ปรับขนาดคลังรูปภาพของคุณเพื่อให้จัดเก็บในรูปภาพ iCloud ได้

หากคลังรูปภาพของคุณมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณมีใน iCloud คุณสามารถเพิ่มขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud หรือทำการปรับเปลี่ยนบางอย่างใน Mac ของคุณได้

เมื่อคุณสมัครใช้ iCloud คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 5 GB โดยอัตโนมัติสำหรับเก็บข้อมูลสำรองจาก iOS รูปภาพ วิดีโอ เอกสาร และแอพต่างๆ ของคุณ เมื่อคุณเปิดรูปภาพ iCloud แอพรูปภาพของคุณจะแจ้งให้คุณทราบหากจำเป็นต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเพื่ออัพโหลดคลังของคุณ

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud ได้ด้วยการเลือกแผนรายเดือนใหม่ หรือลองใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ แผนเริ่มต้นที่ 50GB ในราคา $0.99 (USD) ต่อเดือน และสูงสุดที่ 2TB ในราคา $9.99 ต่อเดือน

ลดขนาดคลังรูปภาพของคุณ

คุณสามารถลดขนาดคลังรูปภาพของคุณได้ ด้วยการส่งรูปภาพและวิดีโอที่คุณไม่ต้องการหรือไม่อยากเก็บไว้ออกไป 

  1. เลือกรายการในรูปภาพ เลือก ไฟล์ > ส่งออก และปฏิบัติตามคำแนะนำ
  2. ลบรายการที่ส่งออก ในแถบด้านข้างของแอพรูปภาพ ให้คลิกที่เพิ่งลบล่าสุด แล้วคลิกลบทั้งหมด เพื่อลบรายการออกจากของคุณโดยถาวรและลดขนาด

เริ่มคลังรูปภาพใหม่

คุณสามารถสร้างคลังรูปภาพใหม่ที่จะใช้กับรูปภาพ iCloud ได้ พึงจำไว้ว่าต้องกำหนดให้คลังนี้เป็นคลังรูปภาพของระบบ

  1. กดปุ่ม ตัวเลือก ค้างไว้ขณะเปิดแอพรูปภาพ
  2. เลือก สร้างใหม่
  3. นำเข้าเนื้อหาจากคลังเก่าของคุณเพื่อสร้างคลังใหม่ที่มีขนาดเล็กลง

แบ่งคลังของคุณด้วย Aperture

หากคุณใช้ Aperture คุณสามารถแบ่งคลังเพื่อสร้างคลังที่มีขนาดเล็กกว่าที่จะเปิดในแอพรูปภาพและใช้กับรูปภาพ iCloud 

  1. เปิดคลังรูปภาพของคุณใน Aperture
  2. เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการส่งออกไปเป็นคลังใหม่ 
  3. เลือก ไฟล์> ส่งออก > รายการเป็นคลังใหม่

หลังจากที่การส่งออกเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถย้ายคลัง Aperture ใหม่นี้ไปยังแอพรูปภาพ และเปิดใช้งานรูปภาพ iCloud

วันที่เผยแพร่: