ตรวจสอบไฟแสดงสถานะและประจุไฟแบตเตอรี่ใน iPod shuffle ของคุณ

เมื่อคุณเปิด iPod shuffle คุณสามารถตรวจสอบไฟแสดงสถานะเพื่อดูประจุไฟแบตเตอรี่โดยประมาณและข้อมูลอื่นๆ ได้

เลือก iPod shuffle รุ่นของคุณ

iPod shuffle (รุ่นที่ 4)

หากต้องการตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ ให้ดูที่ไฟแสดงสถานะหรือใช้ VoiceOver


 

 

ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะเมื่อ iPod เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 • สีเขียว = ประจุไฟมาก
 • สีส้มติดค้าง: กำลังชาร์จ
 • สีส้มกะพริบ: อุปกรณ์กำลังซิงค์กับ iTunes หรือกำลังใช้งานเป็นดิสก์

ไฟแสดงสถานะเมื่อ iPod ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อ เป็นดังนี้

 • สีเขียว: ประจุไฟ 50% - 100%
 • สีส้มค้าง: ประจุไฟ 25% - 49%
 • สีแดง: ประจุไฟน้อยกว่า 25%

ใช้ VoiceOver

 1. สวมหูฟังแล้วเสียบเข้ากับ iPod shuffle
 2. ถอดสาย USB ทั้งหมดออกจาก iPod shuffle ของคุณ
 3. กดปุ่ม VoiceOver สองครั้ง VoiceOver จะแจ้งประจุไฟแบตเตอรี่โดยประมาณผ่านหูฟังของคุณ

   
      iPod shuffle (รุ่นที่ 3)

iPod shuffle (รุ่นที่ 3)

หากต้องการตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ ให้ดูที่ไฟแสดงสถานะหรือใช้ VoiceOver

ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ

 • สีเขียว: ประจุไฟ 50% - 100%
 • สีส้ม: ประจุไฟ 25% - 49%
 • สีแดง: ประจุไฟน้อยกว่า 25%
 • สีแดงกะพริบ: ประจุไฟน้อยกว่า 1%
 • สีส้มกะพริบ: อุปกรณ์กำลังซิงค์กับ iTunes หรือกำลังใช้งานเป็นดิสก์
 • ไม่มีแสงไฟ: ไม่มีประจุไฟหรืออุปกรณ์ปิดอยู่ (หากคุณเสียบไฟและยังคงไม่เห็นไฟแสดงสถานะ การเชื่อมต่อ USB ของคุณอาจหลวม หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอาจปิดอยู่)

ใช้ VoiceOver

 1. สวมหูฟังแล้วเสียบเข้ากับ iPod shuffle 
 2. ถอดสาย USB ทั้งหมดออกจาก iPod shuffle ของคุณ
 3. ปิดอุปกรณ์ของคุณโดยเร็ว แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง คุณจะได้ยิน VoiceOver แจ้งประจุไฟแบตเตอรี่โดยประมาณผ่านหูฟังของคุณ

ในระหว่างการเล่น VoiceOver จะแจ้งโดยอัตโนมัติ เมื่อประจุไฟแบตเตอรี่เหลือ 10% และหาก iPod shuffle ของคุณกำลังจะดับลง เนื่องจากแบตเตอรี่เหลือน้อยมาก คุณจะได้ยินเสียงกระดิ่งสามระดับ

iPod shuffle (รุ่นที่ 2)

วิธีการตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่มี 2 วิธี:

iPod shuffle (รุ่นที่ 2)

 

 • หากอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่แล้ว คุณสามารถตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ได้ โดยไม่ต้องหยุดการเล่น ปิดอุปกรณ์และเปิดใหม่อีกครั้ง แล้วดูสีของไฟแสดงสถานะ 
 • ดูที่ไฟแสดงสถานะเมื่อคุณถอด iPod shuffle ของคุณออก 

ไฟแสดงสถานะมีความหมายดังนี้

 • สีเขียว: ประจุไฟ 31% - 100%
 • สีส้ม: ประจุไฟ 10% - 30%
 • สีแดง: ประจุไฟน้อยกว่า 10%
 • ไม่มีแสงไฟ = ไม่มีประจุไฟ*
 • ไฟสีเขียวกะพริบ 1 ครั้งแล้วตามมาด้วยไฟกะพริบสีส้ม 2 ครั้งเป็นเวลา 10 วินาที: อุปกรณ์ของคุณควรได้รับการกู้คืนเนื่องจากมีข้อผิดพลาด

 

iPod shuffle (รุ่นที่ 1)

iPod shuffle (รุ่นที่ 1)

หากต้องการตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ ให้กดปุ่มสถานะแบตเตอรี่และดูสีของไฟแสดงสถานะ ไฟต่างๆ มีความหมายดังนี้

 • สีเขียว = ประจุไฟมาก
 • สีส้ม = ประจุไฟต่ำ
 • สีแดง = ประจุไฟต่ำมาก
 • ไม่มีแสงไฟ = ไม่มีประจุไฟ*
 • สีส้มกะพริบ: อุปกรณ์กำลังใช้งานเป็นดิสก์

*หากแบตเตอรี่ของคุณไม่มีประจุไฟ คุณสามารถชาร์จให้มีไฟ 80% ในราวสองชั่วโมง และ 100% ในราวสี่ชั่วโมง

วันที่เผยแพร่: