู่ในพวงกุญแจ

ดูวิธีต่ออายุใบรับรองที่ส่งผ่านโปรไฟล์การกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ

ต่ออายุด้วย SCEP

คลิกที่ปุ่มอัพเดทในบานหน้าต่างโปรไฟล์ของการตั้งค่าระบบ กุญแจส่วนตัวปัจจุบันจะใช้ในการเข้าลงชื่อกำกับคำขอใบรับรองที่ถูกส่งไปยัง CA เมื่อ CA ต่ออายุใบรับรอง CA จะจับคู่ใบรับรองนั้นกับกุญแจส่วนตัวเดิม

ใบรับรองเดิมที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อติดตั้งโปรไฟล์จะยังคงอยู่ในพวงกุญแจ

ต่ออายุผ่านบรรทัดคำสั่ง

ใน macOS 10.12 Sierra และใหม่กว่า คุณสามารถต่ออายุใบรับรองที่สร้างจากโปรไฟล์ ADCertificate และ SCEP ด้วยคำสั่ง /usr/bin/profiles ได้ ใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้ในบรรทัดคำสั่ง

profiles -W -p <profileIdentifier value>

คุณสามารถหาค่า "profileIdentifier" ได้โดยการสร้างรายการโปรไฟล์ที่ติดตั้งด้วยอาร์กิวเมนต์คำสั่ง -L

ตั้งค่าการแจ้งเตือนการต่ออายุ

Yosemite และ macOS เวอร์ชั่นใหม่กว่าจะแสดงการแจ้งเตือนรายวันเมื่อเหลือเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนใบรับรองจะหมดอายุ

คุณสามารถเปลี่ยนเวลาการแจ้งเตือนรายวันด้วยสองพารามิเตอร์การกำหนดค่าที่เรียกว่า CertificateRenewalTimeInterval และ CertificateRenewalTimePercent โดยมีรายละเอียดดังนี้

พารามิเตอร์  วิธีการนำไปใช้ ค่าที่ได้รับอนุญาต ประเภทของค่า
CertificateRenewalTimeInterval โปรไฟล์การกำหนดค่าตัวจัดการโปรไฟล์: ADCert หรือ SCEP มากกว่า 14 วันหรือน้อยกว่าอายุการใช้งานสูงสุดของใบรับรองโดยมีหน่วยเป็นวัน วัน (จำนวนเต็ม)
CertificateRenewalTimePercent /usr/sbin/defaults ระหว่าง 1 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (จำนวนเต็ม)

คุณสามารถปรับใช้ CertificateRenewalTimePercent กับไวยากรณ์ในรูปแบบนี้

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.mdmclient CertificateRenewalTimePercent -int 25

คุณสามารถใช้การตั้งค่าสองรูปแบบเหล่านี้ร่วมกัน

  • หากมีการกำหนด CertificateRenewalTimeInterval ในโปรไฟล์ ให้ใช้ค่าดังกล่าว
  • หากไม่มีการกำหนด CertificateRenewalTimeInterval ในโปรไฟล์ แต่มีการกำหนดในไคลเอ็นต์ ให้ใช้ค่าของ CertificateRenewalTimePercent

หากไม่มีการกำหนดค่าทั้งสองประเภทดังกล่าว ให้ตั้งช่วงเวลาไว้ที่ 14 วัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรไฟล์ที่คุณใช้ในการสร้างใบรับรอง ADCert หรือ SCEP อาจถูกลบออก หากคุณใช้ Mavericks หรือ macOS เวอร์ชั่นใหม่กว่า ใบรับรองและกุญแจส่วนตัวล่าสุดจะถูกลบออกจากพวงกุญแจ ยกเว้นใบรับรองเดิมซึ่งคุณจะต้องลบด้วยตนเอง

โปรไฟล์ที่คุณใช้ในการรับใบรับรองอาจมีเพย์โหลดอื่นเชื่อมไปยังใบรับรองดังกล่าว ตัวอย่างของเพย์โหลด ได้แก่ เครือข่าย: EAP-TLS, VPN: การรับรองความถูกต้องที่ใช้ใบรับรองแบบ OnDemand เมื่อต่ออายุใบรับรองแล้ว การกำหนดค่าที่ขึ้นอยู่กับส่วนนี้จะได้รับการอัพเดทสำหรับใบรับรองใหม่

หลังจากที่ต่ออายุใบรับรองแล้ว โปรไฟล์ที่ติดตั้งจะเชื่อมโยงกับใบรับรองใหม่ เมื่อต่ออายุใบรับรองแล้ว จะไม่มีการติดตั้งหรือสร้างโปรไฟล์เพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: