ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงของ Mac

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงช่วยให้คุณควบคุม Mac ด้วยคีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้ คุณยังสามารถขอให้ Siri ช่วยเหลือเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงบางคุณสมบัติได้อีกด้วย

ควบคุมตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงด้วยคีย์บอร์ดและ Siri

คุณสามารถใช้ปุ่มลัดคีย์บอร์ดด้านล่างเพื่อควบคุมตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงใน Mac ได้ หรือคุณสามารถบอกให้ Siri ทำสิ่งต่อไปนี้ได้ ตัวอย่างเช่น บอก Siri ว่า "เปิด VoiceOver"

การดำเนินการ ปุ่มลัด
แสดงตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง Option-Command-F5
หรือกดสามครั้งบน Touch ID (ปุ่มเปิด/ปิด) ในรุ่นที่รองรับ1
เปิดหรือปิด VoiceOver2 Command-F5 หรือ Fn-Command-F5
หรือกด Command ค้างไว้ แล้วกด Touch ID สามครั้งในรุ่นที่รองรับ1
เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver หาก VoiceOver เปิดอยู่2 Control-Option-F8 หรือ Fn-Control-Option-F8
เปิดหรือปิดการซูม3 Option-Command-8
ซูมเข้า3 Option-Command-เครื่องหมายบวก (+)
ซูมออก3 Option-Command-เครื่องหมายลบ (-)
เปิดหรือปิดการตั้งค่ากลับสี Control-Option-Command-8
ลดความต่างระดับสี Control-Option-Command-จุลภาค (,)
เพิ่มความต่างระดับสี Control-Option-Command-มหัพภาค (.)
  1. MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2016), MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
  2. หากต้องการใช้ VoiceOver และยูทิลิตี้ VoiceOver คุณอาจต้องเปิด "ใช้ปุ่ม F1, F2, ฯลฯ ทั้งหมด เป็นปุ่มฟังก์ชั่นมาตรฐาน" ในการตั้งค่าแป้นพิมพ์ คุณยังอาจต้องทำให้ VoiceOver ละเว้นการกดปุ่มถัดไปก่อน จึงจะสามารถใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดของ Mac ปุ่มอื่นๆ บางปุ่มได้
  3. หากต้องการใช้ปุ่มลัดการซูม คุณอาจต้องเปิด "ใช้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์เพื่อซูม" ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง

ใช้คีย์บอร์ดของคุณได้เหมือนเมาส์โดยใช้การเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม

การเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็มทำให้คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดของคุณได้เหมือนเมาส์ เพื่อไปยังส่วนต่างๆ และโต้ตอบกับรายการบนหน้าจอ เมื่อใช้การเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม ให้คุณใช้ปุ่ม Tab และปุ่มลูกศรเพื่อไปที่รายการต่างๆ บนหน้าจอ และใช้ Space bar เพื่อเลือกรายการ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม

  1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกแป้นพิมพ์
  2. คลิกปุ่มลัด
  3. หากต้องการไปที่กล่องข้อความและรายการต่างๆ บนหน้าจอเท่านั้น ให้เลือก "กล่องข้อความและรายการเท่านั้น" หากต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็ม แล้วไปที่ตัวควบคุมทั้งหมดบนหน้าจอ ให้เลือก "ตัวควบคุมทั้งหมด"
การดำเนินการ ปุ่มลัด
สลับไปมาระหว่างการนำทางของตัวควบคุมทั้งหมดบนหน้าจอ หรือกล่องข้อความและรายการเท่านั้น Control-F7
ย้ายไปที่การควบคุมถัดไป Tab
ย้ายไปที่การควบคุมก่อนหน้า Shift-Tab
ย้ายไปที่การควบคุมถัดไปเมื่อเลือกช่องข้อความ Control-Tab
ย้ายโฟกัสไปที่การจัดกลุ่มตัวควบคุมก่อนหน้า Control-Shift-Tab
ย้ายไปที่รายการที่ติดกันในรายการ กลุ่มแท็บ หรือเมนู
เลื่อนแถบเลื่อนและตัวปรับ (ลูกศรขึ้นสำหรับเพิ่มค่า ลูกศรลงสำหรับลดค่า)
ปุ่มลูกศร
ย้ายไปที่การควบคุมที่ติดกับช่องข้อความ Control–ปุ่มลูกศร
เลือกรายการเมนูที่เลือก Space bar
คลิกปุ่มค่าเริ่มต้นหรือทำค่าเริ่มต้น Return หรือ Enter
คลิกปุ่มยกเลิก หรือปิดเมนูโดยไม่เลือกรายการ Esc
ย้ายโฟกัสไปที่แผงก่อนหน้า Control-Shift-F6
ย้ายไปที่เมนูสถานะในแถบเมนู Control-F8
เปิดใช้งานหน้าต่างที่เปิดบานถัดไปในแอพด้านหน้า Command-ขีดกำกับเสียง (`)
เปิดใช้งานหน้าต่างที่เปิดบานก่อนหน้าในแอพด้านหน้า Shift-Command-ขีดกำกับเสียง (`)
ย้ายโฟกัสไปที่ลิ้นชักหน้าต่าง Option-Command-ขีดกำกับเสียง (`)

ใช้ปุ่มเมาส์เพื่อเลื่อนตัวเมาส์ชี้

เมื่อปุ่มเมาส์เปิดอยู่ คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดหรือปุ่มตัวเลขเพื่อย้ายตัวชี้เมาส์ได้

การดำเนินการ ปุ่มลัด
เลื่อนขึ้น 8 หรือปุ่มตัวเลข 8
เลื่อนลง K หรือปุ่มตัวเลข 2
เลื่อนไปทางซ้าย U หรือปุ่มตัวเลข 4
เลื่อนไปทางขวา O หรือปุ่มตัวเลข 6
เลื่อนลงในแนวทแยงมุม แล้วไปทางซ้าย J หรือปุ่มตัวเลข 1
เลื่อนลงในแนวทแยงมุม แล้วไปทางขวา L หรือปุ่มตัวเลข 3
เลื่อนขึ้นในแนวทแยงมุม แล้วไปทางซ้าย 7 หรือปุ่มตัวเลข 7
เลื่อนขึ้นในแนวทแยงมุม แล้วไปทางขวา 9 หรือปุ่มตัวเลข 9
กดปุ่มเมาส์ I หรือปุ่มตัวเลข 5
กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ M หรือปุ่มตัวเลข 0
ปล่อยปุ่มเมาส์ . (จุด)

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: