วิธีการใช้ปุ่มฟังก์ชั่นบน Mac ของคุณ

คุณสามารถใช้ปุ่มแถวบนสุดบนคีย์บอร์ดของ Apple เป็นปุ่มควบคุมสำหรับฟังก์ชัน Mac ในตัวหรือใช้เป็นปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐาน

ควบคุมคุณสมบัติต่างๆบน Mac ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ปุ่มแถวบนสุดของคีย์บอร์ดของ Apple จะควบคุมคุณสมบัติต่างๆ จำนวนมากบน Mac ของคุณ เช่น การกดแป้นที่มีไอคอนลำโพงจะเป็นการปรับระดับเสียง

แผนผังแสดงปุ่มฟังก์ชั่นของ MacBook Air

หาก Mac ของคุณมี Touch Bar โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปุ่มฟังก์ชั่นบน MacBook Pro ที่มี Touch Bar


ใช้ปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐาน

ปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐานทำงานแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับแอพและปุ่มลัดคีย์บอร์ดที่คุณได้ตั้งค่า แอพบางตัวมีการตั้งค่าปุ่มลัดคีย์บอร์ดของตนเองซึ่งคุณสามารถกำหนดเองได้

หากต้องการใช้ปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐาน ให้กดปุ่มฟังก์ชั่น (Fn)/ ปุ่ม Globe ค้างไว้  เมื่อกดปุ่มฟังก์ชั่น ตัวอย่างเช่น การกดทั้งปุ่ม Fn และ F12 (ไอคอนลำโพง) จะดำเนินการตามที่กำหนดให้กับปุ่ม F12 แทนการเพิ่มระดับเสียงของลำโพงของคุณ 

หากคีย์บอร์ดของคุณไม่มีปุ่ม Fn ให้ลองกดปุ่ม Control ค้างไว้เมื่อกดปุ่มฟังก์ชั่น


เปลี่ยนลักษณะการทำงานของปุ่มฟังก์ชันเริ่มต้น

หากคุณต้องการเปลี่ยนปุ่มแถวบนสุดให้ทำงานเป็นปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐานโดยไม่ต้องกดปุ่ม Fn ค้างไว้ให้ทำตามขั้นต่อไปนี้

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
  2. คลิกคีย์บอร์ด
  3. เลือก "ใช้ปุ่ม F1, F2 ฯลฯ เป็นปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐาน" 


หากคุณไม่เห็น 'ใช้ปุ่ม F1, F2 ฯลฯ เป็นปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐาน'

หากคุณไม่เห็น 'ใช้ปุ่ม F1, F2 ฯลฯ เป็นปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐาน' คุณอาจกำลังใช้คีย์บอร์ดที่ไม่ใช่ของ Apple คีย์บอร์ดเหล่านี้อาจต้องใช้ยูทิลิตี้ในการเปลี่ยนฟังก์ชั่นของคีย์บอร์ด ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ผลิตคีย์บอร์ดของคุณ


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: